Tiedote - 13.11.2019 klo 11.24
Työ ja perhe

PAMin Annika Rönni-Sällinen: Työmarkkinoiden mahdollistettava perheen perustaminen – työelämältä tarvitaan vakautta

Erityisesti vähiten koulutettujen lapsettomuus lisääntyy. Jos nuorille on tarjolla yhä huonompia työpaikkoja, syntyvyys ei kohene, arveli PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen puheessaan liiton valtuustolle. Hänestä yritysten yhteiskunnallinenkin velvollisuus on yrittää tarjota elämiseen riittävän toimeentulon tarjoavia työsuhteita.

Suomessa alhainen syntyvyys on yleinen huolenaihe. Sen ympärille kietoutuvat kysymykset niin työvoiman kuin eläkevarojenkin riittävyydestä. Nelikymppisisistä miehistä jo kolmannes on lapsettomia, ja naisistakin yli viidennes.

Yleinen käsitys on, että korkeasti koulutettu nainen on lapseton ja hän epäröi lapsenhankintaa työuran vuoksi. Turun yliopistossa käynnissä olevan Nefer-tutkimushankkeen mukaan näin ei kuitenkaan enää ole, vaan tilanne on muuttunut. Nyt lapsettomaksi jäävät useimmin vähän koulutetut miehet ja naiset. Heidän asemansa myös työmarkkinoilla on heikoin ja työurat sirpaleisia.

PAMilaisilla aloilla on Suomen nuorin työvoima ja työajat ovat perheellisille haastavia. Palvelujen aukioloajat laajenevat kaiken aikaa ja se merkitsee sitä, että perheellinen PAMin jäsen tarvitsee lapselleen päivähoitoa yhä useammin myös iltaisin ja öisin. Tähän tarpeeseen julkiset palvelut eivät riittävästi vastaa. Erityisen hankalaa on pienillä koululaisilla, koska he ovat jo päivähoitopalvelujen ulkopuolella.

”Päivähoito- ja perhevapaajärjestelmä ovat tärkeitä, jotta perheellinen elämä on mahdollista. Jo sitä ennen ihmisellä pitää olla luottamus tulevaan, jotta hän uskaltaa perheellistyä. Pätkittynyt työura tuottaa sitku- elämää, jossa ollaan pysyvästi odotushuoneessa odottamassa oikean elämän alkamista”, Annika Rönni-Sällinen sanoi puhuessaan PAMin valtuustolle.

”Jos yhä useampi nuori työllistyy kutsu-, osa-aika- tai vuokratyöntekijänä tai alustatalouden yksinyrittäjänä, voidaan olla varmoja, ettei syntyvyyskään juuri kohene. Siihen ei rohkaise tilanne, jossa toimeentulo on koko ajan epävarmaa eikä ihminen pysty suunnittelemaan tulevaisuuttaan.”

”Tämä kaikki merkitsee sitä, että meidän yhteiskunnallinen velvollisuutemmekin on vaatia ihmisille kokonaisia elämiseen riittävän toimeentulon tarjoavia työsuhteita. Alan yrityksillä taas on yhteiskunnallinen velvollisuus pyrkiä tarjoamaan niitä”, Rönni-Sällinen muistutti.

PAM neuvottelee parasta aikaa hiihtokeskuksiin ja ohjelmapalvelualalle työehtosopimuksia. Ensi vuoden puolella sopimukset päättyvät muun muassa kaupan, matkailu- ja ravintola- ja kiinteistöpalvelualoilla.

Rönni-Sällisen mukaan aloille tarvitaan selkeitä palkankorotuksia sekä parannuksia osa-aikatyöntekijöiden asemaan.

”Palvelualojen töissä pitäisi jatkossakin olla mahdollista tehdä työuransa ja elättää itsensä. Sen vuoksi on etsittävä ratkaisuja, joilla alalle sitoutuneiden työntekijöiden työtunteja saadaan kasvatettua ja jossain vaiheessa työsuhteet kokoaikaistettua.”

PAMin liittokokous valitsi uuden valtuuston viime kesänä. Se kokoontuu nyt ensimmäiseen kokoukseensa. Valtuustoon kuuluu yhteensä 53 jäsentä. Sen puheenjohtaja on Sirpa Laakso Hämeenlinnasta, 1. varapuheenjohtaja Sami Viitasaari Porista ja 2. varapuheenjohtaja Mira-Veera Auer Helsingistä.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat