Uutinen - 27.03.2019 klo 11.53
Lainsäädäntö

PAM: Työtä tekevän asema turvattava alustataloudessa

”Nykylainsäädännössä oleva työsuhteen määritelmä tunnistaa jo alustatalouden työntekijät. Koska yritykset kuitenkin pyrkivät kiertämään sitä, asiaa olisi hyvä täsmentää. PAM esittääkin, että lainsäädäntöön otettaisiin niin sanottu työnantajaolettama”, PAMin juristi Suvi Vilches sanoo. Kuva: Eeva Anundi

”Nykylainsäädännössä oleva työsuhteen määritelmä tunnistaa jo alustatalouden työntekijät. Koska yritykset kuitenkin pyrkivät kiertämään sitä, asiaa olisi hyvä täsmentää. PAM esittääkin, että lainsäädäntöön otettaisiin niin sanottu työnantajaolettama”, PAMin juristi Suvi Vilches sanoo. Kuva: Eeva Anundi

Työsuojelu, sosiaaliturva, säälliset työehdot ja oikeus edunvalvontaan on taattava kaikille riippumatta työsuhteen muodosta, sanoi PAM, kun lausunnon raporttiluonnokseen jakamistalouteen liittyvien kysymysten vaihtoehtoisista ratkaisutavoista antoi.

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti jo noin vuosi sitten työryhmän selvittämään erilaisia tapoja ratkaista jakamistalouteen liittyviä kysymyksiä. Nyt työryhmä pyytää lausuntoja raporttiluonnokseen.

Työryhmän asettamisen taustalla oli arvio, että jakamistalous voi kasvaa nopeastikin. Sen uskotaan luovan uusia työpaikkoja, mutta myös pulmia on monia. Se voi johtaa työolojen heikkenemiseen, epävarmuuteen ja eriarvoistumiseen. Lisäksi se haastaa perinteistä työsuhdetta ja muuttaa sopijaosapuolten voimasuhteita vahvistamalla työnantajan asemaa työntekijän kustannuksella. Ongelmat kiertyvät sen ympärille, että alustoille työtä tekevien työoikeudellinen asema on epäselvä, koska osa alustoista välttelee työsopimusten tekemistä ja väittää etteivät uusissa yrityksissä tehtävä työ olisi työsuhteista.

Työryhmä piti tärkeänä, että jo työsuorituksesta sovittaessa osapuolilla olisi selvä käsitys työnsuorittajan asemasta. Työryhmä listasi vaihtoehdoiksi jäädä odottamaan oikeuskäytännön syntymistä, luoda uusi kategoria työntekijä- ja yrittäjäaseman väliin tai tarkastella ja nykyistä lainsäädäntöä niin, että se tunnistaa alustatalouden ominaispiirteet.

PAM ei kannata kolmannen kategorian luomista tai oikeuskäytännön odottelua.

”Nykylainsäädännössä oleva työsuhteen määritelmä tunnistaa jo alustatalouden työntekijät. Koska yritykset kuitenkin pyrkivät kiertämään sitä, asiaa olisi hyvä täsmentää lainsäädännössä. PAM esittääkin, että lainsäädäntöön otettaisiin niin sanottu työnantajaolettama”, PAMin juristi Suvi Vilches sanoo.

Näin työn suorittaja olisi ensisijaisesti aina työntekijä, ja työkeikkoja tarjoava alusta olisi selkeästi työnantaja. Työn suorittaja tulisi myös muun työlainsäädännön, kuten vuosilomain ja työsuojelualainsäädännön piiriin.

PAM toteaa lausunnossaan myös, että sen mielestä oikeus edunvalvontaan on taattava kaikille riippumatta työsuhteen muodosta. Oikeus edunvalvontaa ei toteudu, jos alustatyöntekijät ja muut itsensätyöllistäjät katsotaan yrittäjiksi. Kilpailulaki estää tämän. Tästä syystä PAM nostaa esiin tarpeen tarkastella pikaisesti kilpailulainsäädäntöä siten, että itsensä työllistäville taataan oikeus työn suorituksen ehtojen neuvottelemiseen.

Voit tutustua raporttiluonnokseen ja eri tahojen lausuntoihin täällä

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat