Tiedote - 03.06.2019 klo 16.04
Politiikka

PAMin Selin: Hallitusohjelma suuntaa parempaan tulevaisuuteen

Uusi hallitusohjelma näyttää palvelualojen kannalta hyvältä. Erityisesti painotukset työllisyyden, kolmikantaisen valmistelun ja työn uusien muotojen kannalta ovat lupaavia.

Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Ann Selin pitää uuden hallituksen suuntaa hyvänä.

”Viime hallituskauden työelämäheikennykset kurittivat erityisesti naisvaltaisia aloja ja heikossa työmarkkinatilanteessa olevia. Tulevan hallituskauden parannukset moniin pitkäaikaisiin ongelmiin tuntuvat hyvältä. Nyt tarvitaan enää toteuttamista ja luottamuksen palauttamista sopimusyhteiskuntaan.”

Selin korostaa, että työmarkkinoiden näkökulmasta keskeisiä parannuksia hallitusohjelmassa ovat panostukset aktiiviseen työvoimapolitiikkaan ja työllisyyteen, työelämän laadun parantamiseen, koulutukseen, pieni- ja keskituloisten ostovoiman kehittämiseen, veropohjan laajentamiseen sekä uuden työn muotojen kuten alustatalouden pelisääntöjen selkeyttämiseen.

”Erityisesti ilahduttaa, että hallitus aikoo parantaa pätkätöissä ja nollatuntisopimuksilla työskentelevien asemaa. Palvelualoilla työskentelee enemmän ihmisiä silpputöissä kuin keskimääräisesti monella muulla alalla ja epävarmojen työsuhteiden ongelmat ovat meillä hyvin tiedossa. Tilastokeskus julkisti juuri tänään, että nollatuntisopimukset ovat olleet määrällisesti kasvussa ja se on yleisintä majoitus- ja ravitsemustoiminnan alalla: peräti 15% työskentelee nollasopimuksilla. Ilmiö on tuttu myös muilta aloilta. Ei ole kenenkään kannalta kestävää, että työelämä on niin epävarmaa,” Selin toteaa.

Hallituksen suunnitelmat elinkeinopolitiikkaan ovat hänen mielestä oikeansuuntaisia.

”Työllisyyden kannalta on erittäin tärkeää, että kaupan ja matkailun aloja ryhdytään määrätietoisesti edistämään. Kaupan alan tulevaisuusselonteko ja matkailualan toimintaedellytysten parantaminen ovat asioita, joita tervehdimme erityisen lämpimästi. Kuitenkin alkoholijuomaveron nostaminen on haitallista ravintoloiden kysynnän kannalta ja ristiriidassa tulevan hallituksen työllisyystavoitteiden kanssa,” Selin huomauttaa.

Selin toivoo, että harmaan talouden ehkäisemiseen panostetaan määrätietoisesti. Selvitys hallinnollisten sanktioiden hyödyntämisestä alipalkkaukseen puuttumiseksi onkin ehdottoman tervetullut.

”Harmaan talouden vastaisissa keinoissa on hyviä välineitä. Toivomme erityisesti, että verottajalle tarjottavat tekniset keinot tulevat pitämään sisällään myös online-kassajärjestelmät, jotka mahdollistaisivat ajantasaisen tiedon myynnistä,” toteaa Selin.

”Samoista syistä kotitalousvähennystä ei olisi pitänyt leikata. Riski on, että kotitaloustöitä ja remontteja valuu jälleen harmaan talouden puolelle.”

Tulevaisuuden työn murroksessa on erittäin olennaista, että koulutukseen panostetaan. Oppivelvollisuusiän nostaminen on merkittävä parannus ja siihen tulee osoittaa oikeanlaisia resursseja.

”Suunta on tässäkin asiassa hyvä ja toimet osuvat esimerkiksi ammatillisen koulutuksen reformin oikeisiin kipukohtiin: lähiopetuksen vähäisyyteen ja katkonaiseen kouluopetukseen. Ammatillinen osaaminen kehittyy oikeanlaisessa opetuksessa ja siihen tulee nyt satsata kunnolla,” Selin painottaa.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat