Uutinen - 03.06.2016 klo 16.40

Näin työehdot muuttuvat pamilaisilla aloilla, jos kiky tulee

PAMin hallitus pohti kiky-sopimuksessa mukana olemista useampaan otteeseen, tässä tämän viikon tiistaina. Kuva: Tero Leponiemi

PAMin hallitus pohti kiky-sopimuksessa mukana olemista useampaan otteeseen, tässä tämän viikon tiistaina. Kuva: Tero Leponiemi

Kaupan alalle uusi vuosivapaajärjestelmä, kannustus sairauslomien omailmoituksen käyttöönottoon ja pitkä palkankorotukseton kausi. Siinä muutamia muutoksista, jotka toteutuvat pamilaisille, jos kilpailukykysopimus loppujen lopuksi astuu voimaan.

PAMin hallitus hyväksyi perjantaina ehdollisesti kilpailukykysopimuksen (kiky) mukaiset neuvottelutulokset useimmille pamilaisille aloille. Sopimus edellytti muun muassa vuosityöajan pidentämistä 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta, paikallisen sopimisen edellytysten lisäämistä ja menettelytapojen sopimista tilanteisiin, joissa työehtosopimuksella paikallisesti sopeudutaan yrityksen jouduttua vaikeuksiin.

Neuvottelut ovat edelleen käynnissä muutamalla pamilaisella alalla, mm. puhelinpalvelu- ja yhteyskeskusalalla. Niistä voi syntyä tuloksia vielä lähiaikoina.

Ennen soveltamisneuvotteluihin lähtemistä PAMin hallitus asetti neljä ehtoa, joilla PAM voisi olla kiky-sopimuksessa mukana: osa-aikaisten asema on turvattava työajan pidentämisessä, sairauslomien omailmoitus pitää saada myös palvelualoilla tesseihin, luottamusmiesten asemaa olisi parannettava ja talousvaikeuksiin ajautuneille yrityksille tarkoitettu ns. selviytymislauseke ei saa johtaa työehtojen heikentämiseen heppoisin perustein.

Eri aloilla kiky-sopimuksen edellyttämä 24 tunnin pidennys vuosittaiseen työaikaan on sovittu tehtäväksi eri tavoin, sillä alojen työaikajärjestelmät poikkeavat paljon toisistaan. Pääsääntö kuitenkin on, että taakan työaikojen pidennyksestä kantavat kokoaikaisilla sopimuksilla työskentelevät. Samalla monella alalla uusittiin työaikajärjestelmiä.

Useimpien alojen – esimerkiksi kaupan, marava-alan, kiinteistöpalvelualan ja turvallisuusalan - työehtosopimuksiin kirjataan, että työntekijän oma ilmoitus lyhyissä sairauspoissaoloissa voidaan ottaa käyttöön paikallisesti sopimalla. Tämä on samankaltainen kirjaus, mikä monien muiden kuin palvelualojen työehtosopimuksista jo ennestään löytyi. Lisäksi työnantajajärjestöt ja PAM sopivat suunnitelmista asian edistämiseksi.

Luottamusmiesten asema ja paikallinen sopiminen taas eivät PAMin työehtosopimuksissa kokeneet suuriakaan muutoksia. Selviytymislausekkeen käyttöönotolle sovittiin menettelytavoista. Sopeutumiskeinoiksi tuli mahdollisuus siirtää joitakin palkanosia, mutta ei leikata työehtosopimuksen vähimmäisehtoja.

Kauppoihin uusi vuosivapaajärjestelmä

Kaikki sopimusmuutokset tulevat kuitenkin voimaan vain, jos koko kiky-sopimus hyväksytään työntekijä- ja työnantajajärjestöissä tarpeeksi laajasti. Muutokset astuvat voimaan nykyisten työehtosopimusten päättyessä. Valtaosalla pamilaisista tämä aika koittaa tulevan vuodenvaihteen molemmin puolin.

Kaupan alalla työajan pidennys toteutuu siirtymällä uudenlaiseen vuosivapaajärjestelmään. Kun aiemmin työehtosopimuksessa oli määritelty tietyt työaikaa lyhentävät pyhäpäivät, nyt jokaisesta tehdystä 220 työtunnista kertyy sekä kokoaikaisella että osa-aikaisella yksi 7,5 tunnin arvoinen vapaapäivä. Päiviä voi näin kertyä enimmillään 6,5 vuodessa, kun määrä oli aiemmin keskimäärin 8,4 vapaapäivää riippuen siitä, mille viikonpäiville pyhät kalenterissa sattuivat. Ne osa-aikaiset, jotka tekevät enemmän tunteja kuin heidän työsopimuksiinsa on kirjattu, hyötyvät uudesta järjestelmästä. Vaihtoehtona on paikallisesti sopia siitä, että uuden vuosivapaajärjestelmän sijaan kokoaikaisten työntekijöiden viikkotyöaika pitenee 37,5 tunnista 38 tuntiin.

Majoitus-, ravitsemis- ja vapaa-ajan palveluiden alalla kokoaikaisten kolmen viikon jakson työaika nousisi 111 tunnista 112,5 tuntiin. Tämä ei vaikuttaisi osa-aikaisten työaikaan. Lisäksi otettaisiin käyttöön samantapainen vuosivapaajärjestelmä kuin kaupan alalla, tosin vapaita kertyisi siinä enimmillään 7 vuodessa. Tämä koskisi myös osa-aikaisia.

Kiinteistöpalvelualalla työajan pidennys tapahtuisi ensisijaisesti paikallisesti yrityksissä sovittavilla keinoilla. Jos sopuun ei päästä, 40 tuntia viikossa työskenteleviltä leikattaisiin ns. pekkaspäiviä ja 37,5 tuntia työskentelevien työaikaa joko pidennettäisiin 38 tuntiin tai pidennys hoidettaisiin koulutuspäivillä.
40 tuntia viikossa työskentelevien viikkotyöaikaa ei voi pidentää, joten heille on eri aloilla keksitty muita ratkaisuja.

Turvallisuusalalla työajan pidennys järjestettäisiin myös vuosivapaajärjestelmällä, johon siirretään sekä arkipyhät että työajanlyhennysvapaat. Muilla, työntekijämääriltään pienemmillä aloilla asia alasta riippuen joko sovitaan paikallisesti tai ainakin kokoaikaisten työviikko pitenee.

Kilpailukykysopimukseen kuuluu myös aikoinaan työntekijöiden ja työnantajien keskusjärjestöjen sopimia osia. Työntekijän kannalta merkittävintä on, että nykyiset työehtosopimukset jatkuvat vielä 12 kuukautta aiemmin sovitun päättymispäivämääränsä jälkeen ilman palkankorotuksia. Lisäksi työntekijöiden työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut nousevat. Näitä maan hallituksen on määrä paikata veronalennuksilla, joista se kertoi tarkemmin torstaina. Lisäksi tietyt hallituksen aiemmin kaavailemat leikkaukset mm. työttömyysturvaan peruuntuvat, jos kiky-sopimus toteutuu, eikä uusia työelämää koskevia ns. pakkolakeja pitäisi olla luvassa.

Voit lukea tarkemmin työehtojen muutoksista kullakin alalla PAMin wikistä. Voit lukea myös tiivistetyn taulukon kaikkien alojen tes-muutoksista täältä (pdf-tiedosto).

 

 

Teksti: Tuomas Lehto ja Auli Kivenmaa

 

Uusimmat

Suosituimmat