Uutinen - 19.03.2019 klo 13.50
Työttömyysturva

Päivärahan sovittelu muuttuu 1.4.2019

- Huhtikuun alun jälkeen työstä saatu palkka vaikuttaa ansiopäivärahan suuruuteen silloin, kun se maksetaan. Päivärahaa soviteltaessa ei enää ole merkitystä sillä, milloin työ on tehty. Palkanmaksupäivä määrää sovitteluajankohdan.

- Oikeus soviteltuun päivärahaan on henkilöllä, jolla on tuloa osa-aikatyöstä, enintään kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä, yritystoiminnasta tai omasta työstä.

- Muutos tulee voimaan huhtikuun alussa ja koskee sovitellun päivärahan hakemuksia, joiden hakujakso on osittain tai kokonaan 1.4.2019 jälkeistä aikaa.

- Muutos koskee myös henkilöitä, joiden päivittäistä työaikaa on lyhennetty lomautuksen vuoksi. Sovitellun päivärahan maksaminen jatkuu kuitenkin entiseen tapaan, jos työajan lyhentäminen lomautuksen vuoksi koskee viikoittaista työaikaa. Työajan lyhennyksen tapa määräytyy lomautusilmoituksen perusteella.

Lakimuutos tuo mukanaan uusia tilanteita, joista on hyvä olla tietoinen

- Voit joissakin tilanteissa saada täyttä ansiopäivärahaa, vaikka olet osa-aikatyössä.

- Voit joissakin tilanteissa olla kokonaan työtön, mutta päivärahaa ei samalta ajalta makseta.

- Aktiivisuus voi täyttyä samasta työstä kahteen kertaan.

- Soviteltua päivärahaa voidaan maksaa, jos työaika on enintään 80% kokoaikaisen työntekijän työajasta, mutta työajan tarkastelussa saatetaan käyttää edellisen kuukauden työaikaa. Esimerkiksi 80-prosenttista työaikaa tekevän hakemus saatetaan tällaisessa tapauksessa hylätä. Lue tarkemmin mm. työajan tarkastelusta alla olevasta linkistä.

Työssäoloehtoa seurataan samoin kuin aiemmin.
Lue muutoksesta tarkemmin tästä.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat