Tiedote - 14.05.2014 klo 14.15

PAMin edustajisto: Eläkeneuvotteluissa on onnistuttava

Merkittävin kysymys on, miten puheet työurien pidentämisestä saadaan käytännön toimenpiteiksi työpaikoilla. Työhyvinvointia on parannettava lisäämällä ihmisten mahdollisuuksia vaikuttaa esimerkiksi omiin työaikoihinsa, linjasi Hattulassa 13.-14.5. kokoontunut PAMin edustajisto.

Työmarkkinajärjestöt käyvät tiiviisti neuvotteluja työeläkeuudistuksesta. Neuvottelijat ovat sitoutuneet siihen, että työuria pidentävä ratkaisu syntyy syksyllä 2014. Samaa viestitettiin myös maan hallitukselle maaliskuun kehysriihen alla. Työuratavoitteeseen on sitouduttu jo useita vuosia sitten, ja syksyyn mennessä siihen on löydettävä uskottavat keinot.

PAMin edustajisto painottaa, että neuvottelujen on pysyttävä aikataulussa ja ratkaisujen on löydyttävä tiiviissä ja hyvässä kaksikantavalmistelussa. Huoli eläkevarojen riittävyydestä ei ole pelottelua. Työeläkemaksujen tasoa on tarkistettava ja maksuista on sovittava työntekijä- ja työnantajajärjestöjen kesken niin sitovasti, että potti oikeasti riittää säällisiin eläkkeisiin myös nyt ja tulevaisuudessa työelämään tulevien nuorten osalta.

Työvuosia hyvinvoinnista ja paremmasta työllisyydestä

Eläkeiän mekaaninen nosto ei ole ratkaisu, vaan merkittävin kysymys on, miten puheet työurien pidentämisestä saadaan käytännön toimenpiteiksi työpaikoilla. Työhyvinvointia on parannettava lisäämällä ihmisten mahdollisuuksia vaikuttaa esimerkiksi omiin työaikoihinsa, työkuvan sisällöllisiin muutoksiin ja kehittämällä työkyvyn ylläpidon johtamista.

Palvelualoille tyypillistä on työn fyysinen kuormittavuus sekä usein hyvin nuorena alkanut työura. PAMin edustajisto vaatii, että ratkaisuja haettaessa huomioidaan eri ikäluokkien ja eri työtehtävissä työskentelevien tarpeet ja taataan jatkossakin henkilökohtaisten joustojen mahdollisuus eläkkeelle siirtymisessä.  Toiveena on, että lopullisessa mallissa on jokin elementti, jossa huomioidaan työuran kokonaispituus.

Juuri nyt palvelualoillakin työttömyys on kasvanut merkittävästi ja työttömyysjaksot ovat pidentyneet. Kun työttömyysaste on yli 9 prosenttia, näyttäytyy keskustelu työurien pidentämisestä nurinkuriselta. Talous- ja työllisyyskasvuun sekä kotimaisen kysynnän parantamiseen tähtäävät toimet olisivat maan hallitukselta parasta työurapolitiikkaa pamilaisten näkökulmasta.

 

 

Teksti: Annemari Anttila

 

Uusimmat

Suosituimmat