Artikkeli - 19.06.2018 klo 14.35
Maahanmuutto

PAMin asiantuntija Mikko Laakkonen: Maahanmuuttajataustaiset pamilaiset haluavat parantaa suomalaista työelämää

Mikko Laakkosen mukaan hiljattain maahan muuttaneilla olisi suurin tarve ammattiliiton tuelle. Kuva: Jaakko Lukumaa

Mikko Laakkosen mukaan hiljattain maahan muuttaneilla olisi suurin tarve ammattiliiton tuelle. Kuva: Jaakko Lukumaa

PAMin maahanmuuttajajäsenet kokevat liiton tärkeäksi, mutta moni ei tunne esimerkiksi omaa luottamusmiestään. PAMin kyselyn vastaajat ovat myös huolissaan työnantajien asenteista.

PAMin maahanmuuttajataustaiset jäsenet kokevat liiton tärkeäksi: kuten muutkin, he hakevat turvaa esimerkiksi työttömyyden tai työelämän riitatilanteiden varalle, selviää liiton maahanmuuttajakyselystä.

”Silti meidän pitäisi pystyä tiivistämään liiton ja maahanmuuttajajäsenten suhdetta. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että moni ei tunne luottamusmiestä”, sanoo maahanmuuttaja-asioihin perehtynyt PAMin koulutuspoliittinen asiantuntija Mikko Laakkonen.

”Moni vastaajista haluaa olla parantamassa suomalaista työelämää, ja se on toiveita herättävää. PAM haluaakin, että liitto on heille väline oman työmarkkina-asemansa parantamiseen. Toisaalta sama pätee myös kantasuomalaisiin jäseniin.”

Noin kolme neljäsosaa vastaajista on asunut Suomessa yli 5 vuotta.

”Mutta vasta maahan tulleet, joilla ei aina ole kielitaitoa tai tietoa työelämän pelisäännöistä, ovat usein juuri altteimpia hyväksikäytölle ja siis tarvitsisivat ammattiliittoa eniten”, Laakkonen pohtii.

Työpaikan löytämisen vaikeus ja kielitaidon puute koetaan yleisesti ongelmiksi (kts. graafi alla). Yli 70% arvioi, että työnantajien kielteisillä asenteilla on melko paljon tai hyvin paljon merkitystä, mikä on Laakkosen mielestä ”kova tulos”.

”Onko työelämän ilmapiiri koventunut viime vuosina? Näkyykö työpaikoillakin se, että yhteiskunnassa tuntuu tulleen korrektimmaksi ilmaista negatiivisia mielipiteitä maahanmuuttajista? Tästä pitäisi käydä keskustelua työnantajien kanssa.”

Vastaajista suurempi osa tekee vuokratyötä kuin pamilaisista keskimäärin. Muutoin vastaajien asema työmarkkinoilla ei merkittävästi poikkea muista jäsenistä.

Voit lukea koko selvityksen PAMin verkkosivujen materiaalipankista (pdf-tiedosto). PAMin maahanmuuttajakyselyyn vastasi noin 1700 jäsentä loka-marraskuussa 2017.

 

 

Teksti: Tuomas Lehto

 

Uusimmat

Suosituimmat