Artikkeli - 30.07.2019 klo 08.42
Liittokokous

PAMin tavoiteohjelma: Millainen on inhimillinen yhteiskunta?

Kuva: Gettyimages

Kuva: Gettyimages

Kesäkuussa järjestetyssä liittokokouksessa päätettiin tavoiteohjelmasta, joka koostuu kuudesta teemasta. Viides teema kuvaa sitä, miltä näyttää kaikkia yhdenvertaisesti palveleva yhteiskunta.

PAMin tavoittelemassa inhimillisen yhteiskunnan mallissa liitolla ja pamilaisilla on aktiivinen rooli. Se koostuu yhteiskunnan turvaverkon tiivistämisestä, kaikille saatavilla olevista yhteiskunnallista palveluista ja työmarkkinoiden sääntelyn kehittämisestä.

Yhteiskunnan turvaverkkoa tulee uudistaa niin, että se varmistaa toimeentulon elämän muutostilanteissa, mahdollistaa keskittymisen uusien mahdollisuuksien etsimiseen eikä nöyryytä apua tarvitsevia. PAMin yhteistyö SAK:n, ammattiliittojen ja muiden yhteistyökumppanien kanssa on keskeisessä asemassa, kun vaikutetaan päätöksentekijöihin.

”Perusturvaa, julkisia palveluita sekä työmarkkinoiden sääntelyä tulee uudistaa kokonaisuutena. PAM tekee tätä työtä poliittisen vaikuttamisen lisäksi sopimuspöydissä”, kertoo PAMin ekonomisti Olli Toivanen.

Yhteiskunnan turvaverkon ja 2000-luvun työn tulee keskustella joustavasti keskenään. Enää ei voi kategorisoida ihmisiä vain työttömiin, työntekijöihin ja yrittäjiin. Kategorioiden väliin jääminen tarkoittaa liian usein putoamista turvaverkon läpi tai vähintään epätietoisuutta toimeentulosta. Nykyisten tarkkarajaisten työhön ja työttömyyteen liittyvien kategorioiden ulkopuolelle jäävien oikeudet pitäisi saada määritellyksi.

”Työstä tulisi lähtökohtaisesti aina saada elämiseen riittävä palkka sekä oikeus työttömyys- ja eläketurvaan. Tarkoituksena ei ole tukea etuuksilla huonoja työsuhteita vaan varmistaa, etteivät ne jätä tyhjän päälle”, Toivanen huomauttaa.

Palvelualat toimivat 24/7-yhteiskunnassa, mitä julkiset palvelut eivät tällä hetkellä ota riittävästi huomioon esimerkiksi varhaiskasvatuksessa ja vanhuspalveluissa. Kun julkisen sektorin tarjoamaa hoivaa ei ole saatavilla, kaatuu hoivavastuu perheissä tyypillisesti naisten kannettavaksi.

”Meidän PAMissa on kannettava erityistä vastuuta, ettei yksikään jäsen jää yhteiskunnan turvaverkkojen ulkopuolelle. Haluamme, että kaikki pamilaiset saavat sen, mitä heille yhteiskunnassa kuuluu”, tavoiteohjelma linjaa.

Tutustu PAMin tavoiteohjelmaan vuosille 2020-2024.

Tavoiteohjelman viisi muuta teemaa ovat paras palvelu syntyy ihmisistä, uudistuva sopimusjärjestelmä, sosiaalinen vastuu yrityksen menestystekijänäsivistyksellisen pohjan ja jatkuvan oppimisen kehittäminen sekä moninaistuva jäsenistö ja kehittyvä edunvalvontajärjestö.

PAMin tavoitteena on 

  • yhteiskunnan turvaverkko, joka on kattava ja inhimillinen sekä ihmisille helppo ja ennakoitava. Se varmistaa toimeentulon elämän muutostilanteissa, antaa mahdollisuuden keskittyä etsimään uusia mahdollisuuksia eikä nöyryytä apua tarvitsevia. PAM luo oman kokonaisvisionsa ja osallistuu aktiivisesti sosiaaliturvan ja työmarkkinoiden uudistustyöhön.
  • laadukkaat, kaikille saatavilla olevat yhteiskunnalliset palvelut, jotka mahdollistavat tasa-arvoisen osallistumisen työmarkkinoille, korkean elämänlaadun, itsensä kehittämisen sekä arvokkaan vanhuuden.
  • että kaikki työ teetetään tavalla, joka takaa ihmiselle työttömyys- ja eläketurvan. Nykyisten tarkkarajaisten työhön ja työttömyyteen liittyvien kategorioiden ulkopuolelle jäävien oikeudet pitää saada määritellyksi.
  • edistää palveluillaan liiton jäsenten osallisuutta yhteiskuntaan ja työelämään sekä tarjota tukea ja turvaa eri elämänvaiheissa.
  • että pamilaiset ovat suomalaisen yhteiskunnan aktiivisia jäseniä.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat