Uutinen - 14.01.2019 klo 14.56
Koulutus

PAMin esimieskoulutus on kuin palapeli – taidot kehittyvät pala palalta

Otso Jokinen antaa plussapisteet kouluttajille, jotka innostivat ja tekivät esimiesopinnoista kiinnostavat. Takana on paras vuosi ikinä hänen työuransa aikana.

Otso Jokinen antaa plussapisteet kouluttajille, jotka innostivat ja tekivät esimiesopinnoista kiinnostavat. Takana on paras vuosi ikinä hänen työuransa aikana. "Koen oppineeni aivan valtavasti, erityisesti työelämäntaitoja", hän sanoo. Kuva: Anna Autio.

Viime syksystä lähtien lähiesimies Otso Jokisella on perehtynyt taloustietämykseen ja asiakkuuden hoitoon PAMin lähiesimieskoulutuksessa. Valmistuminen häämöttää keväällä, mutta ennen sitä hänen on osoitettava osaamisensa näyttötutkinnon muodossa.

PAMin esimieskoulutus jatkui viime syksyllä syventävillä opinnoilla. Opiskelijat saivat valita neljästä vapaavalintaisesta aiheesta mieluisimmat.

”Itse valitsin talouden tunnusluvut ja asiakkuuden hoidon, koska nämä ovat minulle tärkeimmät aihealueet työelämässä”, kertoo Otso Jokinen, joka toimii Team managerina, eli lähiesimiehenä kansainvälisessä puhelin- ja verkkoasiakaspalveluyrityksessä.

”Talous on vahvasti mukana kaikessa yritystyöskentelyssä, ja varsinkin esimiesasemassa on hyvä ymmärtää taloutta ja miten sitä seurataan. Se lisää kokonaiskuvan muodostumista esimiestyöskentelyssä. Koko puhelinasiakaspalveluala perustuu asiakkuuksiin ja niiden hoitamiseen. Minua kiinnostaa myös se, miten asiakkuuksista saa enemmän irti ja miten ne tuottavat enemmän arvoa”, Otso kertoo.

”En ole päivittäin tekemisissä talouslukujen kanssa, joten ensimmäinen oivallus syventävien opintojen aikana oli se, että talous ei ole pelottava asia, ja sitä voi ymmärtää, vaikka ei olekaan ”talousihminen”. Termistön ymmärtäminen poistaa sitä kynnystä ja saa sen tuntumaan helpommin lähestyttävältä. Nyt tiedän myös sen, että taloutta voi lähestyä muistakin näkökulmista käsin, kun vaan puhtaasti numeroita katsoen”.

Otso on tekemisissä asiakkaitten kanssa päivittäin. Opinnot ovat myös vahvistaneet hänen uskoaan siihen, että asiakaskokemus ja asiakkaiden arvostus on nouseva trendi palvelukentällä.

Käytännön työkaluja hän sai esimerkiksi koulutustilanteisiin asiakaskokemuspuolella.
”Meillä koulutetaan uusia palveluneuvojia kohtaamaan ihmisiä. Koulutuksessa on entistä enemmän korostettava sen merkitystä, että kaikki mitä tekee, vaikuttaa asiakkaan kokemukseen palvelusta”, hän sanoo.

Parin päivän lähiopiskelujaksot Otso vietti Markkinointi-instituutissa muiden pamilaisten opiskelijakavereiden kanssa. Kotitehtäviä oli jonkun verran, esimerkiksi esseiden kirjoittamista.

Koulutuksen aikana eri kokonaisuuksista muodostui kokonaisuus. Palapeli on näin ollen viittä vaille valmis ja esimieskoulutus on nyt loppusuoralla. Enää puuttuu näyttötutkinto, jossa opiskelija näyttää osaamistaan. Otson osalta tämä tarkoittaa, että hän suorittaa tutkinnon näyttötutkintona, ja näyttää omassa työssä miten talouden ja asiakkuuden hoito onnistuu.

”Minulla on vielä töitä edessä, mutta hion viimeisiä asioita hyvällä mielellä ja innostuneena. Valmistuminen häämöttää keväällä, ja se tuntuu hienolta, kun saa noin vuoden kestäneen prosessin päätökseen.”

Vuosi on vierähtänyt nopeasti koulunpenkillä. Otson mukaan hän on pystynyt jakamaan aikansa tasapainoisesti työn ja koulutuksen välillä. Sen on mahdollistanut joustava työ, mutta myös työnantajalta saatu tuki.

”Olen ollut todella tyytyväinen tähän vuoteen, se on ollut koko työuraani aikana paras vuosi ikinä. Se kumpuaa siitä, että olen saanut tehdä kiinnostavia työtehtäviä työpaikalla, ja oma roolini esimiehenä on selkiintynyt. Koulutuksesta olen saanut paljon uutta ajateltavaa. Työtä on ollut odotettua vähemmän, mutta olen tyytyväinen siihen, että pääpaino on ollut keskustelussa ja vuorovaikutuksessa. Vertaistuki ja ihmisten kanssa oppiminen on ollut mielestäni hienointa.”

Palvelualojen ammattiliitossa PAMissa alkoi vuoden 2018 tammi-helmikuun vaihteessa historian ensimmäinen lähiesimiestyön ammattitutkinto, joka toteutetaan yhteistyössä Markkinointi-instituutin kanssa. Koulutus kestää vuoden verran, ja koulupenkillä istuu 20 pamilaista esimiestä, jotka suorittavat ammattitaitonsa näyttötutkinnossa keväällä 2019.

 

 

Teksti: Marie Sandberg-Chibani

 

Uusimmat

Suosituimmat