Tiedote - 28.11.2017 klo 16.11
Työehtosopimusneuvottelut

PAMin Selin: Työsulun julistaminen luo varjonsa alojen työehdoista neuvottelemiseen

Palvelualojen ammattiliitto PAMin hallitus kokoontui tiistaina käsittelemään meneillään olevia työehtosopimusneuvotteluja ja niiden tavoitteita. Hiihtokeskus- ja ohjelmapalvelualalle julistettu työsulku on erittäin poikkeuksellinen toimi, joka kiristää neuvotteluilmapiiriä merkittävästi.

PAM ja työnantajajärjestö MaRa tapasivat tänään valtakunnansovittelijan luona, koska työnantaja katkaisi meneillään olleet työehtosopimusneuvottelut ja julisti aloittavansa työsulun 27 yrityksessä ja toimipaikassa 8. joulukuuta alkaen.

– Meillä on työnantajajärjestön kanssa näkemyseroja siitä, kuinka paljon menestyvillä ja hyvää tulosta tekevillä yrityksillä on velvollisuus huomioida työntekijöitä esimerkiksi kohtuullisin palkankorotuksin. Me haluamme reilua ja oikeudenmukaista työelämää, joka toteutuu myös palkoissa ja edistää palvelualojen vetovoimaa, PAMin puheenjohtaja Ann Selin toteaa.

Selin huomauttaa, että näkemyserot kuuluvat työehtosopimusneuvotteluprosessiin. Hänen mielestään työsulun julistaminen liittokierroksen alkumetreillä kuitenkin osoittaa työnantajilta lyhytnäköisyyttä ja nostaa epäilyn siitä, että Elinkeinoelämän keskusliitto EK ohjaa toimialakohtaisia neuvotteluja vahvasti.

– Emme ehtineet käsittelemään asioita perinpohjaisesti hiihtokeskus- ja ohjelmapalvelualan sopimusneuvotteluissa, kun työnantaja jo teki päättelyynsä pohjautuvat ratkaisut ja aloitti rajut työtaistelutoimet. Tässä tilanteessa olisi päinvastoin ollut oiva tilaisuus rakentaa keskinäistä luottamusta yhteistyöllä, Selin toteaa.

Selin toteaa, että varjoja leijailee hiihtokeskus- ja ohjelmapalvelualan ratkaisun löytymisen yllä. Hänen mielestään tilanne johtaa pahimmillaan siihen, että alan kehittämistarpeet jäävät pienempään rooliin palkkaratkaisun korostuessa. Tämän hän ei usko olevan myöskään työnantajan etu.

– Julistettu työtaistelutoimenpide vaikuttaa työnantajiin pitkän ajan. Työnantajat halusivat lähteä sanelun ja pakottamisen tielle unohtaen, että alalla on ainutlaatuinen merkitys koko Suomen matkailulle. Siksi sitä pitäisi kehittää yhdessä työntekijöiden kanssa, toteaa Selin.

Palvelualojen työntekijät ansaitsevat liittokierroksella tasa-arvoisen kohtelun neuvotteluosapuolena. Selin huomauttaa, että tilanne, jossa PAMille tarjotaan toisissa neuvotteluissa sovittuja asioita, ei ole reilu.

– PAM on valmistautunut ja jatkaa valmistautumista työehtosopimusneuvotteluihin keskeisenä tavoitteenaan keskittyä palvelualoilla työskentelevien työntekijöiden työehtojen parantamiseen. Tähän tavoitteeseen emme sekoita toisten ammattiliittojen solmimia työehtosopimuksia tai palkkaratkaisuja, Selin muistuttaa.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat