Artikkeli - 26.04.2019 klo 10.48
Tutkimus

Palvelualojen työstä ja työntekijöistä tarvitaan lisää tutkimustietoa - vastaa kyselyyn!

”Palvelualojen työntekijät saavat tässä äänen ja näkyvyyden”, sanoo professori Juho Saari. Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto

”Palvelualojen työntekijät saavat tässä äänen ja näkyvyyden”, sanoo professori Juho Saari. Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto

Palvelualat ovat kuin työelämän laboratorio, jonne muutokset tulevat ensimmäisenä. Jotta saataisiin selkoa, miten ihmiset näissä muutoksissa selviävät, Tampereen ja Helsingin yliopistot sekä PAM tekevät yhdessä kyselyn PAMin jäsenille.

Lähiaikoina PAMin jäsenten sähköposteihin tulee kutsuja vastata verkossa täytettävään kyselyyn. Niiden avulla kerätään aineistoa PAMin jäsentutkimukseen sekä Tampereen ja Helsingin yliopistojen tutkimukseen. Kyselyt lähetetään jäsenille kahdessa erässä.

Tampereen yliopiston puolesta tutkimusta vetää sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari.

”Kyseessä on työelämän etujoukko”, hän luonnehtii pamilaisia. Siksi tiedon saanti juuri heistä on tärkeää.

PAMin jäsenet ovat yksityisillä palvelualuilla suorittavissa tehtävissä. Yhteiskunnan elämänmahdollisuuksia muokkaavat muutokset vaikuttavat näissä tehtävissä ensin ja eniten. Niin digitalisaatio, arkea muokkaavat palveluaikojen muutokset, muuttuvat työnteon ja työsuhteen muodot, sosiaaliturvan muutokset kuin asumisen muutoksetkin ovat osa palvelualojen työntekijöiden elämää.

Tavoitteena on saada tietoa siitä, miten palvelualoilla työskennelleen tai tällä hetkellä työskentelevän elämä on viimeisten 10 vuoden aikana kulkenut. Siksi mukaan tulee myös Tilastokeskuksen aineistoa, joka yhdistetään haastattelutietoon. Tutkimuksissa selvitetään PAMin jäsenten elämänmahdollisuuksia, elämänkulkua ja elintapoja.

Tutkimuskysymysten joukossa on myös muun muassa ruokaa koskevia kysymyksiä. Saaren mukaan niistä selviää esimerkiksi se, vaikuttaako niukkuus mahdollisuuksiin syödä terveellisesti.

Ääni yhteiskunnassa

Saari toteaa, että nyt tietoa on tulossa juuri oikeaan aikaan. Vaalien jälkeinen uusi hallitus on todennäköisesti aloittamassa työnsä samoihin aikoihin, kun on jo olemassa raaka-aineistoja näistä kyselyistä.

”Palvelualojen työntekijät saavat tässä äänen ja näkyvyyden”, Saari luonnehtii.

Käytännössä äänen saaminen merkitsee sitä, että on olemassa tietoa, kun tehdään päätöksiä vaikkapa sosiaaliturvasta. Toisessa erässä on tulossa PAMin oma jäsenkysely, jonka avulla PAM on jo pitkään selvittänyt jäsenten tilannetta, toiveita ja tavoitteita. Niitä käytetään hyödyksi esimerkiksi työehtosopimuksista neuvoteltaessa.

Saaren johdolla on tehty saman tyyppistä yhteistyötä Helsingin Sanomien kanssa. Aiheina ovat olleet muun muassa yksinäisyys, kodin merkitys, köyhyys ja niukkuus.

Perinteisesti työelämän tutkimusta on tehty ennen kaikkea teollisesta työstä. Viime vuosina tieto on lisääntynyt esimerkiksi toimihenkilötöistä ja sosiaali- ja terveyspalveluissa tehtävästä työstä. Yksityisellä sektorilla tehtävä palvelutyö on jäänyt katveeseen. Yksi yksinkertainen syy siihen on ollut se, että yksityisillä palvelualoilla suorittavaa työtä tekeviä on ollut vaikea tavoittaa.

”Siksi on hienoa, että nyt meillä on siihen mahdollisuus”, Saari sanoo.

Tarkkaile sähköpostiasi! 

PAMin jäsenille lähetetään lähiaikoina sähköpostilla kutsuja verkossa täytettäviin kyselyihin, jotka tulevat kahdessa erässä. 

Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan sadan euron (100 €) lahjakortteja voittajan valitsemaan kotimaiseen myymälään. Ensimmäisen kyselyosion yhteydessä lahjakortteja arvotaan 20 kappaletta ja jäsenkyselyn yhteydessä 10 kappaletta.

 

 

Teksti: Auli Kivenmaa

 

Uusimmat

Suosituimmat