Uutinen - 22.01.2018 klo 09.00
Työehtosopimusneuvottelut

Neuvottelut työehtosopimuksista jatkuvat - tesseissä sovitaan työssä noudatettavista vähimmäisehdoista

PAM neuvottelee parhaillaan usean alan työehtosopimuksista työnantajia edustavien liittojen kanssa. Työehtosopimuksissa sovitaan alakohtaisesti muun muassa palkasta, työajasta, sairausajanpalkasta, arkipyhäkorvauksista ja muista minimiehdoista, joita työnantajan tulee noudattaa kaikkiin työntekijöihinsä.

PAM on tavannut eri alojen yrityksiä edustavien työantajaliittojen kanssa viime viikolla useasti. Työehtosopimusneuvotteluissa niin PAM kuin myös työnantajien neuvottelijat esittelevät omia tavoitteitaan työehtosopimuksiin, jonka jälkeen niistä yritetään löytää ratkaisu uuden työehtosopimuskauden ajaksi. Kyseiset esitykset voivat liittyä esimerkiksi palkkoihin, lisiin ja työaikoihin, joista usein molemmilla osapuolilla on oma ja asiasta riippuen, toisistaan poikkeava näkemys.

Tällä viikolla neuvottelut työehtosopimuksista jatkuvat muun muassa matkailu- ja ravintola- ja vapaa-ajan alan työntekijöiden ja esimiesten työehdoista heti maanantaina 22.1.
Kaupan alalla noudatettavia työehtoja otetaan käsittelyyn neuvotteluosapuolten välillä kerran torstaina 25.1. Kiinteistöpalvelualan työntekijöiden työehtosopimuksista jatketaan neuvotteluja ja osapuolet kohtaavat seuraavan kerran perjantaina 26.1.

Tämän lisäksi myös muista työehtosopimuksista neuvotteluja jatketaan. Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus, jota sovelletaan mm. lääketyöntekijöihin, lääketeknikoihin, teknisiin työntekijöihin, farmanomeihin, konttorityöntekijöihin ja apteekin omiin siivoojiin on neuvottelijoiden käsittelyssä tiistaina 23.1.

Keskiviikkona 24.1. jatketaan Suomen Kansallisteatterin yrityskohtaista työehtoneuvottelua, joka koskee teatterin teknistä henkilökuntaa ja torstaina 25.1. käsitellään puolestaan elokuvateatterialan palkkoja sekä neuvotellaan Suomen Kansallisoopperan teknistä henkilökuntaa koskevaa yrityskohtaista työehtosopimusta.

Myös Avecran junapalveluhenkilökunnan työehtosopimusta käsitellään tällä viikolla alan sopimusalatoimikunnassa, joka kokoontuu tiistaina 22.1. Sopimusalatoimikunta on PAMin oma valmistelu- ja asiantuntijaryhmä, joka koostuu yleensä alan luottamusmiehistä ja aktiiveista eri puolilta Suomea.

Nyt on meneillään liittokohtainen työehtosopimuskierros, eli palkankorotuksista ja työsuhteen ehdoista neuvottelevat työntekijä- ja työnantajaliitot eivätkä keskusjärjestöt.

Uutista korjattu 22.1. kello 10:19  Vaihdettu päivämäärä koskien kiinteistöpalvelualan ja kaupan alan neuvottelujen ajankohtaa ja lisätty Suomen Kansallisteatterin sekä Suomen Kansallisoopperan teknistä henkilökuntaa koskevien työehtoneuvottelujen aikatauluja. 

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat