Artikkeli - 13.03.2019 klo 09.00
Liittokokous

PAMille valitaan uusi puheenjohtaja – miten kilpakumppanit Annika Rönni-Sällinen ja Jouni Tallgren vastaavat väitteisiin?

Annika Rönni-Sällinen arvioi puheenjohtajan tehtävän kannalta hyviksi luonteenpiirteikseen rauhallisuuden ja tasapainoisuuden, Jouni Tallgren pitkäpinnaisuuden ja neuvottelukykyisyyden. Kuva: Liisa Takala

Annika Rönni-Sällinen arvioi puheenjohtajan tehtävän kannalta hyviksi luonteenpiirteikseen rauhallisuuden ja tasapainoisuuden, Jouni Tallgren pitkäpinnaisuuden ja neuvottelukykyisyyden. Kuva: Liisa Takala

PAMille valitaan uusi puheenjohtaja kesäkuun liittokokouksessa. Ehdokkaiksi tähän mennessä ilmoittautuneet SAK:n johtaja Annika Rönni-Sällinen ja palvelualoilla työskentelevä Jouni Tallgren vastaavat nyt tulevaisuutta luotaaviin väitteisiin.

Minulla on hyvä syy ryhtyä ehdokkaaksi liiton uudeksi puheenjohtajaksi.

Jouni Tallgren: Koen, että nykyisellään jäsenistön mielipiteet eivät tule kunnolla esille. Joissain tapauksissa jäsenistö on tuntenut, että joku luottoryhmä päättää joka asiasta. Ei myöskään kuulosta hyvältä, jos Suomen suurimpiin kuuluvan liiton johtoon on vain yksi ehdokas.

Annika Rönni-Sällinen: Minulle on aina ollut tärkeätä olla heikomman puolella. Se on ollut kantava juttu ay-liikkeessä töissä olemisessa. Juuri PAM tuntuu omalta liitoltani. Olen pitkään työskennellyt siellä ja olen itsekin liiton jäsen. Kun iso joukko pamilaisia aktiiveja pyysi minua tähän tehtävään, tuntui aika luontevalta vastata kyllä. Koen myös, että minulla on paljon annettavaa. Pitkä kokemus ay-liikkeessä on valmentanut tähän tehtävään.

Kummallakin puheenjohtajaehdokkaalla on pitkä kokemus ay-liikkeestä, Rönni-Sällisellä työntekijänä ja jäsenenä, Tallgrenilla jäsenenä. Kuva: Liisa Takala

Palkkauksen tulee tulevaisuudessa perustua nykyistä enemmän työn tulokseen ja yrityksen menestykseen.

Tallgren: Täydellinen tulospalkkaus ei tuota tulosta tavalliselle työntekijälle. Pitää olla aina vähimmäispalkka pohjana, mistä lähdetään. Tulospalkkauksessa työnantaja voi säädellä tulokselle sellaiset rajat, että se menee yli sen, mitä ihminen pystyy tekemään.

Rönni-Sällinen: Palkkauksen tulee jatkossakin perustua pääosin alakohtaisiin työehtosopimuksiin. Jotta pamilaisten työn tulokset ja sen arvostus näkyisivät enemmän myös palkkapussissa, tulisi kuitenkin tulospalkkausta kehittää ja tulospalkkausjärjestelmien olla työpaikoilla yhteisesti, paikallisesti sovittavia.

Ammattiyhdistysliike on tulevaisuudessa altavastaajan asemassa, mikäli maan seuraava hallitus harjoittaa työntekijöitä kurittavaa politiikkaa.

Tallgren: Pelkään pahoin, että näin saattaisi käydä, jos nykyinen hallituskoalitio pääsisi jatkamaan eduskuntavaalien jälkeen.

Rönni-Sällinen: On hirveän tärkeätä, että työntekijät äänestävät vaaleissa. Näin saataisiin erilaista politiikkaa kuin mitä nykyinen hallitus on tehnyt. Jos nykyisenlainen linja jatkuu, meille varmasti tulee vaikeita aikoja. En silti allekirjoita ay-liikkeen asemaa altavastaajana. Entistä enemmän jouduttaisiin kuitenkin käymään puolustustaistelua.

Kilpailukykysopimuksen (kiky) palkaton työajan pidennys pitää poistaa palvelualoilta seuraavalla sopimuskierroksella.

Tallgren: Kyllä ehdottomasti. Siitä ei ole ollut kuin haittaa.

Rönni-Sällinen: Työajan pidennys tehtiin vaikeina aikoina, ja on loogista ajatella, että parempina aikoina siitä halutaan saada kompensaatiota tai että palataan aiempaan työaikaan. Asia tulee ensi sopimuskierroksella pöytään, jos työntekijäpuoli sen sinne tuo.

Jos minut valittaisiin puheenjohtajaksi, PAMin toimintatavat muuttuisivat merkittävästi.

Tallgren: En näe, että mitään suurta muutosta tapahtuisi. Jotain muotoseikkoja voisi tulla. Olen tyytyväinen PAMin toimintaan. Asiat ovat pääpiirteissään hyvin, mutta tietyissä tapauksissa jäsenten palvelemisen tapaa on syytä tarkentaa.

Rönni-Sällinen: Kyllä, pitemmällä tähtäimellä. Kun katsoo taaksepäin viisi tai kymmenen vuotta, niin liiton toimintatavat ovat muuttuneet merkittävästi. Niiden pitää muuttua myös tulevaisuudessa. Ei liitto voi jäädä paikoilleen, vaan sen pitää pysyä mukana ajassa.

Annika Rönni-Sällinen ja Jouni Tallgren haastateltiin Juttutupa-ravintolassa Helsingissä niin, että he eivät kuulleet toistensa vastauksia. Kuva: Liisa Takala

Hyvä ammattiosasto on paikallinen vaikuttaja, joka pitää aktiivisesti yhteyttä alueellisiin päätöksentekijöihin ja työelämän edustajiin.

Tallgren: Hyvä, jos näin olisi, mutta nähdäkseni pienemmän ammattiosaston on vaikea ottaa yhteyttä paikallisiin vaikuttajiin. Tämä kuulostaa lähinnä isojen ammattiosastojen hommalta. Ne pystyvät sitä tekemään. Itse toimin pienessä, vajaan 1800 työntekijän Erityisammattien toimihenkilöt ry:ssä. Olen siellä johtokunnassa.

Rönni-Sällinen: Näin juuri. Pitää muistaa, että ammattiosasto on yhtä kuin ne jäsenet ja aktiivit, jotka ammattiosastossa toimivat.

Maahanmuuttajat ovat tulevaisuudessa PAMin merkittävä jäsenryhmä. Heidät tavoittaakseen liiton on tarjottava räätälöityjä palveluita.

Tallgren: Maahanmuuttajat tulevat olemaan merkittävässä osassa liitossa – tai ainakin toivottavasti ovat, kun heidän määränsä lisääntyy yhteiskunnassa. Uskon, että kun ihmiset vain keskustelevat heidän kanssaan, niin heidät saadaan ymmärtämään suomalainen tapa olla jäsenenä ammattiyhdistysliikkeessä. Liitossa tarvitaan varmaankin jatkossa enemmän tulkkipalveluja.

Rönni-Sällinen: Varmaankin maahanmuuttajille pitää tarjota esimerkiksi kielikoulutuksia, joita on nyt jo järjestettykin. Tai voidaan tarjota muuta kotoutumista ja suomalaisen työelämän ja kulttuurin ymmärtämistä edistävää koulutusta. Jotkut muut jäsenryhmät voivat vastaavasti tarvita omia räätälöityjä palvelujaan.
Maahanmuuttajien palvelu saattaisi edellyttää vaikka sitä, että liiton henkilökunnalle tulisi kielitaitovaatimuksia.

Ammattiliiton tulee olla kansanliike eikä palveluorganisaatio, joka hoitaa jäsenten työsuhdeongelmia.

Tallgren: Mielestäni ammattiliiton pitää olla palveluorganisaatio, joka kattaa opiskelijat, työttömät, työntekijät ja eläkeläiset – ja kaikki siltä väliltä. Liiton pitää ajaa asioita heidän puolestaan.
Ammattiliiton tulee myös kertoa, miten asioita hoidetaan työpaikoilla. Jos työpaikalla on oikein paha tilanne, niin liitto voi auttaa suoraan jäsentä ja antaa tukea luottamusmiehelle.

Rönni-Sällinen: Molempia puolia tarvitaan – en oikein pidä tätä vastakkainasettelua hedelmällisenä. Ay-liike on perusolemukseltaan kansanliike, joka pyrkii parantamaan työehtoja työehtosopimuksilla. Suomalainen ay-liike on kuitenkin myös yleishyödyllinen instituutio, jolla on laaja toimintakenttä, mutta joka edellyttää edustavuutta eli riittävän suurta jäsenmäärää. Jotta jäsenet kokevat liiton hyödylliseksi, pitää liiton pyrkiä takaamaan, että ay-liikkeen neuvottelemat oikeudet myös toteutuvat. Se edellyttää palveluorganisaatiota.

Annika Rönni-Sällinen

Ikä: 42 v.
Työhistoria: SAK:n työehdot-osaston johtaja. Ay-liikkeen palveluksessa lähes 20 vuotta, josta pisimpään PAMissa sopimus- ja neuvottelupäällikkönä. Toiminut myös harjoittelijana Liikealan ammattiliitossa, lakimiehen avustajana PAMin edeltäjäliitto Teknisten ja erikoisammattien liitto Tekerissä sekä työttömyysturvakäsittelijänä Tekerin työttömyyskassassa.
Koulutus: Juristi.
Perhe: Aviomies ja kolme lasta.
Kotipaikka: Espoossa.
Puoluekanta: SDP.

Jouni Tallgren

Ikä: 39 v.
Työhistoria: Senior advisor asiakaspalvelu- ja telemarkkinointiyritys Webhelp Finland Oy:ssä. Vuosien työkokemus kaupan, ravintola-alan ja siivousalan töistä. PAMin ja sen edeltäjäliiton Liikealan ammattiliiton jäsenenä 24 vuotta. Varaluottamusmies.
Koulutus: Tietohallinnon merkonomi.
Perhe: Vanhemmat ja sisko perheineen.
Kotipaikka: Järvenpää.
Puoluekanta: SDP.

6.5. Korjattu varapääluottamusmies varaluottamusmieheksi.

 

 

Teksti: Marja Ikkala

 

Uusimmat

Suosituimmat