Tiedote - 09.11.2018 klo 09.00
Perhe-elämä

PAM: Isien osallistumista perheen arkeen vahvistetaan työelämän rakenteita uudistamalla

Perheiden tarpeista kumpuavat työelämäjoustot ovat pikaisesti tarpeen. Kuva: Eeva Anundi

Perheiden tarpeista kumpuavat työelämäjoustot ovat pikaisesti tarpeen. Kuva: Eeva Anundi

Palvelualojen ammattiliitto PAMin kyselyn perusteella alalla työskentelevät isät eivät pysty osallistumaan täysimääräisesti perheen arkeen työn vuoksi.

Palvelualoilla työskentelevistä alle 18-vuotiaiden lapsien isistä peräti 63 prosenttia kertoo, että työ estää osallistumasta perheen yhteisiin toimiin niin paljon kuin he haluaisivat.

”Palvelualojen työt ovat pirstaloituneet ja työtä tehdään yhä enemmän epäsäännöllisinä työaikoina. PAMin jäsenkyselyyn vastanneista isistä 60 prosenttia kertoo, että työpäivän jälkeen on usein niin uupunut, ettei jaksa osallistua perheen yhteisiin toimiin”, kertoo PAMin tutkimuspäällikkö Antti Veirto.

Yli puolet (51 %) pamilaisista isistä kertoo, että työhön käytettävät ajalliset uhraukset estävät osallistumasta tasapuolisesti kodin velvollisuuksien ja tehtävien hoitoon. Veirto arvelee, että tämä on osaltaan seurausta työn murroksesta. Mobiiliteknologia on yhä useammin käytössä myös perinteisissä työtehtävissä ja palvelualoilla.

”Teknologisten laitteiden myötä työ tunkeutuu työntekijän perhe-elämän puolelle. Työn ulkopuolellakin seurataan sähköisiä välineitä liittyen esimerkiksi työvuoroihin, jolloin työn ja vapaa-ajan välinen raja hämärtyy ja työn kuormittavuus kasvaa,” Veirto toteaa.

Palkallinen isyysvapaa on ay-liikkeen saavutus

Palvelualoille saavutettiin ensimmäisinä työehtosopimuksiin määräykset palkallisesta isyysvapaasta, joka löytyy nykyisin isosta osasta PAMin neuvottelemista työehtosopimuksista. Viimeisimpänä 6 päivän palkallisen isyysvapaan piiriin siirryttiin apteekkialan työehtosopimuksessa kevään 2018 sopimusratkaisun myötä.

Alojen työntekijöillä on poikkeuksellisen nuori ikärakenne, lähes 40 prosenttia on alle 35-vuotiaita. Siksi palkallisella isyysvapaalla ja perhevapaajärjestelmillä on suuri merkitys.

”Suomessa syntyvyys on poikkeuksellisen matalalla tasolla. Yhtenä selityksenä tälle on epävarma työelämä. Esimerkiksi vastentahtoisen osa-aikatyön ja nollatuntisopimusten suitsiminen voisi rohkaista aloillamme työskenteleviä nuoria miettimään perheen perustamista,” Veirto toteaa.

Pamilaisista isistä oikeuttaan 18 päivän isyysvapaaseen on käyttänyt noin 90 prosenttia. Huomattavasti harvempi, vain vajaa 40 prosenttia (38 %) kertoo käyttäneensä 54 päivän pidemmän isyysvapaan.

”Jos perheillä ei ole taloudellista liikkumavaraa, isä saattaa useammin jättää pidemmän isyysvapaan käyttämättä. Usein perheissä äidin tulot ovat pienemmät, jolloin isän palkan merkitys on tärkeä perheen toimeentulon kannalta,” Veirto kertoo.

Sipilän hallitus ei saanut aikaan perhevapaauudistusta, jota useat järjestöt ja ammattiyhdistysliike ovat perheiden aseman kohentamiseksi vaatineet pitkään.

”Perheiden tarpeista kumpuavat työelämäjoustot ovat pikaisesti tarpeen. Kun palkka ja perheen tulotaso on pieni, vähentää se helposti vanhempien ja lasten yhteistä aikaa. Suomessa tehdään hyvin vähän osa-aikatyötä perhesyistä. Sen sijaan sitä teetetään työnantajan tarpeiden vuoksi.”, Veirto sanoo.

Isät haluavat osallistua sairaan lapsen hoitoon

Pamilaisilla isillä on keskimäärin 1,7 alle 18-vuotiasta lasta. Vastaajista 61 prosenttia kertoo, että työkaverit suhtautuvat myönteisesti siihen, jos isä joutuu perhesyihin vedoten muokkaamaan työvuorojaan.

”Palvelualoilla sairaan lapsen hoito näyttää keskimääräistä useammin jäävän äidille, mutta kuitenkin yli puolet isistä kertoo, että asiasta sovitaan työtilanteen mukaan kotona”, Veirto kertoo.

Veirto muistuttaa, että lasten päivähoitojärjestelmät vaativat uudistamista. Ne eivät vastaa palvelualoilla työskentelevien lapsiperheiden tarpeisiin riittävästi.

”Julkiset palvelut ovat reagoineet hitaasti siihen, että työtä tehdään yhä enemmän vuorokauden eri aikoina ja 24/7 yhteiskunta haastaa myös olemassa olevia päivähoitojärjestelmiä, kun vuoro- ja sunnuntaihoitoon on enemmän tarvetta”, Veirto toteaa.

Tiedot perustuvat PAMin vuoden 2016 jäsenkyselyyn, johon vastasi 144 pamilaista isää. Palvelualojen ammattiliitto PAMin pääsopimusalojen työehtosopimuksista löytyy määräykset palkallisesta 6 päivän isyysvapaasta. Nämä alat ovat kauppa, matkailu- ravintola ja vapaa-ajan palveluala, kiinteistöpalveluala, apteekkiala, parturi- ja kampaamoala, vartijat, sekä erityisalat ja esimiehet.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat