Tiedote - 05.02.2014 klo 15.00

PAM esittää lakimuutosta osa-aikaisten työntekijöiden aseman parantamiseksi

Suomessa työskentelee osa-aikaisena noin 311 000 työntekijää eli lähes 15 prosenttia kaikista palkansaajista. Määrä on kasvanut viimeisen 15 vuoden aikana yli 60 prosentilla. Palvelualojen ammattiliitto PAMin 1. varapuheenjohtaja Jaana Ylitalo pitää osa-aikatyötä laajana yhteiskunnallisena ongelmana.

Suomessa työskentelee osa-aikaisena noin 311 000 työntekijää eli lähes 15 prosenttia kaikista palkansaajista. Määrä on kasvanut viimeisen 15 vuoden aikana yli 60 prosentilla. Palvelualojen ammattiliitto PAMin 1. varapuheenjohtaja Jaana Ylitalo pitää osa-aikatyötä laajana yhteiskunnallisena ongelmana.

- Samaan aikaan kun osa-aikaisten työntekijöiden määrä on kasvanut, on heidän köyhyysriskinsä kohonnut ja toimeentuloa joudutaan paikkaamaan sosiaaliturvalla. Tämä palkkatyököyhien kasvava joukko haastaa sosiaaliturvajärjestelmän kestävyyden, toteaa Ylitalo.

Pieni palkka vaikuttaa myös ansiosidonnaisten sosiaaliturvaetuuksien tasoon ja siten työntekijän toimeentuloon sairastuessa, vanhempainvapaalla ja työttömyyden aikana. Pieni palkka johtaa myös pieneen eläkkeeseen.

Työlainsäädännön keskeinen, heikomman osapuolen suojeluun nojaava periaate ei toteudu Ylitalon mukaan osa-aikaisten työntekijöiden kohdalla.

- Laki ei takaa sitä, että työtä teetettäisiin kokoaikaisin tai lähes kokoaikaisin tunnein edes silloin, kun se olisi mahdollista. Siitä syystä osa-aikaisen työvoiman käyttöä on rajoitettava ja osa-aikaisen työntekijän asemaa on parannettava lainsäädännöllä, esittää Ylitalo.

PAM esittääkin lakia muutettavaksi niin, että työtä voitaisiin teettää osa-aikaisesti ainoastaan työn järjestelyyn liittyvästä perustellusta syystä tai työntekijän omasta pyynnöstä. Työnantajan tarpeista lähtevässä osa-aikatyössä pitäisi taata tuntien lisääntyminen siten, että erityisesti pidempikestoinen lisätyö tulisi tarjota ensiksi pisimpään työsuhteessa olleille. Tällainen lisätyö tulisi sopia välittömästi ja lyhytkestoisen lisätyön puolestaan vakiintua työsopimuksen uudeksi työaikaehdoksi. Kertakaikkista lisätyösuostumusta ei tulisi olla mahdollista antaa edes sopimalla.

- Näillä muutoksilla parannettaisiin osa-aikatyöntekijöiden toimeentuloa ja heidän lisäkseen hyötyjänä olisi koko yhteiskunta. Työnantajat ovat vastustaneet kaikkia esityksiä, joilla voitaisiin parantaa osa-aikatyöntekijöiden tilannetta, eikä ihme, kun nyt työnantajien tahtotilan kustannukset maksatetaan yhteiskunnalla, sanoo Ylitalo.

 

 

Teksti: Annemari Anttila

 

Uusimmat

Suosituimmat