Tiedote - 22.08.2019 klo 16.10
Työelämä

PAMin Ylitalo esittää neuvotteluja festivaalien talkootöistä

PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalon mielestä jokakesäinen keskustelu talkootyöstä ei ole festivaalien järjestäjienkään etu. Siksi olisi hyvä istua neuvottelupöytään. Työ- ja sosiaalioikeuden dosentin, OTT Jaana Paanetojan toteaa juuri julkaistussa artikkelissa, että talkootyö-nimikkeen käyttö saattaa peittää työsuhteen.

Kuluneenakin kesänä on käyty keskustelua erilaisten festivaalien talkootöiksi kutsutuista tehtävistä. Talkoolaisten asemaa on kuitenkin käsitelty pitkälti verotuksen ja verohallinnon tulkintojen kautta: ovatko esimerkiksi ilmaiset festivaaliliput ja ylläpito verotettavaa tuloa.

Festivaaleja järjestetään Suomessa hyvin erilaisilla pohjilla. On yhdistyksiä, joissa yhteiseen asiaan sitoutuneet ihmiset järjestävät talkoilla festivaaleja. Ongelmallisena voi pitää erityisesti yritysmuotoista liiketoimintaa, jossa paikka paikoin tehdään erittäin hyvää tulosta ja iso osa työvoimasta on paikalla talkoostatuksella.

”Olennainen kysymys on kuitenkin se, voidaanko näitä kaikkia tehtäviä aidosti pitää talkootöinä vai ovatko ne työsuhteita”, PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo toteaa.

Aito talkootyö on nimittäin työtä, jossa ei synny työsuhdetta eikä työhön osallistuva saa näin työntekijälle kuuluvaa suojaa. Aidossa talkootyössä ei ole työnantajaa eikä näin ollen myöskään tahoa, jolla olisi esimerkiksi vakuuttamisvelvollisuus työtapaturmien varalta.

”Aidossa talkootyössä on oltava kysymys työstä, jossa työsuhteelta vaadittavat, laissa säädetyt tunnusmerkit eivät täyty”, OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja sanoo.

Hän on tutkinut laajasti nykypäivän talkootyötä työoikeuden kannalta ja kirjoittanut sen pohjalta tänään Edilexissä julkaistun artikkelin. Paanetojan mukaan perinteisen talkootyön käyttöala näyttää laajentuneen viime vuosina aiempaa laajemmalle, ja työ on saanut uusia piirteitä.

Paanetoja kiinnittää Edilex-artikkelissaan huomiota siihen, että niin alustataloudessa kuin nykypäivän talkootyössäkin näkyy pyrkimys mieltää tai rakentaa työtä koskeva oikeussuhde muuksi kuin työsuhteeksi. Hän muistuttaa, että sopimuksilla tai mielikuvilla ei asiaa kuitenkaan ratkaista:
”Ratkaisu oikeussuhteen luonteesta tehdään arvioimalla työsuhteen tunnusmerkkien täyttymistä tosiasiallisissa työnteko-olosuhteissa”, Paanetoja muistuttaa artikkelissa. PAM on pyytänyt häneltä aiemmin asiantuntija-arviota talkootyöstä.

PAMin Ylitalo luonnehtii ammattimaisesti toteutettuja festivaaleja tärkeiksi, sillä ne tekevät Suomesta mielenkiintoisen ja mukavan maan niin matkailijoille kuin omallekin väelle.

”Meidän mielestämme toimintaa olisi hyvä kehittää kaikkien osapuolten kannalta kestävältä pohjalta. Työnantajavastuiden kiertäminen on riski myös yrityksille eikä jokakesäinen talkookeskustelu palvele niitäkään”, Ylitalo arvioi.

PAM esitti työnantajaliitto MaRalle ja sen jäseninä oleville alan yrityksille neuvottelua talkootyöstä jo tälle kesälle. Liikkeellelähtö kuitenkin myöhästyi.

”Koska seuraava festivaalikesä on käsillä nopeammin kuin uskommekaan, ehdotammekin, että aloittaisimme alan toimijoiden kanssa keskustelut nyt hyvissä ajoin siitä, miten kesäisten festivaalien työvoimatarve tyydytetään niin, että se kestää tarkastelun myös työlainsäädännön näkökulmasta”, Ylitalo ehdottaa.

Artikkelin Edilexissä löydät täältä.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat