Uutinen - 11.05.2020 klo 17.01
Yhteiskunta

PAM lausunnossaan ravintola-alan tuesta: Lisää rahaa ja alan henkilöstörakenne huomioon

PAM toivoo, että ravintoloiden tukemista ja toiminnan rajoitusten hyvittämistä koskeva tukipaketti lisäisi yrittäjien uskoa toimialan toipumiseen ja vähentäisi työntekijöiden irtisanomisia. Kuva: GettyImage

PAM toivoo, että ravintoloiden tukemista ja toiminnan rajoitusten hyvittämistä koskeva tukipaketti lisäisi yrittäjien uskoa toimialan toipumiseen ja vähentäisi työntekijöiden irtisanomisia. Kuva: GettyImage

Uudelleentyöllistämistuessa tuettavien enimmäismäärä jää liian alhaiseksi, jos ravintola-alalle tyypillistä osa-aika- ja vuokratyötä ei oteta paremmin huomioon. Tosiasialliset tappiot taas vaativat varautumista suurempaan määrärahaan.

Eduskunta käsittelee parasta aikaa hallituksen esitystä laiksi ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä. Esityksessä ehdotetaan ravintoloille noin 130 miljoonan euron tukipakettia, joka jakautuisi työntekijöiden uudelleentyöllistämiseen osoitettuun tukeen ja tukeen, jolla korvattaisiin lakisääteisestä toiminnan rajoittamisesta aiheutuneita tappioita.

PAM jätti tänään lausunnon lakiesityksestä eduskunnan talousvaliokunnalle selä työ- ja tasa-arvovaliokunnalle.

PAM on työantajien Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan kanssa esittänyt jo aiemmin 350 miljoonan euron tukea ravintoiloille. Tällöin tuki perustuisi alan tosiasiallisiin menetyksiin, joihin nähden hallituksen esittämä 130 miljoonan tuki on liian pieni. MaRan arvion mukaan ravintoloiden myynti oli noin miljardi euroa huhti-toukokuussa viime vuonna. Koronakriisin myötä yritysten myynti on voinut vähentyä jopa 70-100 prosentilla.

PAMin mielestä korvauksen perusteena olevan ajankohdan pitäisi lähtökohtaisesti olla viime vuoden huhti-toukokuu.

Tukea useamman
uudelleentyöllistämiseen

Hallitus esittää, että uudelleentyöllistämistukea yritysten olisi mahdollista hakea työntekijäkohtaisesti. Tuki olisi kiinteä, 1000 euroa/työntekijä, jos työntekijän palkkakertymä on 3 kuukauden aikana vähintään 2500 euroa.

Hallitus esittää tuelle kattoa. Yrityksen kuukausittainen palkkakertymä jaettaisiin 2500 euron summalla, jonka on arvioitu olevan alan keskimääräinen kuukausipalkka. Näin saataisiin yritykselle keskimääräinen työntekijämäärä, joka olisi samalla uudelleentyöllistämistuen katto.

PAM huomauttaa lausunnossaan, että alalla on paljon osa-aikaisia ja sitä myötä toimialan keskipalkka on merkittävästi esityksessä arvioitua pienenempi. Alalla tehdään myös paljon vuokratyötä. Nämä molemmat seikat olisi PAMin mielestä otettava huomioon, jotta arvioitu työntekijämäärä ei muodostuisi liian pieneksi. Nyt katto uhkaa tulla liian alhaiseksi ja työntekijöiden työllistämiseksi maksettavaa tukea voidaan maksaan tarkoitettua vähemmän.

PAM painottaa lisäksi, että yrityksille maksettava uudelleentyöllistämistuki tulisi sitoa työsuhteen jatkamiseen. Käytännössä siis tilannetta pitäisi seurata myös tukijakson jälkeen. Muussa tapauksessa on vaarana, että uudelleentyöllistämistuen saaneet yritykset irtisanovat työntekijöitä sen päätyttyä tai pyrkivät rekrytoimaan työntekijöitä vain lyhyisiin määräaikaisiin työsuhteisiin tuen keston ajaksi.

PAMin mielestä uudelleentyöllistämistukea olisi syytä maksaa myös henkilöstöravintoloille, sillä niiden asiakasyrityksissä tehty etätyö ja lomautukset ovat vaikeuttaneet niiden toimintaa merkittävästi.

PAMin jäsenneuvontaa tulleiden kyselyiden perusteella näyttää kuitenkin siltä, että osa palvelualojen työnantajista harkitsee jo nyt lomautettujen työntekijöiden irtisanomista. PAM toivoo, että ravintoloiden tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä koskeva tukipaketti lisäisi yrittäjien uskoa toimialan toipumiseen ja vähentäisi työntekijöiden irtisanomisia. 

Lue koko lausunto täältä.

Lisäys: Lisätty työ- ja tasa-arvovaliokunta lausunnon saajaksi 11.5. klo 18.28.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat