Tiedote - 08.01.2020 klo 09.30
Työehtosopimusneuvottelut

PAM hakee tes-kierrokselta elämiseen riittävää palkkaa ja työaikaa

Selkeät palkankorotukset ja mahdolliset pidempiaikaiset palkkaohjelmat, palkkausjärjestelmien uudistamiset sekä elämiseen riittävä määrä työtunteja. Siinä Palvelualojen ammattiliitto PAMin tavoitteet sopimuskierrokselle. Näin luotaisiin tilanne, jossa työntekijät voisivat tehdä aloilla kokonaisen työuran. PAM aloittaa kevään neuvottelu-urakan torstaina. Se neuvottelee kevään aikana työehdot yli 400 000 työntekijälle.

PAM on vuorovaikutuksessa jäsenistön kanssa muokannut työehtosopimusneuvottelujen tavoitteet. Työpaikoilla haastateltiin jäseniä ja tuloksena saatiin noin 26 000 tavoitteisiin liittyvää vastausta.

”Palvelualojen työntekijät olivat huolissaan toimeentulostaan ja kokivat ongelmia työn ja muun elämän yhteensovittamisessa. Tuhannet palvelualojen työntekijöiden tavoitteet antavat hyvän lähtökohdan neuvotteluille”, PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen uskoo.

Alkava sopimuskierros on normaali liittokierros.

”Se merkitsee, että PAM sopii työnantajaliittojen kanssa aloille parhaiten sopivat työehdot alojen omista lähtökohdista”, Rönni-Sällinen muistuttaa.

PAMin juuri julkaiseman palvelualojen vetovoimabarometrin mukaan valtaenemmistö suomalaisista arvostaa palvelualoja ja niillä työskenteleviä. Aiempaa harvempi kuitenkin uskoo pamilaisten alojen houkuttelevan nuoria.

”Yritykset ja työnantajaliitot ovat asiasta varmasti huolissaan. Onneksi juuri nyt näitä mielikuvia voi lähteä parantamaan, kun työehtosopimusneuvottelut alkavat”, Annika Rönni-Sällinen sanoo.

PAMissa ajatellaan, että menestyäkseen ja kehittyäkseen palvelualojen yritykset tarvitsevat työntekijöitä, jotka kykenevät suunnittelemaan kokonaista työuraa alan tehtävissä. Ensimmäinen ehto tälle on elämiseen riittävä palkka.

”Se tarkoittaa selkeitä palkankorotuksia ja mahdollisesti pidempiaikaisia palkkaohjelmia, palkkausjärjestelmien uudistamisia ja sitä, että alalla työuraa tekevät saavat myös elämiseen riittävän määrän työtunteja.”

Palvelualoilla tehdään Suomen vaihtelevimpia työaikoja. Työntekijöiden oma elämänhallinta ja jaksaminen ovat koetuksella, kun he joustavat työnantajan ja asiakkaiden tarpeiden mukaan. Tilanne ei houkuttele jäämään aloille.

”Lähtökohtamme on, että joustojen on toimittava myös toiseen suuntaan. Työaikojen on joustettava myös työntekijöiden tarpeisiin. Työntekijöille on turvattava työajat, joiden kanssa jaksaa elämän eri vaiheissa.”

PAM pitää selvänä, että kilpailukykysopimuksen määrittelemien talkootöiden aika on ohi. PAMin eri työehtosopimuksissa kiky-tunneista on sovittu eri tavoin erillisistä pöytäkirjoista työaikajärjestelmiin upotettuihin tunteihin. Niinpä myös ratkaisut tulevat olemaan erilaisia.

Rönni-Sällinen muistuttaa, että on myös asioita, joista PAM ei sovi.

”Lakko-oikeuden kaventaminen tai ay-jäsenmaksun työnantajaperinnästä luopuminen ovat sellaisia. Näiden nostaminen neuvottelupöytään olisi meidän mielestämme viesti siitä, että työnantajat ovat liikkeellä aivan muissa asioissa kuin työehtoja sopimassa ja aloja kehittämässä”, Rönni-Sällinen toteaa.

PAM neuvottelee kevään aikana yli 400 000 työntekijöiden työehdoista

PAM neuvottelee työehtosopimusten yleissitovuuden myötä kevään aikana kaikkiaan yli 400 000 ihmisen työehdoista. Tammikuun lopulla päättyvät kaupan alan, Alkon myymälätyöntekijöiden, kiinteistöpalvelualan työntekijöiden, Golfin, Suomen Kansallisoopperan ja -baletin teknisten sekä Veikkauksen työntekijöiden työehtosopimukset.

Helmikuun lopussa päättyy koko joukko Paltan kanssa neuvoteltavia sopimuksia: Asiakaspalvelu- ja telemarkkinointialan, Bingon, Elokuvateatterien, Tulostusalan, Kotitalouskone-, kodintekniikka- ja palveluautomaattihuollon, Kuvanvalmistamojen ja Muuttopalvelujen työehtosopimukset.

Maaliskuun lopussa matkailu-, ravintola ja vapaa-ajan palveluita ja huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskevat sopimukset, apteekkien työntekijöiden sopimus, Avecran junapalveluhenkilökuntaa koskeva sopimus sekä Suomen kansallisteatterin tekniikkaa ja vastaavia koskeva sopimus. Huhtikuun lopussa päättyy Vartiointialan työehtosopimus.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat