Uutinen - 19.09.2014 klo 12.30

PAM ja MaRa: Matkailun kasvuun investoitava liikennehankkeilla

Kotimaisten matkailijoiden määrä Pohjois-Karjalassa on laskenut tänä vuonna kaksi kertaa muuta Suomea jyrkemmin. Syinä ovat veronkorotukset, kohonneet kustannukset sekä kuluttajien ostovoiman heikentyminen. Matkailu ja ravintolapalvelut MaRA vaatii yhdessä PAMin kanssa investointeja Pohjois-Karjalan alueen liikenneverkostoon sekä päätöksiä kotimaisen ostovoiman vahvistamiseksi.

Kotimaisten matkailijoiden määrä alueella laski tammi-heinäkuun aikana kahdeksan prosenttia viime vuoteen verrattuna. Suomalaiset ovat vähentäneet kotimaan matkailua, mutta Pohjois-Karjalassa kotimaisten yöpyjien määrä on vähentynyt tuplasti muuta maata jyrkemmin.

Sujuvilla liikenneyhteyksillä on matkailulle elintärkeä merkitys. Alueen raide-, tie- ja lentoverkosto vaativat pikaista korjaamista.

- Itä-Suomen matkailua tukevat liikennehankkeet tulisi koota yhdeksi paketiksi, jossa olisi koottuna kaikki investoinnit raiteisiin, matkailua tukevien tieverkostojen korjauksiin ja lentoliikenteen turvaamiseen, sanoo PAMin 2. varapuheenjohtaja Kaarlo Julkunen.

Matkailuun liittyvät investoinnit ovat järkeviä kansantalouden näkökulmasta: Matkailusta saatavat tulot ja verot jäävät Suomeen ja paikkakunnalle. Lisäksi ala on erittäin työvoimavaltainen, ja alle 26-vuotiaiden osuus työntekijöistä on 30 prosenttia. Heikko palvelujen kysyntä kasvattaa vääjäämättä alan työttömyyttä.

- Hallitus on korottanut matkailu- ja ravintola-alaan kohdistuvia veroja useita kertoja. Tämä näkyy alan palvelujen kysynnän heikkenemisenä. Palveluiden kysynnän kasvu veroja alentamalla tuo vähänkin pidemmällä aikavälillä enemmän verotuloja ja työpaikkoja kuin kotimaisen kysynnän näivettäminen jatkuvilla veronkorotuksilla, toteaa MaRa ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat