Uutinen - 10.04.2018 klo 12.31
Työehtosopimusneuvottelut

Neljä uutta työehtosopimusratkaisua saavutettu – mittavat heikennysuhat työehtoihin torjuttiin

PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo huomauttaa, että työnantajien tavoitteena oli useassa kohdassa murentaa juuri työehtosopimusmääräyksien ja sääntelyn tuomaa turvaa.

PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo huomauttaa, että työnantajien tavoitteena oli useassa kohdassa murentaa juuri työehtosopimusmääräyksien ja sääntelyn tuomaa turvaa.

Uudet työehtosopimukset syntyivät golf-, bingo-, kuvanvalmistamo- sekä kotitalouskone ja kodintekniikkahuolto sekä palveluautomaattialalle. Vaikeista neuvottelulähtökohdista huolimatta PAM onnistui estämään työnantajien tavoitteet leikata työehtoja ja lisätä työnantajan direktio-oikeutta.

PAM ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry neuvottelivat alojen uusista työehtosopimuksista pitkään. PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo kertoo, että neuvottelujen lähtökohdat olivat vaikeat ja siksi niistä neuvottelutulokseen pääseminen pitkittyi. Työnantajien tavoitteet näiden alojen työehtosopimuksiin olivat PAMin näkökulmasta erittäin hankalia.

”Olemme tyytyväisiä siihen, että työntekijöiden turvaksi palkankorotusten määräytymisestä saatiin sovittua työehtosopimuksissa eikä niin, että palkankorotuksen jakaminen olisi siirretty yritystasolle vain työnantajan päätettäväksi”, Ylitalo toteaa.

Ylitalo huomauttaa, että työnantajien tavoitteena oli useassa kohdassa murentaa juuri työehtosopimusmääräyksien ja sääntelyn tuomaa turvaa ja lisätä paikallista sopimista merkittävästi ilman yhteistoimintaa.

Neuvottelujen alkuvaiheessa työnantajien tavoitteet heikennyksistä olivat mittavia samoin kuin muillakin sopimusaloilla. Erityispiirteenä kyseisissä neuvottelupöydissä oli vahva työnantajan tavoite direktion lisäämiseen.

”Mielestämme työnantajan päätäntävallan lisääminen palkkaratkaisujen toteuttamiseen olisi ollut merkittävä askel taaksepäin työhyvinvoinnin ja työntekijöitä oikeudenmukaisesti kohtelevan palkanmuodostuksen kannalta. Tämän työnantajien tavoitteen saimme onneksi työehtosopimusneuvotteluissa torjuttua ja olen siihen tyytyväinen”, Ylitalo kertoo.

Syntyneitä työehtosopimuksia Ylitalo pitää kohtuullisina. Hän kertoo, että PAM käy työnantajat PALTAn kanssa työehtosopimusneuvotteluja vielä kevään aikana muun muassa vartioiden sekä muuttopalvelualan työehtosopimuksista. Ylitalo odottaa myös tulevissa neuvotteluissa eteen tulevan haasteita.

”Työnantajien yhteinen koordinaatio erityisesti PALTAn neuvottelupöydässä on ilmeistä. Siksi alakohtaisten ominaisuuksien huomioonottaminen neuvotteluprosessissa on välillä ollut mahdotonta. Siksi toivon, että tulevissa neuvotteluissa voimme kehittää neuvotteluilmapiiriä, joka perustuu molempien osapuolten luottamukseen ja aitojen yhteistyömahdollisuuksien kasvattamiseen”, Ylitalo toteaa.

Lyhyesti sopimusratkaisujen sisällöistä


Golf-alan työehtosopimus


Golf-alan uusi työehtosopimus on voimassa 1.2.2018-31.1.2020. Ratkaisu korottaa työntekijöiden palkkoja sopimuskauden aikana kaksi kertaan.

Ensimmäinen korotusajankohta on 1.5.2018, jolloin palkat nousevat 1,6 prosentin suuruisella yleiskorotuksella. Korotuksesta 0,5 prosenttia voidaan maksaa yrityskohtaisena eränä, jos tästä sovitaan luottamusmiehen kanssa. 

Taulukkopalkkoja korotetaan 1.5.2018 lukien 1,6 prosenttia.

Vuonna 2019 alalla työskentelevien palkat nousevat maaliskuun alusta alkaen 1,6 prosenttia. Korotuksesta 0,4 prosenttia voidaan maksaa yrityskohtaisena eränä, jos asiasta on sovittu luottamusmiehen kanssa. Myös taulukkopalkkoja korotetaan 1,6 prosenttia 1.3.2019.

Lue lisää alan työehtosopimuksesta täältä

Bingon työehtosopimus

Bingoissa työskentelevien työntekijöiden työehtosopimus on voimassa 1.2.2018-29.2.2020. Ratkaisu korottaa alan palkkoja sopimuskauden aikana kaksi kertaa.

Palkkoja korotetaan yleiskorotuksilla 1.5.2018 lukien 1,6 prosenttia ja 1.4.2019 lukien 1,7 prosenttia.

Lue lisää alan työehtosopimuksesta täältä

Kuvanvalmistamoiden työehtosopimus

Kuvanvalmistamoita koskeva uusi työehtosopimus on voimassa 1.2.2018-29.2.2020. Palkat nousevat sopimuskauden aikana kaksi kertaa.

Palkkoja korotetaan 1.5.2018 lukien 1,6 prosenttia. Korotuksesta 0,5 prosenttia voidaan maksaa yrityskohtaisena eränä, jos tästä sovitaan luottamusmiehen kanssa. Palkkatason kuvaajia ja vuorotyölisiä korotetaan 1.5.2018 lukien 1,6 prosenttia.

Vuonna 2019 palkkoja korotetaan 1.4. lukien 1,7 prosenttia. Korotuksesta 0,5 prosenttia voidaan maksaa yrityskohtaisena eränä luottamusmiehen kanssa sovitulla tavalla. Palkkatason kuvaajia ja vuorotyölisiä korotetaan 1.4.2019 lukien 1,7 prosenttia.

Yrityskohtaiset erät kohdistetaan molempina korotusajankohtina niin, että ne tukevat palkkauksen kannustavuutta ja oikeudenmukaisuutta ja niiden jakamisessa luottamusmiehelle annetaan selvitys niiden toteutumisesta.

Lue lisää alan työehtosopimuksesta täältä

Kotitalouskone- ja kodintekniikkahuoltoa sekä palveluautomaattialan työehtosopimus

Alan uusi työehtosopimus on voimassa 1.2.2018-29.2.2020. Palkat nousevat sopimuskauden aikana kaksi kertaa.

Palkkoja korotetaan 1.5.2018 lukien 1,6 prosenttia. Korotuksesta 0,5 prosenttia voidaan maksaa yrityskohtaisena eränä luottamusmiehen kanssa sopien. Myös alan palkkatason kuvaajia sekä vuorotyölisiä korotetaan 1,6 prosenttia 1.5.2018 alkaen.

Vuonna 2019 palkkoja korotetaan 1.4. lukien 1,7 prosenttia. Korotuksesta 0,5 prosenttia voidaan maksaa yrityskohtaisena eränä luottamusmiehen kanssa sopien. Palkkatason kuvaajia ja vuorotyölisiä korotetaan 1.4.2019 alkaen 1,7 prosenttia.

Työehtosopimuksessa sovitut yrityskohtaiset erät kohdistetaan ensisijaisesti pienempipalkkaisten työntekijöiden tasokorotuksiin ja samoissa työtehtävissä työskentelevien palkkaerojen pienentämiseen niin, että ne tukevat palkkauksen kannustavuutta ja oikeudenmukaisuutta. Yrityskohtaisen erän toteutumisesta annetaan luottamusmiehelle selvitys.

Uutena asiana työehtosopimuksessa sovittiin menettelytavoista, joissa työnantaja ja työntekijä voivat sopia lomarahan pitämisestä palkallisena vapaana.

Lue lisää alan työehtosopimuksesta täältä

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat