Uutinen - 04.04.2019 klo 15.32
Palkka

Palkkaerojen vähentäminen vaatii yhteistä tahtoa

"Jotta sukupuolten palkkaerot kapenisivat, tarvitaan aiempaa enemmän yhteistä tahtoa sekä konkreettisia ja vaikuttavia toimenpiteitä", sanoo PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo. Kuva: Eeva Anundi.

Samapalkkaisuustoimenpiteitä tarvitaan, jotta sukupuolten palkkaerot kapenisivat. Palkkaeroihin voidaan puuttua ja niitä voidaan kaventaa, jos vaan tahtoa riittää, sanoo PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo.

Tänään uudessa sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemassa kirjassa Samapalkkaisuuden perusteet ja edistäminen, todetaan että sukupuolten palkkaero kaventuu Suomessa hitaasti. Naiset saavat keskimäärin 17 prosenttia vähemmän palkkaa kuin miehet. Todellisuudessa ero suurempi: kun otetaan huomioon muun muassa työsuhteiden laatu, on ero jopa 24 prosenttia.

Tällä hetkellä naisten ja miesten palkkatulojen ero on yli 7000 miljoonaa euroa vuodessa. PAM on jo siksi aiemmin todennut, sen että Samapalkkaisuusohjelman 2016–2019 toimenpiteet eivät ole olleet riittäviä sukupuolten palkkaeron kaventamiseksi.

PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalon mukaan samapalkkaisuusohjelmaa on kuitenkin jatkettava. Jotta sukupuolten palkkaerot kapenisivat, tarvitaan aiempaa enemmän yhteistä tahtoa sekä konkreettisia ja vaikuttavia toimenpiteitä.

”Tulevan maan hallituksen, työmarkkinakeskusjärjestöjen ja ammattiliittojen on yhdessä sitouduttava näkyvästi naisten ja miesten palkkaeron kaventamiseen ja seurattava ja arvioitava toimenpiteiden toteutumista vuosittain”, sanoo Ylitalo.

Suurimmat palkkaerot löytyvät alojen vertailuissa. Ylitalon mukaan samapalkkaisuuden edistämiseksi olisi siksi löydettävä menetelmä, jolla töiden vaativuutta voitaisiin vertailla eri toimialojen välillä, ja joka olisi yhteisesti hyväksytty ja kaikilla käytössä. Myös eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta esitti tätä mietinnössään, joka koski tasa-arvovaltuutetun kertomusta vuodelta 2018.

Tänään sosiaali- ja terveysministeriö julkaisema Samapalkkaisuuden perusteet ja edistäminen –kirja kokoaa yhteen samapalkkaisuusasiantuntijoiden artikkeleita samapalkkaisuuden oikeudellisesta perustasta. Kirja löytyy täältä.

 

 

Teksti: Marie Sandberg-Chibani

 

Uusimmat

Suosituimmat