Tiedote - 30.04.2019 klo 11.03
Työehdot

PAM ja Nordic Unique Travels Oy ovat päässeet sopimukseen Lapin työsuhdekiistoissa

Palvelualojen ammattiliitto PAM on päässyt sopimukseen Lapissa ohjelmapalvelualalla toimivan Nordic Unique Travels Oy:n kanssa PAMin aiemmin kertomista työsuhdekiistoista.

PAMin järjestöjohtaja Risto Kalliorinne kiittää yrityksen aktiivisuutta ja halua hoitaa työntekijöiden työsuhteiden ongelmakohdat nopeasti kuntoon.

”Työntekijöiden työehtosopimusten mukaiset palkkasaatavat on tänään maksettu työntekijöille. Myös muihin aiemmin julkisuudessakin esille nousseisiin ongelmiin on löydetty kaikkia osapuolia tyydyttävät ratkaisut,” kertoo Kalliorinne.

PAM ja Nordic Unique Travels Oy jatkavat yhteistyötään myös tulevaisuudessa, jotta työnantajan ja työntekijöiden järjestäytyminen työmarkkinajärjestöihin toteutuu. Tällä yhteistyöllä pyritään varmistamaan, että yrityksessä ei tapahdu jatkossa enää TES rikkomuksia.

PAM seuraa aktiivisesti Lapin matkailualojen kehitystä ja huolehtii, että yrityksissä noudatetaan suomalaisen työelämän pelisääntöjä. Toimenpiteillään PAM pyrkii ehkäisemään kilpailun vääristymistä ja työvoiman väärinkäytöksiä.

”Näin vapunaikaan on syytä todeta, että paras tae työntekijöiden asialliseen kohteluun on työnantajien järjestäytyminen työnantajaliittoihin ja työntekijöiden liittyminen oman alan ammattiliittoon,” Kalliorinne muistuttaa.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat