Uutinen - 15.06.2018 klo 12.48
Työehtosopimusneuvottelut

Neuvotteluissa muuttopalvelu-, tulostus- ja vartiointialan uusiksi työehtosopimuksiksi ei merkittävää etenemistä

PAMin neuvontapäällikkö Jyrki Sinkkonen Sinkkonen on erittäin tyytyväinen siihen, kuinka aktiivisesti vartiointialan jäsenet antoivat palautetta ja näkemyksiään neuvottelijoiden käyttöön jäsenkyselyssä.

PAMin neuvontapäällikkö Jyrki Sinkkonen Sinkkonen on erittäin tyytyväinen siihen, kuinka aktiivisesti vartiointialan jäsenet antoivat palautetta ja näkemyksiään neuvottelijoiden käyttöön jäsenkyselyssä.

PAM on neuvotellut uusista työehtosopimuksista työnantajaliitto PALTAn kanssa muuttopalvelu-, tulostus- ja vartiointialalle. Neuvotteluissa ei kuitenkaan olla vielä päästy lähelle ratkaisua. Kesän aikana neuvotteluvalmiutta pidetään yllä ja ratkaisun avaimia pyritään etsimään yhdessä alan yritysten kanssa tilanteen eteenpäin saattamiseksi.

PAMin neuvottelupäällikkö Jyrki Sinkkonen kertoo, että meneillään olevat työehtosopimusneuvottelut ovat sujuneet hitaasti vaikeista neuvottelulähtökohdista johtuen. Työnantajien vahva koordinaatio ja puheet yleisestä linjasta ovat heijastuneet vielä tes-ratkaisua odottavien alojen neuvottelupöytiin.

Sinkkonen arvelee, että seuraavan kerran virallisiin liittojen välisiin neuvotteluihin palattanee syksyllä. Siihen saakka vanhat työehtosopimusten määräykset ovat voimassa.

”Emme ole päässeet etenemään siihen pisteeseen, että edellytykset solmia uudet työehtoratkaisut olisivat ennen juhannusta olemassa. Koen, että rakentavimpiin ja alan työntekijöitä paremmin palveleviin tuloksiin päästään sillä, että kesän aikana etsitään erilaisia vaihtoehtoja vaikeimpiin kysymyksiin”, Sinkkonen kertoo.

Tämä tarkoittaa, että vartiointi-, tulostus- ja muuttopalvelualan työehtosopimusratkaisut eivät ole vielä syntymässä.

”Esimerkiksi tulostuspalvelualan osalta teksti- ja palkankorotustavoitteet ovat vielä hyvin kaukana toisistaan ja muuttopalvelualan tilanne on vielä erityisempi omine kysymyksineen”, Sinkkonen toteaa.

Vartiointialan kyselyyn vastattiin rivakasti

Työehtosopimusratkaisun syntymisen viivästyessä PAM toteutti muun muassa vartiointialan jäsenille kyselyn, jossa jäsenten mielipidettä tiedusteltiin tes-neuvotteluissa ilmenneisiin keskeisiin kysymyksiin.

Sinkkonen on erittäin tyytyväinen siihen, kuinka aktiivisesti jäsenet antoivat palautetta ja näkemyksiään neuvottelijoiden käyttöön. Kerätyt vastaukset vahvistivat hänen mielestään jo olemassa olevaa käsitystä siitä, mitkä asiat neuvottelupöydässä ovat edellytyksiä uuden työehtosopimuksen syntymiseen.  

”Palkka- ja työaikakysymykset sekä erimerkiksi lomapalkan maksuun liittyvät yksityiskohdat ovat jäsenille erityisen tärkeitä ja jäsenten kyselyyn antamat näkemykset ja vastaukset osoittivat, että neuvottelupöydässä painitaan oikeiden asioiden eteenpäin viemiseksi”, Sinkkonen kertoo.

Neuvottelijat saivat Sinkkosen mukana vahvan tuen jäsenistöltä siihen, että tes-ratkaisua jaksetaan odottaa syksyyn.

”Näyttää myös siltä, että valmius neuvottelujen tukemiseen on kentällä kova. Toivottavasti pääsemme ratkaisuun sopimalla ja tämän vuoksi jatkamme yhteistyötä yritysten kanssa kesän aikana ratkaisujen etsimiseksi. Uusi työehtosopimus on jäsenten työn kannalta tärkein asiakirja, joten hyvän lopputuloksen saattamiseksi ollaan valmiita vielä hetki joustamaan ja odottamaan”, hän toteaa.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat