Uutinen - 10.04.2014 klo 15.50

PAM vaatii asetusta työväkivallan torjumisesta

Työnantajat tarvitsevat tarkemmat ohjeet työntekijöiden perehdytykseen väkivallan uhan varalle.

Työnantajat tarvitsevat tarkemmat ohjeet työntekijöiden perehdytykseen väkivallan uhan varalle.

Sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toiminut kolmikantainen väkivaltaa ja sen uhan torjuntaa työssä selvittänyt työryhmä julkaisi viime viikolla loppuraporttinsa. Raportissa väkivallan uhka todetaan vakavaksi ongelmaksi, jonka hallintaa työssä on tehostettava.

PAMin työympäristöasiantuntija Erika Kähärä pitää raporttia riittämättömänä ja on pettynyt siihen, että työnantajapuoli tyrmäsi palkansaajajärjestöjen vaatimukset asetuksesta väkivallan uhan torjumiseksi.

”Työturvallisuuslain väkivaltapykälän alle tarvitaan yksityiskohtainen asetus, joka antaa työnantajille tarkempia ohjeita väkivallan uhan torjumiseksi. Raportissa listatut tiedotustilaisuudet ja kampanjat on niin tehty ja nähty. Niihin seminaareihin tulevat vain ihmiset, jotka ovat jo uskossa. Niitä, joilla tietoon olisi tarvetta, osallistuminen ei kiinnosta pätkääkään”, Kähärä sanoo.

Kähärän mukaan palvelualojen työnantajat jättävät liian usein työntekijät perehdyttämättä väkivallan uhan varalle. Usein kyseessä on nuori sesonkityöntekijä, jonka kokemattomuus vielä pahentaa väkivaltatilannetta. Myös jälkihoidon tarvetta ja merkitystä vähätellään sekä työnantajan että työntekijän toimesta.

”Tyypillisesti on niin, että mitä pienempi yritys, sitä vähemmän osaamista ja resursseja näihin on”, Kähärä kertoo.

STM:n työryhmän mukaan väkivallan uhan hallinnassa ja turvallisuusjohtamisessa on huomattavia työpaikkakohtaisia eroja. Tilastojen perusteella työssä kohdattua väkivaltaa esiintyy paljon muun muassa turvallisuustoimialalla, sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla, hotelli- ja ravintola-alalla, kuljetusalalla, kaupan alalla ja opetusalalla. 

Työpaikkaväkivalta on lisääntynyt Suomessa 1980-luvun jälkeen. Vuoden 2003 jälkeen se pysyi joitakin vuosia ennallaan, mutta on viime vuosina ollut jälleen kasvussa. 

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, STTK ja Akava pitävät välttämättömänä sitä, että Suomessa otetaan käyttöön järeämmät keinot työelämässä esiintyvän väkivallan ja sen uhan torjumiseksi. PAM on ajanut lainsäädäntöä täydentävää asetusta jo vuosia. Liitto on tehnyt väkivallan uhan vähentämiseksi työehtosopimuskirjauksia ja laatinut uhkaavan asiakastilanteen varalle verkkokoulutusmateriaalin yhdessä Kaupan liiton kanssa.

 

 

 

Teksti: Josetta Nousjoki

 

Uusimmat

Suosituimmat