Uutinen - 27.03.2014 klo 15.56

PAM ei hyväksy Etelä-Karjalan alueelle myönnettyä poikkeuslupaa

Muutaman vuoden takainen vähittäiskaupan aukiololain uudistus tähtäsi siihen, että poikkeuslupatarve vähenee ja  tarkentuu. Näin ei kuitenkaan tapahtunut, vaan poikkeuslupia myönnetään helposti ja nyt myös pidemmäksi ajaksi kerrallaan.

Muutaman vuoden takainen vähittäiskaupan aukiololain uudistus tähtäsi siihen, että poikkeuslupatarve vähenee ja  tarkentuu. Näin ei kuitenkaan tapahtunut, vaan poikkeuslupia myönnetään helposti ja nyt myös pidemmäksi ajaksi kerrallaan.

Erikoista on, että poikkeuslupia myönnetään Kauppakamarin tekemän hakemuksen perusteella  ”kollektiivisesti”. Työntekijöiden edustajia, kuten Palvelualojen ammattiliittoa ei päätöksenteossa kuitenkaan kuulla, eikä päätöksiin ole valitusoikeutta. Lain mukaan poikkeuslupa voidaan myöntää vain erityisestä syystä. Lisäksi lupa voidaan peruuttaa, jos sen myöntämisen olennaiset  edellytykset ei täyty. Lainsäädäntöä tulee muuttaa siten, että sen vaikutuspiirissä olevia kuullaan ja valitusoikeutta laajennetaan.

Lapin aluehallintoviraston 18.2.2014 myöntämän poikkeusluvan nojalla Etelä-Karjalan kaupat voivat olla auki kaikkina päivinä. Lupa on voimassa vuoden 2015 loppuun asti. Lupaa haki paikallisten yritysten puolesta Etelä-Karjalan kauppakamari.

Vähittäiskauppaa sekä parturi- ja kampaamotoimintaa saa nyt harjoittaa Lappeenrannan, Imatran, Parikkalan, Ruokolahden ja Rautjärven raja-aluekuntien alueella kaikkina viikonpäivinä kello 7—21 välisenä aikana. Poikkeuslupaan sisältyvät kaikki kirkolliset ja kansalliset juhlapyhät, kuten äitienpäivä.

Lupa myönnettiin niin sanotulla raja-alueperusteella venäläisten turistien vuoksi. Lapin aluehallintovirasto toteaa luvan perusteluissa, että se "on aikaisemmassa ratkaisukäytännössään soveltanut voimassaolevaa lakia siten, että Lapin maakunnan alueella on annettu laaja poikkeuslupa raja-alueperusteella. Katsomme, että samat laajan aukiolon mahdollistavat kriteerit täyttyvät myös Etelä-Karjalassa."

PAM on yhdessä Kaupan liiton kanssa ajanut poikkeuslupiin tasapuolisuutta, jossa yhtenä keinona esitettiin käsittelyn keskittämistä yhteen aluehallintovirastoon. Näin tapahtuikin, kun 1.1.2014 alkaen kaikki valtakunnan poikkeusluvat käsitellään Lapin aluehallintovirastossa. Tavoite perustui kuitenkin ajatukseen lain hengen paremmasta toteutumisesta, eikä tasapuolisesta vesittämistä. Lupapolitiikka näyttää tekevän tyhjäksi loputkin vuonna 2009 säädetyt aukiololainsäädännön pykälät.

Lupa on myönnetty koskemaan kaikkia niitä juhlapyhiä, jotka muutama vuosi sitten nimenomaan säädettiin aukiolon ulkopuolelle. Juhlapyhien poikkeavuus jokavuotisen toistuvuuden vuoksi ylipäätänsä on kyseenalaista. Kun poikkeuslupa sitten myönnetään vielä lähdes kahdeksi vuodeksi, ei sitä juuri enää poikkeukseksi voi sanoa.

 

 

Teksti: Annemari Anttila

 

Uusimmat

Suosituimmat