Uutinen - 09.09.2014 klo 16.22

Palmian yhtiöittäminen eteni valtuustoon

Helsingin kaupungin omistaman liikelaitoksen Palmian yhtiöittäminen etenee kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Asia koskettaa yhteensä noin 3 000 Palmiassa työskentelevää siivoojaa, vartijaa ja keittäjää. Henkilöstölle muutos tietäisi heikennyksiä nykyisiin työehtoihin ja todennäköisesti myös palkanalennuksia, joiden kautta kaupungille haetaan kustannussäästöjä.

Palmian yhtiöittäminen tarkoittaisi sitä, että sen henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- sekä turvapalvelutoiminnot siirrettäisiin näitä varten perustettaville palveluyhtiöille. Ne toimisivat markkinoilla muiden yritysten joukossa ja kilpailutusten piirissä. Kaupungin catering-toiminta jäisi vielä liikelaitosmuotoiseksi.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti esittää yhtiöittämistä kaupunginvaltuustolle äänin 5–4. Äänestyksessä yhtiöittämistä kannattivat kokoomus ja vihreät.

Lopullisesti asia ratkaistaan valtuuston kokouksessa 24. syyskuuta. Tiistaina JHL ilmoitti edeltävänä päivänä 23. syyskuuta järjestettävästä vuorokauden mittaisesta mielenilmauksesta, joka muun muassa seisauttaisi Helsingin raitiotiet ja metrot.

Yhtiöittämisen kannattajat vetoavat viime vuonna voimaan tulleeseen kuntalakiin, johon kirjatun ”yhtiöittämisvelvollisuuden” siirtymäaika päättyy vuoden vaihteessa. Lain mukaan kilpailutilanteessa toimivan kunnan on annettava markkinoilla hoitamansa tehtävät yhtiömuotoisen toimijan hoidettavaksi.

"Kilpailuneutraliteetti ei edellytä yhtiöittämistä", toteaa Helsingin yhteisjärjestön JHL ry:n puheenjohtaja Merja Ruotsalainen järjestön tiedotteessa.

"Yhtiöittämisen seurauksena henkilöstön työehtosopimuksia heikennetään ja näin jo nyt pienipalkkaisten työntekijöiden palkat laskisivat".

Konsernijaoston sosiaalidemokraattien, vasemmistoliittolaisten ja perussuomalaistenkaan mukaan lakimuutos ei Palmian tapauksessa lopulta edellyttäisi yhtiöittämistä. Todellisena syynä nähdään halu karsia julkisia palveluja ja lisätä yritysten toimintamahdollisuuksia.

Myös yhtiöittämisratkaisusta syntyviä kustannussäästöjä kohtaan on esitetty kritiikkiä. Palmian johtoryhmän jättämässä eriävässä mielipiteessä uudistusta valmistelleen selvitystyöryhmän raporttiin varoitetaan 300–500 miljoonan euron taloudellisista riskeistä seuraavan 20 vuoden aikana, jotka "hätiköidyt päätökset" voivat aiheuttaa.

Palmian yhtiöittäminen tarkoittaisi tilannetta, jossa työntekijöiden työehtosopimuksia vaihtuisi Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n vastuulta PAMin sopimusaloille. PAM tukee JHL:ää sen vaatimuksessa luopua Palmian yhtiöittämisestä.

 

 

Teksti: Matias Manner

 

Uusimmat

Suosituimmat