Uutinen - 30.06.2020 klo 11.15
Työehtosopimus

Osa kaupan alan työehtosopimukseen tehdyistä väliaikaisista muutoksista päättyy 30.6.2020

Kuva: Gettyimages

Kuva: Gettyimages

PAM sopi keväällä työantajaliittojen kanssa väliaikaisia muutoksia työehtosopimuksiin koronapandemian vuoksi. Osa kaupan alan työehtosopimukseen sovituista muutoksista päättyy tänään.

Kaupan työehtosopimuksen päättyvät muutokset koskevat lomautusilmoitusaikaa, yhteistoimintaneuvottelujen määräaikoja, työvuoroluettelojen muuttamista, työvuoroluettelon ilmoitusaikaa, sairauspoissaolojen omailmoitusta sekä lääkärintodistusta lapsen sairastapauksissa.

Kokosimme alle tarkemmat tiedot tiistaina 30.6.2020 päättyvistä muutoksista.

 

Lomautusilmoitusaika

Lomautuksesta työnantajan on annettava työntekijälle ilmoitus. 30.6.2020 asti on työpaikkakohtaisesti voitu 23 §:n mukaisesti sopia, että ilmoitusaika on 3 päivää.

Lomautuksesta on ilmoitettava työntekijälle 5 päivää (normaalisti 14 päivää ja työpaikkakohtaisesti sopien 7 päivää) ennen sen alkamista.
 

Yhteistoimintaneuvottelujen määräajat

Työnantajan on annettava työntekijöiden irtisanomista, lomauttamista tai osa-aikaistamista käsittelevissä yt-neuvotteluissa neuvotteluesitys 30.6.2020 asti viimeistään 3 päivää (normaalisti 5) ennen neuvottelujen aloittamista. 1.7.2020 lukien neuvotteluesitys on annettava yt-lain mukaisesti 5 päivää ennen neuvottelujen aloittamista.

1.7.2020 lukien kaikkien lomautusneuvottelujen vähimmäisneuvotteluaika on 5 päivää riippumatta lomautusten kestosta tai niiden piirissä olevien henkilöiden määrästä. 

30.6.2020 asti enintään 90 päivän lomautuksista on neuvoteltava vähintään 4 päivää (normaalisti 14 päivää), jollei yhteistoimintaneuvotteluissa sovita toisin, ja muista lomautuksista vähintään 5 päivää (normaalisti 14 päivää tai 6 viikkoa). 


Työvuoroluettelojen muuttaminen

30.6.2020 asti koronavirusta koskeva tilanne on käynyt perusteluksi (uusi peruste) sille, että työnantaja voi muuttaa työvuoroluetteloa. Työnantajan on tehtävä tarvittavat muutokset aina mahdollisimman pian ja otettava viruksen aiheuttama tilanne huomioon jo työvuorosuunnittelussa. 

 

Työvuoroluettelon ilmoitusaika

30.6.2020 asti työvuoroluettelo on voitu julkaista viikon ilmoitusaikaa noudattaen (normaalisti 2 tai tietyissä tilanteissa 3 viikkoa). 

1.7.2020 lukien työvuoroluettelo on julkaistava noudattaen työehtosopimuksen mukaista normaalia 2 ja tietyissä tilanteissa 3 viikon ilmoitusaikaa eli:

Työvuoroluettelo annetaan tiedoksi viimeistään 2 viikkoa ennen työviikon alkamista.
Jos työajan tasoittumisjärjestelmä on vähintään 19 viikkoa, työvuoroluettelo annetaan tiedoksi viimeistään 3 viikkoa ennen työviikon alkamista.

Ilmoitusaika voidaan lyhentää 1 viikkoon työpaikkakohtaisesti sopien (TES 23 §:n mukaisesti). Jos työpaikalla on luottamusmies, sovitaan asiasta hänen kanssaan. Muussa tapauksessa sopimus tehdään ao. henkilöstöryhmän kanssa.

Lue tästä lisää työvuoroluettelon ilmoitusajoista 
 

Sairauspoissaoloihin omailmoitus

30.6.2020 asti koronaviruspandemian aikana työntekijä voi ilmoittaa itse työantajalle työkyvyttömyydestään ilman lääkärintodistusta. Ilmoitus voi koskea enintään 5 kalenteripäivää kestäviä työntekijän omia flunssan tai koronaviruksen aiheuttamia sairauspoissaoloja. Työntekijän on ilmoitettava asiasta heti työnantajalle.

Perustellusta syystä työnantaja voi velvoittaa työntekijää toimittamaan lääkärintodistuksen heti.

1.7.2020 lukien noudatetaan normaaleja työehtosopimuksen käytäntöjä. Työpaikalla mahdollisesti sovitut omailmoitusmenettelyt jatkuvat, samoin työpaikalla voidaan paikallisesti sopia omailmoitusmenettelystä työehtosopimuksen mukaisesti.


Lapselta ei vaadita lääkärintodistusta

30.6.2020 asti alle 10-vuotiaan lapsen sairastuessa vanhemmalla on ollut oikeus saada 1-3 päivältä palkka ilman lääkärintodistusta (normaalisti vaaditaan lääkärintodistusta). Tarvittaessa työntekijälle pyritään antamaan lisäksi 3 päivän pituinen palkaton poissaolo.

1.7.2020 lukien noudatetaan normaaleja työehtosopimuksen käytäntöjä. Työpaikalla mahdollisesti sovitut omailmoitusmenettelyt jatkuvat, samoin työpaikalla voidaan paikallisesti sopia omailmoitusmenettelystä työehtosopimuksen mukaan.

Katso tästä kaikki kaupan työehtosopimusta koskevat väliaikaiset muutokset

Lue lisää: työehtosopimuksiin koronaepidemian vuoksi tehdyt muutokset

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat