Artikkeli - 16.07.2019 klo 08.32
Liittokokous

PAMin tavoiteohjelma: Mikä on sosiaalisen vastuun merkitys yrityksen menestyksessä?

Kuva: Gettyimages

Kuva: Gettyimages

Kesäkuun liittokokouksessa päätettiin tavoiteohjelmasta, joka koostuu kuudesta teemasta. Kolmas teema käsittelee sitä, mistä syntyy aito sosiaalinen vastuu ja miten yritykset voisivat siitä hyötyä.

Yritysten vastuuseen liittyvällä keskustelulla on pitkä historia ja siihen liittyvät käsitteet, mittaristot ja standardit ovat vakiinnuttaneet paikkansa. Julkisuudessa puhutaan usein taloudelliseen vastuuseen liittyvästä kannattavuudesta ja kilpailukyvystä sekä ekologisesta vastuusta, johon kuuluvat muun muassa luonnonvarojen kestävä käyttö ja materiaalien kierrätys. Sen sijaan sosiaalinen vastuu on jäänyt muita pienemmälle huomiolle yritysten vastuusta käytävässä keskustelussa.

"Sosiaalinen vastuu koskettaa kuitenkin myös Suomessa toimivia yrityksiä. Vastuullisesti toimivat yritykset eivät pyri saavuttamaan tuottoa hinnalla millä hyvänsä, vaan ne ottavat toiminnassaan huomioon sen, miten toimet vaikuttavat työntekijöihin, asiakkaisiin, sidosryhmiin ja yhteiskuntaan. Vastuullisesti toimivat yritykset noudattavat sovittuja pelisääntöjä ja edistävät reilua kilpailua, eivätkä hae kilpailuetua esimerkiksi maksamalla liian pientä palkkaa tai kiertämällä veroja", toteaa PAMin elinkeinopoliittinen asiantuntija Katri Jakosuo.

Työntekijöille työnantajan vastuullisuus näkyy muun muassa oikeudenmukaisena ja kannustavana palkkana, koulutusmahdollisuuksina sekä muina vapaaehtoisina toimenpiteinä, jotka ylittävät lainsäädännöstä ja työehtosopimuksista tulevat vaatimukset.

Monet Suomessa toimivat yritykset hyödyntävät jo toiminnassaan yhteiskuntavastuun kansainvälisiä mittareita ja standardeja, jotka eivät kuitenkaan kerro riittävästä vastuullisuudesta. Vastuulliseksi itseään mainostavien yritysten joukossa on myös niitä, jotka ainoastaan noudattavat lakeja – eivät siis ylitä niitä. Siksi olisi tärkeää huolehtia, ettei ympäristöasioissa tuttu viherpesu siirry sosiaalista vastuuta käsittelevään keskusteluun ja anna vääriä mielikuvia yritysten vastuullisesta toiminnasta.

"Sosiaalinen vastuu tarkoittaa myös sitä, että yritys huolehtii koko tuotantoketjun oikeudenmukaisuudesta. Kansainvälistymisen myötä tuotantoketjuista on tullut yhä pidempiä ja alihankintojen sekä monikansallisten yritysten määrä on kasvanut Suomessa. Näiden muutosten myötä ihmisten on yhä vaikeampaa saada tietoa siitä, minkälaisissa olosuhteissa, millaisella palkalla ja millaisilla työehdoilla tuotteet ja palvelut on tuotettu", toteaa PAMin lakimies Suvi Vilches.

”Yrityksen kilpailuetu syntyy tulevaisuudessa parantamalla palvelua ja kehittämällä uutta. Aina on kuitenkin huolehdittava, että asiakkaille tuotettavien tuotteiden ja palveluiden taustalta löytyvät reilut, oikeudenmukaiset ja ihmisoikeuksia kunnioittavat toimintatavat”, tavoiteohjelma linjaa.

Tutustu PAMin tavoiteohjelmaan vuosille 2020-2024.

Tavoiteohjelman viisi muuta teemaa ovat paras palvelu syntyy ihmisistä, uudistuva sopimusjärjestelmä, sivistyksellisen pohjan ja jatkuvan oppimisen kehittäminen, inhimillinen yhteiskuntamalli sekä moninaistuva jäsenistö ja kehittyvä edunvalvontajärjestö.

PAMin tavoitteena on

  • että Euroopan Unionissa ja Suomessa toimivat yritykset ymmärtävät, että kannattava ja kestävä liiketoiminta perustuu sosiaalisesti vastuulliseen toimintaan. Näissä yrityksissä yhteistoiminnan toimintaedellytyksiä parannetaan, jotta pystytään edistämään sosiaalisen vastuun toteutumista.
  • että Suomessa yritysten vastuullisuuteen liittyvä brändäys perustuu faktoihin.
  • edistää ja kehittää aktiivisesti sääntelyä, kansallisia sektorikohtaisia työehtosopimuksia ja globaaleja puitesopimuksia.
  • että mahdollisimman monella työntekijällä on oikeus ja mahdollisuus järjestäytyä sekä neuvotella työehdoistaan.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat