Uutinen - 26.06.2020 klo 12.20
Työlainsäädäntö

Osa lainsäädäntöön tehdyistä muutoksista jatkuu vuoden loppuun

Lainsäädäntömuutosten voimassaoloa jatkettiin vuoden loppuun. Kuva: Gettyimages

Lainsäädäntömuutosten voimassaoloa jatkettiin vuoden loppuun. Kuva: Gettyimages

Työ- ja työttömyysturvalainsäädäntöön on tehty muutoksia, joilla pyritään parantamaan niin ihmisten kuin yritystenkin mahdollisuuksia selviytyä koronaepidemian aiheuttamasta tilanteesta. Määräaikaisia muutoksia on nyt jatkettu vuoden loppuun saakka.

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esitykset, joilla lainsäädäntömuutosten voimassaoloa jatketaan vuoden 2020 loppuun saakka. Lait koskevat lomauttamista ja yhteistoimintamenettelyä sekä lomautettujen ja yrittäjien työttömyysturvaoikeutta. Moni työlainsäädännön muutoksista on neuvoteltu määräaikaiseksi pykäläksi myös PAMin työehtosopimuksiin. 

Poikkeukset ovat voimassa pääasiassa ajalla 1.4.-31.12.2020.

Työsopimuslaki ja yhteistoimintamenettely

Työsopimuslakiin ja yhteistoiminnasta yrityksissä annettuun lakiin tehtiin 1.4.2020 alkaen muutoksia, joiden voimassaoloa jatketaan 1.7. alkaen vuoden 2020 loppuun asti.

Lomautusilmoitusaika sekä lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden kesto on lyhennetty viiteen päivään.

Määräaikaisen työntekijän lomauttamisoikeutta on laajennettu, ja työsopimuksen purkaminen koeajalla taloudellisella ja tuotannollisella perusteella on nyt mahdollista. Takaisinottovelvollisuutta on pidennetty 9 kuukauteen ja se koskee työntekijöitä, jotka on irtisanottu 1.4.-31.12.2020 taloudellisin ja tuotannollisin perustein.

Väliaikaisten muutosten jatkaminen koskee myös mm. sairauspoissaolojen omailmoitus- ja työvuorolistojen ilmoitusaikaa. Alakohtaiset tiedot löydät täältä. Kaupan työehtosopimuksen kohdalla osa väliaikaisista muutoksista päättyy 30.6.2020.

Lomautettujen oikeus työttömyysturvaan

Työttömyysturvalain väliaikaisten säännösten, jotka koskevat mm. lomautettujen työttömyysturvaoikeutta ja yrittäjien oikeutta työmarkkinatukeen, voimassaoloa on jatkettu 31.12.2020 asti.

Lainsäädäntöön koronaepidemian vuoksi tehdyt muutokset näet täältä

PAMin työehtosopimuksiin koronan vuoksi tehdyt muutokset näet täältä

SAK:n uutisen lainsäädäntömuutoksista löydät täältä

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat