Uutinen - 21.03.2019 klo 13.00
Palkka

Palkkasaatavia tiedustellaan paljon SAK:n maahanmuuttajien työsuhdeneuvonnassa

Palvelua saa suomeksi tai englanniksi. Kuva: GettyImages.

Palvelua saa suomeksi tai englanniksi. Kuva: GettyImages.

Vuoden 2018 SAK:n maahanmuuttajien työsuhdeneuvontaan tuli yhteensä 449 yhteydenottoja erityisesti kiinteistöpalvelualan ja matkailu- ja ravintola-alan maahanmuuttajataustaisilta työntekijöiltä. Yhteydenotot liittyvät eniten palkkaan tai palkkasaataviin.

Maahanmuuttajien työsuhdeneuvonta on toiminut vuodesta 2016 lähtien. Ilmaiseen neuvontapalveluun voivat ottaa yhteyttä kaikki Suomessa työskentelevät maahanmuuttajat ja ulkomaalaiset työntekijät. SAK:n neuvontapalvelu käynnistyi osana Töissä Suomessa -yhteishanketta, jonka tarkoituksena oli kehittää maahanmuuttajien kotouttamista ja työllistymistä edistäviä neuvontapalveluita.

Tämän vuoden alussa SAK päätti 7 muiden SAK:n alaisen liiton kanssa, PAM mukaan lukien, jatkaa toimintaa ainakin vuoteen 2020 saakka.

Neuvontaa saa puhelimitse puh. 0800 414 004 tiistaisin ja keskiviikkoisin kello 9–11 ja 12–15 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen workinfinland@sak.fi. Neuvoja saat suomeksi tai englanniksi. Lue lisää täältä.

Työsuhdeneuvonnassa kysytään eniten palkka-asioista.

”On esimerkiksi tapauksia, joissa työnantaja on kertonut työntekijälle, että hänen pitää tehdä töitä palkattomasti koeajalla, ja jos hän suoriutuu hyvin, hänet palkataan. Palkattoman koeajan jälkeen henkilö ei saakaan työtä, eikä hän saa myöskään hänelle kuuluvaa palkkaa”, kertoo Maaret Pullainen, SAK:n työsuhdeneuvonnan asiantuntija.

Yhteydenotot SAK:n maahanmuuttajien työsuhdeneuvontaan vuonna 2018 liittyivät

• noin 41 % palkkaan tai palkkasaataviin (palkkataso, miten saatavia voi periä työnantajalta, palkaton koeaika, joilla testataan työntekijän sopivuutta tehtävään

• noin 11 % työsopimusten ehtoihin (ei ymmärretä työsopimusta tai halu saada ulkopuolinen tarkastamaan sen ennen allekirjoittamista, työantajan oikeus muuttaa ehtoja yksipuolisesti)

• noin 20 % työsopimuksen päättämiseen (syitä irtisanomiseen ei ole esitetty tai lain mukaista irtisanomismenettelyä ei ole noudatettu, oikeus irtisanoa työsopimuksen ja irtisanomisajan pituus.

Lähde: SAK:n maahanmuuttajien työsuhdeneuvonta Maaret Pullainen.

Maaret Pullainen

 

 

Teksti: Marie Sandberg-Chibani

 

Uusimmat

Suosituimmat