Tiedote - 06.06.2018 klo 10.00
Työsuhdeturva

PAMin Selin: Työehtodumppaus ja alipalkkaus vahingoittavat reilusti toimivia yrityksiä

Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Ann Selin huomauttaa, että kattava työehtosopimusjärjestelmä suojelee yritysten toimintaedellytyksiä samoin kuin työntekijöiden oikeuksia. Sääntely hillitsee epätervettä kilpailua ja huolehtii, että yrityksen menestys perustuu rehelliseen yrittämiseen. Sääntely estää markkinavääristymiä.

PAMin puheenjohtaja Ann Selin toteaa, että yleissitovat työehtosopimukset turvaavat yrittäjien mahdollisuuksia pärjätä ja toteuttaa omaa visiotaan liiketoimintasuunnitelmiensa mukaisesti sekä reilusti kilpaillen.

”Rehelliset toimintatavat ja työehtosopimuksilla luotu pohja työnteon minimisääntöihin luo edellytykset terveelle yritystoiminnalle. Näistä poikkeaminen tarkoittaa valitettavan usein sitä, että yrityksen menestys ei synny toimivasta yritysideasta vaan ihmisten ja hyvinvointiyhteiskunnan luomien instrumenttien hyväksikäytöstä”, Selin toteaa.

”Sipilän hallituksen tahto helpottaa henkilöperusteista irtisanomista lisää ongelmia. Reiluista pelisäännöistä on pidettävä kiinni yrityksen koosta riippumatta, Selin sanoo.

Selin korostaa, että pienet, alle 20 työntekijää työllistävät yritykset, ovat merkittävässä roolissa yhteiskunnan ja työllisyyden kehittämisessä sekä hyvinvoinnin parantamisessa. Yritysten edellytyksistä tasavertaisiin ja työntekijöitä oikeudenmukaisesti kohteleviin toimintatapoihin on huolehdittava.

”Kokemuksemme mukaan näissä pienemmissä ja erityisesti työnantajaliittoihin kuulumattomissa yrityksissä syntyy useammin työsuhdeongelmia. PAMiin saakka päätyneiden riita-asioiden joukosta ilmenee selkeää alipalkkausta ja ay-vastaisuutta kuten luottamusmiesaseman loukkauksia”, Selin kertoo ja jatkaa:

”Tästä syystä ja näissä yrityksissä työskentelevien ihmisten kannalta on kohtuutonta, että maan hallitus haluaa heittää romukoppaan irtisanomissuojaan liittyvät ja työntekijöiden asemaa turvaavat säännökset, Selin toteaa.

PAMissa on parhaillaan työn alla useita satoja riita-asioita työnantajaliittoon järjestäytymättömien yritysten osalta. Vuosittain PAM käsittelee noin 1500 jäsentensä erimielisyysasiaa ja liittoon tulee noin 50 000 yhteydenottoa työelämän ongelmista.

”Jos meillä ei ole järjestelmää, joka huolehtii, että naapuriyrityksenkin työntekijöillä on kaikki hyvin, niin kuinka voimme olla varmoja markkinatalouteen olennaisesti kuuluvan reilun kilpailun toteutumisesta? On mielestäni surullista, että yleissitovuuden purkamisen vahvimmat puolestapuhujat eivät tunnusta tätä harmaan talouden riskiä”, Selin sanoo.

Työttömyyttä ei Selinin mukaan korjata halventamalla palkkoja ja tarjoamalla ihmisille työtä heikommilla työehdoilla.

”Sipilän hallituksen asettama työllisyystavoite on hyvä. Keinot ja toimet sen saavuttamiseksi huonoja. Työllisyysaste on noussut ja samalla silpputyösuhteissa työskennellään enemmän kuin koskaan. Ihmisten toimeentulo-ongelmat ovat yleistyneet, erilaiset sosiaaliset tulonsiirrot lisääntyneet ja eriarvoisuus kasvanut”, Selin toteaa.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat