Uutinen - 21.10.2016 klo 09.00

Oliko siivousalalla hirveä työvoimapula?

EU:n ulkopuolelta Suomeen töihin tulevien oleskelulupahakemusten määrät (kaikki alat yhteensä) vuosina 2011–2015. Lähde: migri.fi. Graafi: Janne Hulkkonen

EU:n ulkopuolelta Suomeen töihin tulevien oleskelulupahakemusten määrät (kaikki alat yhteensä) vuosina 2011–2015. Lähde: migri.fi. Graafi: Janne Hulkkonen

(Pam-lehti 12/2016) Sen jälkeen kun siivoojien tuonti EU:n ulkopuolisista maista Uudellemaalle töihin helpottui, heitä on tullut Suomeen vähemmän kuin ennen, Pam-lehti selvitti.

Reilut 4 vuotta sitten Elinkeinoelämän keskusliitossa (EK) jännitettiin. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus oli tekemässä päätöstä, jonka mukaan Uudellamaalla siivousalalle pyrkivien ulkomaalaisten oleskelulupahakemuksen käsittely ei jatkossa enää edellyttäisi työvoiman saatavuusharkintaa.

Saatavuusharkinta tarkoittaa sen tarkistamista, onko siivousalalla niin paljon avoimia työpaikkoja, että töitä riittää kokopäiväisesti myös EU:n ulkopuolelta tuleville. Pam-lehti kirjoitti aiheesta tuolloin jutun, jossa kerrottiin, että vuoden 2011 (tammi-elokuu) tilaston mukaan Uudellamaalla oli hylätty 86 sellaisen siivoojan jatkolupahakemus, jotka olivat työskennelleet Suomessa vuoden ajan. Syynä hylkäämiseen oli, etteivät heidän työtuntinsa enää riittäneet.

Helmikuussa 2012 EK:ssa saatiin skoolata. Niin sanottu saatavuusharkinta poistui muun muassa siivous- ja ravintola-alalta. Nyt olisi mutkattomampaa tuoda siivoojia ja kokkeja EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta. Tämä oli kullanarvoista, koska yritysten mukaan työntekijöistä oli hirvittävä pula.

SAK:ssa ja PAMissa hörpättiin kitkerät kahvit: työntekijäjärjestöjen mielestä todellista työvoimapulaa ei ollut, ja nyt niin suomalaiset kuin Suomessa jo asuvat ulkomaalaiset työntekijät jäisivät kamppailemaan liian vähäisistä työtunneista ja elannostaan. Järjestöissä oltiin myös huolissaan etenkin ulkomaalaisista, jotka työtuntien pudotessa jäisivät ilman jatkolupaa.

Mitä sitten tapahtui, kun saatavuusharkinta poistui? Ei hirveästi. Siivoojia on tullut Suomeen vuoden 2011 jälkeen lähinnä vähemmän, vaikka työlupien myöntäminen on helpottunut, selviää Pam-lehden hankkimista tiedoista.

Maahanmuuttoviraston (Migri) myöntämiä ensimmäisiä oleskelulupia EU:n ulkopuolisille työnhakijoille haettiin 2012 hieman edellisvuotta vähemmän. Seuraavina vuosina hakemukset vähenivät edelleen hiukan, kunnes vuonna 2015 hakemusmäärät nousivat lähes vuoden 2011 tasolle. Poliisilta haettavia jatkolupia tuli vireille tasaisesti joka vuosi vähemmän kuin vuonna 2011, jolloin saatavuusharkintaa vielä edellytettiin.

Tilastot ovat valtakunnallisia, eli ne kertovat kaikkien TE-toimiston kautta pyöritettävien hakemusten määrät. Pelkästään Uudenmaan ja siivoojien osalta ei tilastoja ole olemassa.

Luparumban ympärillä toimivilla tahoilla on kuitenkin melko yhtenäinen tuntuma: saatavuusharkinnan poistuminen siivoojien oleskelu- ja jatkolupien käsittelystä ei ole lisännyt vireille tulleiden hakemusten määrää.

– Jos ei työntekijöitä tarvita, niin eihän niitä lupia haeta sitten, Migrin ylitarkastaja Marja Toivonen toteaa.

– Siivousyritysten ei tarvitsisi lähteä hakemaan työntekijöitä kaukaa kolmansista maista, kun töitä vailla olevia turvapaikanhakijoita on jo kerran täällä, arvioi SAK:n maahanmuuttoasioiden asiantuntija Eve Kyntäjä.

Onko siivoojia sitten viime vuosien aikana tuotu tänne töihin? Suuret valtakunnalliset siivousyritykset ISS Palvelut, SOL Palvelut sekä Lassila & Tikanoja vastaavat kaikki, että ei, emme tuo. Kiinalaissiivoojien lastit ovat taaksejäänyttä elämää.

ISS ilmoittaa rekrytoivansa vain Suomessa jo oleskelevia ulkomaalaisia. SOLin HR-asiantuntijan Laura Itkosen tiedossa ei ole, että yrityksellä olisi ollut tarvetta lähteä ”tarkoituksenhakuisesti ulkomailta rekrytoimaan”. Itkosen mukaan vain yksittäisissä tapauksissa on haettu lupaa suoraan ulkomailta rekrytoitavalle henkilölle. Määriä hän ei osaa kertoa, mutta sen hän tietää, että rekrytointifirmaa SOL ei käytä. Itkonen lisää kuitenkin uskovansa, että tilanne voi muuttua ja ulkomaalaistaustaisten rekrytoinnin tarve kasvaa. Lassila & Tikanojan rekrytointipäällikön Anna Kallion mukaan L&T:n ulkomaan rekrytoinnit keskittyvät Viroon, jossa yhtiöllä on oma rekrytoija.

Lisää aiheesta Pam-lehdessä 12/2016, joka ilmestyi 21.10.

 

 

Teksti: Sini Saaritsa

 

Uusimmat

Suosituimmat