Tiedote - 29.09.2019 klo 13.30
Työehdot

PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällisen resepti työvoimapulaan: Kunnolliset työsuhteet ja jaksamista tukevat työolosuhteet

Palvelualojen ammattiliiton puheenjohtaja Annika Rönni-Sällisen mielestä ristiriita puhutun työvoimapulan ja käytännön toimien välillä on liian iso, kun esimerkiksi heinäkuussa kokkien avoimista työpaikoista vain alle 40 prosenttia sisälsi täydet työtunnit ja yli vuoden työsuhteen.

Matkailun myötä maahan saadaan vientituloja. Matkailu- ja ravintola-ala on muiden palvelualojen tavoin työvoimavaltainen ala ja se on viime vuosinakin työllistänyt hyvin. Alan yritykset ovat jo pitkään puhuneet työvoimapulan olevan alan kasvun este.

”Jos alan kasvun pullonkaula on todellakin työvoimapula, olisi normaalia, että palkat nousisivat. Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut. Työnantajapuolen mukaan yrityksillä ei ole mahdollisuutta nykyistä korkeampiin palkkoihin. Se on vedonnut valtiovaltaan verojen ja työvoimakulujen alentamiseksi, jotta palkankorotukset olisivat mahdollisia”, Palvelualojen ammattiliiton puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen sanoi Seinäjoella jäsentilaisuudessa.

Hän toteaa, että yritykset voivat myös itse toimia esimerkiksi kiinnittämällä huomiota työsuhteiden laatuun. Työ alalla on usein raskasta vuorotyötä. Se edellyttäisi tavallista tarkempaa työolosuhteiden ja työvuorojen suunnittelua, jotta työkyky pysyisi yllä. Jotta työntekijät sitoutuisivat yritykseen ja oman työnsä kehittämiseen, myös työnantajan olisi sitouduttava heihin.

Heinäkuussa Mol:in sivuilla esimerkiksi tarjoilijoiden avoimista työpaikoista kuitenkin vain 15 prosenttia oli vakinaisia ja koko-aikaisia. Kokeistakin vain 37 prosentille oli tarjolla täysiä tunteja ja yli 12 kuukauden työsuhdetta. Samoissa ammateissa osa-aikatyöntekijöistä tekijöistä yli 40 prosenttia ilmoitti tekevänsä sitä, koska kokoaikatyötä ei ollut.

”Ristiriita esitetyn huolen ja käytännön toimien välillä on iso. Oletankin, että työnantajat ottavat tulevaisuudessa riemumielin vastaan meidän ja työpaikoilla työntekijöiden ehdotuksia alan ja sen työskentelyolosuhteiden kehittämiseksi.”

Suomella olisi paljon tehtävää matkailun edistämisessä. Vaikka matkailu kasvaa, se voisi kasvaa selvästi enemmän. Yöpymisten määrä on kasvanut viime vuosina 4 prosentin vuosivauhtia. Suomessa on noin 7 miljoonaa yöpymistä vuodessa. Jos haluaisimme saavuttaa Tanskan ja Ruotsin tason, yöpymisten määrä pitäisi tuplata.

Maan hallituksella pitäisi Rönni-Sällisen mielestä ollakin erityinen intressi työvoimavaltaisen ja vientituloja tuovan matkailualan tukemiseen. Budjettiesityksen perusteella matkailun edistämiseen osoitetut määrärahat uhkaavat kuitenkin kokonaisuudessaan pienentyä reilulla miljoonalla tämän vuotisesta.
Hallitusohjelmassa on kansallisen matkailun ohjelmakokonaisuuden käynnistäminen alan kestävän kasvun kehittämiseksi ja matkailuyrittäjyyden tukemiseksi. PAMin edustamalle kaupan alalle taas ollaan laatimassa tulevaisuusselontekoa.

”Odotan, että elinkeinoministeri Katri Kulmuni käynnistää työt pikaisesti ja moderniin tapaan laajalla yhteistyöllä niin, että myös työntekijät ovat mukana”, Rönni-Sällinen sanoo.

Rönni-Sällinen on tänään sunnuntaina Seinäjoella jäsentilaisuudessa. Huomenna hän vierailee muun muassa Keskisen kyläkaupassa ja tutustuu Pohjanmaan alueen toimintaan.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat