Uutinen - 29.04.2020 klo 10.08
työlainsädäntö

Myös hotellit ja kylpylät tarvitsevat valtion tukea selvitäkseen kriisistä

PAM ja MaRa ovat esittäneet työministerille, että Suomessa tulisi ottaa käyttöön hotelleille ja kylpylöille suunnattu valtion tuki muiden Pohjoismaiden tapaan

Suomen ulkorajojen sulkeminen, hotellien ravintoloiden sulkeminen sekä yli kymmenen hengen kokoontumisten kieltäminen on johtanut tilanteeseen, jossa hotelliala on käytännössä pysähtynyt kokonaan. Noin 80 prosenttia suomalaisista hotelleista ja kylpylöistä ovat suljettuina koronakriisin vuoksi.

PAM on tehnyt aktiivisesti vaikuttamisyhteistyötä Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n kanssa, jotta hotelli- ja ravintola-ala selviäisivät kriisistä. Mara ja PAM ovat yhdessä tehneet työministeriölle esityksiä alojen tulevaisuuden parhaaksi. PAM kantaa erityisesti huolta siitä, että palvelualoilla on mahdollisuus työllistää myös tulevaisuudessa. Hallitus on tuonut esille ravintoloiden tarvitseman tuen, mutta tämän lisäksi tukea tarvitsevat myös hotellit, jotka toimivat matkailun moottorina. Tämän vuoksi PAM ja Mara ovat tehneet yhteisen esityksen hotellialan tukipaketista. Esitys on toimitettu eilen ministeriöön. PAM ja Mara tekivät koronakriisin alkaessa myös yhteisen esityksen ravintoloiden tukemisesta.

Muissa Pohjoismaissa hotellialaa on lähdetty valtion toimesta tukemaan monipuolisesti ja siten varmistettu, että maat pysyvät myös jatkossa elinvoimaisina matkailumaina. Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa on jo otettu käyttöön hotelleja koskeva suora tuki, jollaisen pikaista käyttöönottoa tulisi valmistella myös Suomessa. Muiden Pohjoismaiden tukiessa omaa hotellialaansa on tärkeää, että myös Suomessa ala pysyy elinvoimaisena ja vahvana, jottemme putoa muiden Pohjoismaiden kelkasta matkailussa.

PAM ja MaRa esittävät, että hotellialan pelastamiseksi Suomessa otettaisiin käyttöön valtion tuki, jonka avulla hotelleille maksettaisiin huhti-kesäkuun ajalta korvaus, joka perustuisi liikehuoneiston vuokrakuluihin, palkka- ja henkilöstösivukuluihin sekä muihin kiinteisiin kuluihin. Määrällisesti tämä tarkoittaisi noin 160 miljoonan euron tukipakettia, jolla voitaisiin pelastaa maamme matkailu.

Lue tarkemmin PAMin ja MaRan hotelleja ja kylpylöitä koskevasta esityksestä täältä:

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat