Uutinen - 06.10.2017 klo 08.15
Palkka

PAMin aluepäällikkö Aamulehdessä: Työsopimukseen selkeästi sovittu vähimmäistyöaika parantaisi silpputyösuhteissa työskentelevien ihmisten elämää

PAMin aluepäällikkö Elisa Penders kirjoittaa Aamulehdessä (5.10), että osa-aikaisessa työsuhteessa työskentelevien ihmisten työelämäaseman parantaminen on vaarassa ja palkkatyököyhyys kasautuu. Siksi osa-aikaisille on saatava riittävästi työtunteja.

Tutkimusten mukaan osa-aikaisuus on työssäkäyvien köyhyyteen liittyvä merkittävä tekijä. Palvelualoilla työskennellään hyvin usein erilaisissa silpputyömuodoissa ja peräti 74 prosenttia osa-aikaisilla- ja nollatuntityösopimuksilla työskentelevistä ihmisitä työskentelee palvelualoilla.

– Yhteiskunnassamme on jo nyt kasvava joukko osa-aikaisissa työsuhteissa työskenteleviä työntekijöitä, joille riittämättömästä palkasta aiheutuvat toimeentulovaikeudet ovat arkea. Tämä saattaa yksiöiden osalta johtaa siihen, että vähävaraisuuden ja pahoinvoinnin määrä tuottaa entistä syvempää köyhyyttä ja huono-osaisuutta, Penders toteaa.

Pendersin mukaan mahdollisimman monen työntekijät on päästävä vakiintuneen työajan tuoman turvan piiriin. Joka tarkoittaa, että osa-aikatyötä tekevällä työntekijällä on oikeus työaikaan, joka vastaa mahdollisimman hyvin hänen todellisuudessa nykyisin tekemiään työtunteja.

Penders muistuttaa, että vastentahtoisen osa-aikatyön teettäminen on tyly osoitus siitä, mitä työntekijöiltä vaadittavat joustot työmarkkinoilla nykyisin tarkoittavat.

– Nykyisellään osa-aikaisen työn erilaiset muodot eivät takaa työntekijöille paljonkaan. Ei toimeentuloa eikä osallisuutta muihinkaan asioihin, joita työ perinteisesti tuo mukanaan. Tämä on epäkohta, jonka toivoisin korjaantuvan.

Lue PAMin Häme-Pirkanmaan aluepäällikkö Elisa Pendersin kirjoitus kokonaisuudessaan Aamulehden verkkosivuilta.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat