Uutinen - 29.06.2018 klo 12.18
Työttömyysturva

Nurkan takana häämöttävä aktiivimalli kaksi velvoittaa työttömiä kuukausittaisiin raportointeihin

Työtöntä patistetaan työpaikkojen hakuun, mutta useankaan työpaikan haku ei riitä, vaan työttömyyskorvaus leikkaantuu, ellei työtä saa.

Työtöntä patistetaan työpaikkojen hakuun, mutta useankaan työpaikan haku ei riitä, vaan työttömyyskorvaus leikkaantuu, ellei työtä saa.

PAMin sosiaalipoliittisen asiantuntijan Mari Kettusen mielestä työttömän pitää pyrkiä työllistymään, mutta omaehtoisen työnhaun malli on sekava ja lisää turhaa byrokratiaa.

Vuoden alusta voimaan tullut työttömyysturvaa leikkaava aktiivimalli on saamassa jatkoa, kun työministeri Jari Lindström (sin.) esitteli torstaina omaehtoisen työnhaun mallin eli niin sanotun aktiivimalli kakkosen. Se lähtee lausuntokierrokselle tällä viikolla.

Työttömältä edellytetään neljän työmahdollisuuden hakemista kuukaudessa. Työnhakujen määrä voi olla matalampi, jos katsotaan, että työtön tarvitsee tukea työnhakuunsa tai työllistymiseensä. PAMin sosiaalipoliittinen asiantuntija Mari Kettunen kuvaa, että vaadittavien työnhakujen määrä määritellään digitaalisessa työllistymissuunnitelmassa.

PAMin sosiaalipoliittinen asiantuntija Mari Kettunen.

”On ymmärrettävää, että työttömällä on velvollisuus hakea työpaikkoja. Työn hakemisesta raportoiminen ei kuitenkaan tuo lisää työpaikkoja, vaan se vain lisää turhaa byrokratiaa ja velvoitteita työnhakijoille”, Kettunen sanoo.

Työnhakemiseksi lasketaan mallissa perinteisen työhakemuksen lisäksi myös suora yhteydenotto työnantajaan, osallistuminen rekrytointitapahtumaan ja ilmoittautuminen vuokratyötä välittävien yritysten rekisteriin.
Kettunen huomauttaa, että työttömien työllistyminen turvataan paremmin henkilökohtaisella ohjauksella ja tukemisella kuin velvoitteita lisäämällä.

”Työttömyyttä ei paranneta vaatimalla työhakemustehtailua. Sen sijaan meidän olisi lisättävä kasvokkain tapahtuvaa neuvontaa, jotta työttömän työllistymismahdollisuudet ja palvelutarpeet voitaisiin tunnistaa.”

Hänen mukaansa SAK:n kannustava työllistymismalli antaisi tähän hyvät lähtökohdat.

Karensseja lievennetään

Aktiivimalli kakkoseen sisältyvää työttömyysturvan karenssien lieventämistä ja muistutuskäytäntöä Kettunen pitää hyvänä. Tietyt karenssit poistuvat, ja osa lyhenee.

”On positiivista, että karenssia ei asetettaisi heti ensimmäisestä virheestä, kuten alun perin oli suunnitelmissa. Muistutuskäytännössä toimeentulo ei heikkenisi heti vahingon, usein tahattoman sellaisen, sattuessa”, Kettunen toteaa.

Mallissa edellytetään, että työnhakija hakee paikkoja, joihin hän voisi oman arvionsa mukaan päästä töihin.

”Entä jos työnhakijan ja viranomaisen tulkinnat saavutettavista työpaikoista eroavat ja seurauksena on siksi muistutus tai karenssi? Tulkinnoille jää nyt liikaa tilaa.”

Vuoden alusta voimaan tullut aktiivimalli pienentää työttömyyskorvausta, ellei työtön ole jonkin aikaa töissä tai osoita riittävästi aktiivisuutta. Niin aktiivimallissa kuin aktiivimalli kakkosessa töihin patistetaan työttömiä syyllistävillä sanktioilla. Yhdessä mallit muodostavat vaikeasti ymmärrettävän kokonaisuuden.

”Jo nyt aktiivimallin seurantatuloksista voidaan nähdä, että se on toiminut nimenomaan työttömyysturvan leikkurina, joka koskettaa laajasti työttömiä. Esimerkiksi SAK:laisten työttömyyskassojen ansiopäivärahan saajista alle puolet on täyttänyt aktiivisuusehdon”, Kettunen toteaa.


Leikkuri puree kuuden työpaikan hakijaan

PAMin järjestöjohtaja Niina Koivuniemi sanoo, että PAM vaatii edelleen muutoksia voimassa olevaan aktiivimalliin.

”Jos haet vaikka kuutta työpaikkaa kuukaudessa etkä sittenkään saa työtä, aktiivimalli ykkösen leikkuri iskee ja työttömyyskorvaus pienenee. Se on väärin”, Koivuniemi jylisee.

Jos haet vaikka kuutta työpaikkaa kuukaudessa etkä sittenkään saa työtä, aktiivimalli ykkösen leikkuri iskee ja työttömyyskorvaus pienenee.

”Meidän mielestämme aktiivimalli kakkonen on joiltain osiltaan hyvä, mutta mallien yhdistelmä on sekava, emmekä voi hyväksyä niiden kokonaisuutta.”

Lisätietoja omaehtoisen työnhaun mallista täältä.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat