Uutinen - 22.02.2018 klo 13.54
Häirintä

PAMin selvitys: Epävarmassa työsuhteessa olevat kokevat eniten seksuaalista häirintää

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on puututtava häirintään heti, kun hän saa siitä tiedon. Kuva: gettyimages

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on puututtava häirintään heti, kun hän saa siitä tiedon. Kuva: gettyimages

PAMin kyselyn perusteella epävarmemmissa työsuhteissa olevat kokivat enemmän seksuaalista häirintää kuin kokoaikaiset työntekijät. Samoin seksuaaliseen häirintään puuttuivat hanakammin vakituiset työntekijät kuin määräaikaiset. Ainoastaan neljännekseltä selvitykseen vastanneiden työpaikoista löytyi toimintaohjeita häirintätilanteiden varalle.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n selvityksen mukaan seksuaalinen häirintä on yleistä suomalaisessa työelämässä. Myös PAM teki kyselytutkimuksen seksuaalisesta häirinnästä edustamillaan palvelualoilla vuonna 2015. Kyselyn tulokset olivat hyvin saman suuntaiset kuin EK:n selvityksessä. PAMin tekemässä selvityksessä kysyttiin myös vastaajan työsuhteen laatua.

Pamin kyselyn perusteella häirintää oli kokenut naisista 45 ja miehistä 16 prosenttia. Häirintää koettiin erityisesti asiakkaiden taholta.

PAMin edustamilla palvelualoilla työsuhteet ovat usein osa-aikaisia, ja hyvin paljon on myös niin kutsuttuja nollatuntisopimuksella työskenteleviä sekä tarvittaessa töihin kutsuttavia työntekijöitä.

Koettu häirinnän määrä näytti olevan yhteydessä työsuhteen laatuun. Asiakkaiden taholta häirityksi tuli kokoaikaisista työntekijöistä 34 %, osa-aikaisista 49 % ja nollatuntisopimuksella työskentelevistä tai tarvittaessa töihin kutsuttavista 52 %. Työkavereiden häirinnästä kysyttäessä vastaavat luvut olivat 11 % (kokoaikaiset), 9 % (osa-aikaiset) ja 30 % (nollatuntisopimukset tai tarvittaessa töihin kutsuttavat).

vakituisista työntekijöistä 42 % pyysi lopettamaan häirinnän, mutta määräaikaisessa työsuhteessa olevista vain 26 %

Sama ilmiö havaittiin, kun kysyttiin, pyytääkö työntekijä häiritsijää lopettamaan seksuaalisen häirinnän: vakituisista työntekijöistä 42 % pyysi lopettamaan häirinnän, mutta määräaikaisessa työsuhteessa olevista vain 26 %. Ja edelleen: vakituisista työntekijöistä ilmoitti häirinnästä esimiehelleen 45 %, mutta määräaikaisista työntekijöistä vain 15 %. Ylipäätään 55 % ei kertonut esimiehelle häirinnästä ollenkaan.

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on puututtava häirintään heti, kun hän saa siitä tiedon. Vaikka tämä asia tuntui olevan hyvin vastaajien tiedossa (79 %), ainoastaan neljännes vastaajien työnantajista puuttui häirintään. Myöskään toimintaohjeita häirintätilanteiden varalle tai häirinnän ehkäisemiseksi ei löytynyt kuin ainoastaan neljännekseltä vastaajien työpaikoista.

"Vaikka työntekijöiden reagointi on ymmärrettävää, tilanne työpaikoilla ei ole hyväksyttävä”, PAMin työympäristöasiantuntija Seija Virta sanoo.

”Valitettavasti myös sellaiset asenteet ovat vielä yleisiä, että joissakin ammateissa seksuaalinen häirintä on vaan hyväksyttävä ja että sen kestäminen on ikään kuin osa ammattitaitoa. Tilanteen ja asenteiden korjaaminen työpaikoilla vaatii sekä työntekijöiltä, työnantajilta, ammattijärjestöiltä että viranomaisilta vielä paljon töitä. Metoo-kampanja ja sen ympärillä käyty keskustelu on tässäkin tilanteessa toiminut hyvänä herättelijänä”, Virta pohtii.

Aiheesta on julkaistu tänään 22.2. myös Seija Virran mielipidekirjoitus Helsingin Sanomissa. Sen voi lukea täältä. Huomaathan, että Helsingin Sanomien sisältö on osittain maksumuurin takana.

PAMin työympäristöasiantuntija Seija Virta sanoo, että Metoo-kampanja on toiminut hyvänä herättelijänä seksuaaliseen häirintään puuttumisessa. Kuva: PAM 

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat