Tiedote - 08.03.2019 klo 09.00
Tasa-arvo

PAMin Jaana Ylitalo: Yleissitovat työehtosopimukset ovat naisten turva

Ilman työehtosopimusten yleissitovuutta ja sopimuksissa sovittuja paikallisen sopimisen pelisääntöjä tasa-arvoasiat jäävät kilpailukyvyn ja joustavuuden jalkoihin, PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo sanoo

Palvelualojen ammattiliitto PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo muistuttaa naistenpäivän kunniaksi, kuinka työehtosopimuksissa määritellyt minimityöehdot ovat usein etenkin naisten turva työelämässä. Yleissitovuuden kautta yhtäläiset vähimmäisehdot on turvattu myös järjestäytymättömien yritysten työntekijöille.

”Olemme vielä kaukana palkka-tasa-arvosta. Vielä kauemmaksi ajaudumme, jos hyökkäykset työehtosopimusjärjestelmää kohtaan jatkuvat. Politiikan oikealla laidalla ei ole ymmärretty työelämän realiteetteja, varsinkaan tasa-arvokysymyksissä”, Ylitalo huomauttaa.

Työehtosopimukset ottavat huomioon sukupuolinäkökulmia, tasaavat palkkaeroja, estävät palkkasyrjintää ja edistävät samapalkkaisuutta. Samapalkkaisuuden perusperiaatteena on, että samasta ja samanarvoisesta työstä maksetaan samaa palkkaa.  Ylitalo muistuttaa, että tätä periaatetta voidaan toimialatasolla edistää ainoastaan yleissitovilla työehtosopimuksilla.

”Yleissitovilla työehtosopimuksilla edistetään naisten ja miesten välistä tasa-arvoa työtehtävissä, työpaikoilla ja toimialoilla. Jos työehtosopimusjärjestelmä romutetaan, yleissitovuutta kevennetään ja paikallisen sopimisen pelisääntöjä ei määritellä sopimuksissa, on vaarana, että sukupuoli- ja tasa-arvo -vaikutukset jäävät vähemmälle huomiolle työehdoista sovittaessa", Ylitalo huomauttaa.

Työehtosopimukset parantavat naisten asemaa


Naisten asema työmarkkinoilla on jo nyt heikompi ja he tekevät enemmän erilaisia silpputöitä.

”Yleissitovilla työehtosopimuksilla voidaan rajoittaa vastentahtoista osa-aikatyötä ja nollatuntityösopimusten käyttöä sekä kitkeä silpputyön negatiivisia vaikutuksia työntekijöiden toimeentuloon. Ne ovat toimia, jotka parantavat naisten asemaa sekä vaikuttavat suoraan toimeentuloon ja elämiseen riittävän palkan saavuttamiseen, Ylitalo toteaa ja jatkaa

”Työehtosopimusjärjestelmää kohtaan tehtävät hyökkäykset ovat siten hyökkäyksiä myös naisia vastaan”, Ylitalo huomauttaa.

Työehtosopimuksilla on sovittu myös monista tyypillisesti juuri naisten asemaan vaikuttavista asioista. Esimerkiksi äitiysvapaan ja sairaan lapsen hoitamisen palkallisuus määräytyy työehtosopimusten pohjalta. Ainoastaan yleissitovuuden kautta nämä sinänsä hyvinkin itsestään selviksi koetut edut koskevat kaikkia alan työntekijöitä.

”Työehtosopimusten yleissitovuutta parjataan aika ajoin. Niiden väitetään torppaavan reilua kilpailua ja rajoittavan työnantajien oikeuksia. Valitettavan usein tunnutaan unohtavan, että yleissitovien työehtosopimusten tarkoituksena on taata kohtuulliset työehdot ja elämiseen riittävä palkka. Samalla ne toimivat myös yritysten suojaksi hillitsemällä epätervettä kilpailua, pakottavat yrityksiä tuottavuustyöhön ja toisaalta estävät palkkadumppausta”, Ylitalo toteaa.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat