Uutinen - 09.05.2018 klo 15.43
Työehdot

PAMin jäsenelle myönteinen ratkaisu hovioikeudessa: Vartijan diabeteksesta johtuva koeaikapurku oli laiton

PAMin ratkaisupäällikkö Arja Pohjola kertoo, että vartiointialan yrityksen toiminta koeaikapurun osalta olisyrjivä ja työntekijää loukkaava

PAMin ratkaisupäällikkö Arja Pohjola kertoo, että vartiointialan yrityksen toiminta koeaikapurun osalta olisyrjivä ja työntekijää loukkaava

Hovioikeuden tuomiossa PAMin jäsenen koeaikapurun päättämisperusteen nähtiin olevan syrjivä työntekijän sairauden vuoksi. Työnantaja tuomittiin maksamaan jäsenelle yli 10 000 euron korvaukset.

PAMin jäsenenä vartijana työskennelleen työntekijän työsuhde purettiin vuonna 2013 koeajan ollessa vielä voimassa. Työnantaja ilmoitti työsuhteen purkuperusteeksi jäsenen sairauden, diabeteksen.

Jäsenen sairastama diabetes ei kuitenkaan vaikuttanut hänen työkykyynsä. Siksi sen käyttäminen syynä työsuhteen päättämiseen oli syrjivä. PAMin näkemyksen mukaan kyseenalaisessa koeaikapurussa riitaa aiheutti muun muassa se, syrjittiinkö jäsentä terveydentilan vuoksi ja, onko jäsenen kohtelu ollut asian käsittelyssä yhdenvertaisuuslain tarkoittamaa.

PAMin ratkaisupäällikkö Arja Pohjola on tyytyväinen hovioikeuden 9.5. asiassa antamaan tuomioon.

”Tuomio ei ole vielä lainvoimainen, mutta sekä käräjäoikeus että hovioikeus päätyivät jäsenen kannalta myönteiseen ratkaisuun. Vartiointialan yrityksen toiminta koeaikapurun osalta oli tässä tilanteessa syrjivä ja työntekijää loukkaava, Pohjola kertoo.

”Alemmassa oikeusasteessa tuomio tuli pelkästään yhdenvertaisuuslain rikkomisesta. Hovioikeus katsoi tuomiossaan tiukemmin sen, että koeaikapurku oli pelkästään työntekijän sairaudesta johtuva ja näin ollen laiton, koska sairaus ei vaikuttanut työntekijän työkykyyn vartijana. Diabetes ei näin ollen ole aina merkki siitä, että työntekijä olisi kykenemätön vartijan työhön ja, sitä ei voi ilman tarkempaa yksilöllisistä arviointia koeaikanakaan käyttää työsuhteen päättämisen perusteena, Pohjola toteaa.

PAM on ajanut jäsenelle oikeutta työnantajan väärän linjan vuoksi useiden vuosien ajan. Pohjola ei vieläkään ole täysin varma siitä, tuleeko hovioikeuden ratkaisusta lainvoimainen vai hakeeko työnantaja edelleen valituslupaa Korkeimpaan oikeuteen.

”Kyse saattaa olla työnantajalle erittäin periaatteellisesta ratkaisusta ja voi olla, että he eivät vieläkään luovuta ja myönnä tappiotaan. Käräjäoikeus ja hovioikeus ovat kuitenkin olleet asiassa linjakkaita ja päätökset ovat osoittaneet työnantajan toimineen väärin, Pohjola kertoo.

Hovioikeuden tuomiossa työnantaja tuomittiin maksamaan korvauksia työntekijälle muun muassa työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä yli 7200 euroa sekä yhdenvertaisuuslain mukaisena hyvityksenä 5000 euroa.  Tämän lisäksi työnantaja maksaa myös oikeudenkäyntikulut.

Taustaksi:

PAMin jäsen palkattiin toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen vartiointialan yritykseen syksyllä 2013. Työsopimuksessa sovittiin 4 kuukauden koeajasta. Joulukuussa 2013 työsuhde päätettiin koeaikapurkuna vedoten työntekijän sopivuuteen työn hoitamiseen sairauden vuoksi.

Jäsen oli yhteydessä luottamusmieheen ja liittoon asian selvittämiseksi. PAMin näkemyksen mukaan koeaikapurku oli laiton. Riita-asia oli syntynyt ja sitä pyrittiin ratkaisemaan ensin työpaikalla. Asiasta ei kuitenkaan päästy työnantajan kanssa neuvotellen ratkaisuun, minkä jälkeen siitä neuvoteltiin PAMin ja työnantajaliitto PALTAn avustuksella. Näinkään ei päästy tulokseen.  Lopulta PAM vei asian oikeuteen vuonna 2015, josta käräjäoikeus antoi ratkaisunsa riita-asiaan lähes kolme vuotta sen vireille tulon jälkeen vuonna 2017. Tämän jälkeen työnantaja ilmoitti tyytymättömyytensä tuomioon ja asia eteni hovioikeuteen mm. yhdenvertaisuuslakiin perustuvana riitana.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat