Uutinen - 22.11.2017 klo 10.16
Valtuusto

PAMin valtuuston päätöslausuma: PAMilaiset ovat valmiita tukemaan alojensa tavoitteita neuvottelukierroksella

PAM kiistää tulkinnan yleisen linjan syntymisestä ja tyrmää työnantajien vaatiman palkkamaltin.

Työnantajat halusivat alakohtaiset sopimusneuvottelut, joten vientiteollisuuden ratkaisuja ei voida soveltaa neuvottelupöydissä sellaisenaan, vaan jokainen sopimus neuvotellaan erikseen. PAMilaiset ovat tähän valmiita ja yhtenäisiä.

Yksityisten palvelualojen palkankorotusten on selkeästi kavennettava tuloeroja. Ostovoiman parantaminen kehittää sisämarkkinoiden talouskasvua, yksityisten palvelualojen kannattavuutta, vähentää tuloerojen kasvua ja on myös yhteiskunnallisesti merkittävää.

PAMilaiset tukevat kaikkia alojaan neuvottelutavoitteiden saavuttamiseksi. Viime viikolla työnantajan keskeyttämät hiihtokeskus- ja ohjelmapalvelualojen neuvottelut on saatava maaliin. Ne ovat vasta ensimmäiset monista alakohtaisista sopimusneuvotteluista. Ei voi olla niin, että jopa kannattavilla aloilla kuten matkailu, työnantaja on haluton työehtosopimusten parantamiseen. Myös muut PAMilaiset alat ovat valmiudessa alkaviin neuvotteluihin. Esimerkiksi majoitus- ja ravintola-ala on pitkään jäänyt jälkeen palkkakehityksestä ja kaupan alan laajennetut aukioloajat sekä palvelut lisäävät työn kuormittavuutta ilman, että työsuhteiden ehdot paranevat.

PAM kannustaa kaikkia työntekijöitä puhaltamaan yhteen hiileen, valmistautumaan ja varmistamaan yhdessä työehtojen kehittymisen myös jatkossa!

Palvelualojen arvostus syntyy teoista - ei puheista

Työelämän muutokset osuvat monesti ensin palvelualoille. PAM haluaa kysyä työnantajilta sekä päättäjiltä, kuinka näihin muutoksiin vastataan ajoissa ja kuinka paljon henkilökuntaa aidosti arvostetaan.

Digitalisaatio ja automatisaatio kehittyvät koko ajan. Nyt on viimeisiä hetkiä kartoittaa työsuhteessa olevien työntekijöiden osaamistarpeet ja kuinka niitä päivitetään ennen kuin työpaikat menetetään. Koulutuspolitiikassa on huomioitava ajoissa kaikenikäiset oppijat ja tulevaisuuden työelämän tarpeet.

Alustatalous ja erilaiset työntekemisen muodot, kuten kevytyrittäjyys, ovat ilmiö jotka tarvitsevat omat pelisääntönsä. Kuinka huolehditaan työntekijöistä ja kenellä on vastuu heidän toimeentulostaan? Uuden työn tekijät nähdään toisaalta yrittäjinä, jotka eivät kuitenkaan voi itse määrittää vapaasti työaikojaan, välineitään eivätkä turvata elämäänsä sairauden tai työttömyyden aikana.

PAM peräänkuuluttaa arvostuksen osoittamista konkreettisesti myös suorittavan työn tekijöille. Se tarkoittaa sitä, että omaan työhönsä ja osaamiseensa voi vaikuttaa, palkka riittää elämiseen ja kaikesta työstä puhutaan julkisuudessa arvostavasti. Kaikenlaiseen työntekijöihin kohdistuvaan epäasialliseen kohteluun ja häirintään tulee suhtautua tiukasti. Tulevaisuus ei ole pelkästään alustataloutta tai tekoälyä, vaan palvelualan ammattilaista tarvitaan aina!

PAMin valtuusto kokoontui Hattulassa 21.-22.11.2017. sääntömääräiseen syyskokoukseen.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat