Uutinen - 15.01.2019 klo 14.25
Eduskuntavaalit

Nykyhallituksen linja on täysin kestämätön – eduskuntavaalit ratkaisevat

Eduskuntavaalit näkyvät kevään aikana vahvasti niin yhteiskunnallisessa keskustelussa, vaaliväittelyissä kuin myös työpaikoilla ihmisten välisissä kohtaamisissa. Pamilaiset Esa Hoppendorff, Sanna Sipinen, Samuli Miettinen ja Meri Kurki haluavat muutosta.

Eduskuntavaalit näkyvät kevään aikana vahvasti niin yhteiskunnallisessa keskustelussa, vaaliväittelyissä kuin myös työpaikoilla ihmisten välisissä kohtaamisissa. Pamilaiset Esa Hoppendorff, Sanna Sipinen, Samuli Miettinen ja Meri Kurki haluavat muutosta.

Millaista politiikkaa sinä haluat Suomessa tehtävän seuraavien vuosien aikana? Haluatko, että suomalaisilla työmarkkinoilla tehdään työtä reiluilla pelisäännöillä ja yhdessä sopien? Mistä syntyy oikeudenmukaisempi ja tasa-arvoinen nykyistä yhteisempi Suomi?

Turkulainen kiinteistöpalvelualan pääluottamusmies Esa Hoppendorff (56) on ollut aktiivisena pamilaisena ja liiton hallituksen jäsenenä lähellä näkemässä, mitä viime vuodet ovat tarkoittaneet työntekijöille sääntelyn purkamisen vaikutusten kautta. Hänestä nyt on aika herättää jokainen tilanteeseen ja vaikuttamaan parempaan tulevaisuuteen. Hän korostaa vapauden merkitystä ja työelämää, jossa jokainen on yhdenvertainen työnantajan ja työkavereiden kanssa.

On tärkeää, että Suomessa tehdään työtä niin, että palkalla tulee toimeen.


”Minä haluan, että Suomesta saataisiin tasa-arvoisempi ja, että työelämästä tulisi kaikki osapuolet huomioonottavaisempi. Minulle on tärkeää, että Suomessa tehdään työtä niin, että palkalla tulee toimeen ja jokainen voi järjestäytyä ammattiliittoon ilman pelkoa”, Hoppendorff toteaa.

Eduskuntavaalit näkyvät kevään aikana vahvasti niin yhteiskunnallisessa keskustelussa, vaaliväittelyissä kuin myös työpaikoilla ihmisten välisissä kohtaamisissa.

Vastuumyyjänä Tampereen Puuilossa työskentelevä, Sanna Sipinen (28) peräänkuuluttaa sitä, että jokainen pamilainen miettisi kevään vaaleja tarkkaan ja pohtisi, keitä haluaa päättämään omaan elämäänsä vaikuttavista asioista.

”Kuka edustaa parhaiten näkemyksiäsi? Kenellä eduskunnassa on äänivalta tehdä päätöksiä puolestamme? Haluan kannustaa erityisesti nuoria vaikuttamaan Suomen asioihin ja olemaan aktiivisia. Minulle tärkeänä asiana korostuu vapaus. Vapaus työelämässä, joka tarkoittaa, että voi kuulua liittoon ja vaikuttaa asioihin. Vapautta kehittyä ihmisenä ja työntekijänä sekä osana työyhteisöä”, hän tiivistää ajatuksiaan.

Sipilän hallituskausi on kurjistanut työntekijöiden asemaa

Sipilän hallituskausi on osoittanut konkreettisesti, kuinka paljon valtaa eduskunnalla ja siellä päätettävillä laeilla on työntekijöiden asemaan. Kuluneen hallituskauden tapahtumista useat pamilaiset muistavat Stop-mielenilmauksen pakkolakiesityksen johdosta ja sen vuoksi useilla aloilla toteutuneet epäoikeudenmukaisiksi koetut kiky-päätökset. Sen lisäksi myös työttömien asemaa heikentäneet lait kuten aktiivimalli on saanut palvelualoilla työskentelevät työntekijät nousemaan vastarintaan ja puolustamaan oikeudenmukaisuutta.

Eduskuntavaalit antavat jokaiselle vapaan tilaisuuden vaikuttaa yhteiskunnassa. Vapauden puolella on myös vantaalainen ravintola-alan työsuojeluvaltuutettu Samuli Miettinen (56) pohtiessaan tulevia eduskuntavaaleja.

Eduskuntavaaleissa äänestetään siitä, mitä mieltä on nykyhallituksen linjasta.

”Vapaus on demokratian perusta, ilman sitä ei ole ihmisarvoista elämää. Jokaisen työpanosta on arvostettava ja ihmisyyden nimissä ketään ei pitäisi rangaista työttömyydestä. Tulevissa eduskuntavaaleissa äänestetään siitä, mitä mieltä on nykyhallituksen linjasta. Minusta se linja on täysin kestämätön”, Miettinen toteaa. 

Työelämään ja työntekijöiden turvaan kohdistuneet heikennykset, hyökkäykset niin työntekijöiden irtisanomissuojaa kuin työehtosopimusten yleissitovuutta kohtaankin ovat olleet keskiössä kuluneen eduskuntakauden aikana. Jos nykymeno ei miellytä, ovat kevään eduskuntavaalit tilaisuus jokaiselle osoittaa oma mielipiteensä.

Äänestän minulle tärkeiden asioiden puolesta.

”Minä haluan olla vaikuttamassa nuorten ajatusmaailmaan Suomessa ja siksi olen lähtenyt mukaan rakentamaan Vapaiden valtakuntaa. Se tarkoittaa kannatusta muun muassa ajatukselle, jossa saan ja pystyn itsenäisesti valitsemaan elämänpolkuni ja olemaan oma itseni. Työelämässä se tarkoittaa tilaisuutta tehdä työtä, josta nautin, sekä mahdollisuutta edetä työurallani. Siksi äänestän eduskuntavaaleissakin minulle tärkeiden asioiden puolesta", kertoo vaasalainen vartija Meri Kurki (26).

MUISTATKO VIELÄ?

  • Sipilän hallitus on kuluneella vaalikaudella leikannut järjestelmällisesti julkisista palveluista ja ammatillisesta koulutuksesta: ”Palvelualojen ammattiliitto PAM on huolissaan siitä, että hallituskaudella tehdyt leikkaukset jäävät pysyviksi.” Lue lisää

  • Hallitus puhuu eriarvoistumisen uhasta, mutta unohtaa ihmisen: "Ei ole reilua, että raskaan kilpailukykysopimuksen hyväksymisen jälkeenkin ihmisten asemaa heikennetään." Lue lisää

  • Norminpurun varjolla halutaan heikentää työehtoja: ”(Sipilän)Hallituksen esityksillä on yleisesti ollut Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n, työnantajajärjestöjen ja Suomen Yrittäjien tuki.” Lue lisää

  • Aina vain mutkikkaampi työttömyysturva kaipaa uudistamista: ”Helposti ei tule mieleen uudistusta, jossa lähtökohta olisi ollut työttömän näkökulma tai järjestelmän yksinkertaistaminen.” Lue lisää

  • Sipilän hallituksen toimet ovat murentaneet työntekijöiden asemaa ja suojaa: ”Jos hallituspohja ei seuraavien eduskuntavaalien jälkeen muutu, suomalaisen palkansaajan työelämä heikkenee entisestään.” Lue lisää

Huhtikuussa 3.4.2019 alkaa eduskuntavaalien ennakkoäänestys Suomessa. Varsinainen äänestyspäivä on sunnuntaina 14.4.2019. Silloin selviää ne eduskuntaan valitut kansanedustajat, jotka tekevät seuraavien vuosien aikana päätökset Suomen suunnasta ja työntekijöiden arkeen ja turvaan liittyvistä asioista. Näihin päätöksiin jokaisella äänioikeutetulla on mahdollisuus vaikuttaa.

Haluatko vapautta sanelusta, pakkolaeista ja tyhjistä lupauksista?

Haluatko Sinä Suomen, jossa jokainen voi elää palkallaan ja voi olla työstään ylpeä, vapaana pelosta, epävarmuudesta ja kiristyksestä, eikä työttömyydestä rangaista. Tule mukaan ja lue lisää: www.vapaidenvaltakunta.fi/tukijaksi

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat