Uutinen - 11.10.2019 klo 08.55
Työelämä

Miten luottamusta rakennetaan työpaikalla?

Luottamus on kaiken yhteistyön perusta työpaikalla. Kuva: GettyImages.

Luottamus on kaiken yhteistyön perusta työpaikalla. Kuva: GettyImages.

Tänään alkavilla PAMin Työsuojelupäivillä lähestytään teemaa – Luottamus työpaikan pääomana – monen näkökulman kautta.

”Luottamus on kaiken yhteistyön perusta työpaikalla. Jos siellä ei vallitse luottamusta, niin ei synny mitään uutta. Se on yksi uudistumisen ja innovatiivisen työkulttuurin tärkeimpiä rakennusaineita”, sanoo PAMin työympäristöasiantuntija Merja Vihersalo.

Hän jatkaa:
”Luottamus syntyy arkisessa työssä tekemällä asioita yhdessä ja toimimalla sen mukaan. Luottamus pitää ansaita, ja sitä voi myös menettää, jos ei toimi sanojensa mittaisesti, hän toteaa.

Vihersalo käyttää esimerkkinä Työterveyslaitoksen ja Pellervo taloustutkimus PTT:n yhteishanketta. Hankkeessa kartoitettiin paikallisen sopimisen hyviä käytänteitä ja esteitä sekä työantajan että työntekijän näkökulmasta. Analyysin pohjaksi rakennettiin nelikenttämalli, jossa yritysten paikallisen sopimisen toimintatapoja tarkastellaan yhteistyötavan ja luottamuksen määrän kautta.

”Sellaisia työpaikkoja, joiden henkilöstön välillä on paljon luottamusta ja jossa henkilöstö tekee säännöllisesti yhteistyötä, kutsutaan syystäkin yhdessä oivaltaviksi työpaikoiksi. Niissä yhteistyö on luonnollinen osa arkea, toiminnassa on selvät tavoitteet ja tiedonkulku on avointa sekä osataan joustaa vuorotellen ja niin edelleen”, hän kuvailee.

Rohkeus oma-aloitteellisuuteen liittyy hänen mielestään työpaikan innovatiiviseen kulttuuriin ja siihen, että työntekijät uskaltavat tuoda ilmi mielipiteitään.

”Kun yhdessä tehdään, niin osapuolilla on myös yhteisiä kokemuksia menestyksistä ja kriiseistä. Sekin edesauttaa luottamuksen rakentamisessa. Nämä ovat niitä tapoja, joilla luottamus syntyy”.

Poimintoja PAM:in Työsuojelupäiviltä 11.-12.10.2019 Petäyksessä:

  • Mukana on muun muassa Delete Groupin konserninjohtaja Tommi Kajasoja puhumassa luottamuksen merkityksestä ja rakentamisesta.
  • Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija Päivi Rauramo puhuu luottamuksesta työyhteisössä.
  • Monimuotoiset työyhteisöt lisääntyvät, miten luottamus rakennetaan näillä työpaikoilla?
  • Tutkijatohtori Katja Keisala on tutkinut vuorovaikutusta monikulttuurisissa työyhteisöissä ja perehdyttää teemaan.

Työsuojelupäivillä ovat toista kertaa mukana sekä työpaikan työsuojeluvaltuutetut että työnantajien edustajat. Työnantajien edustajat osallistuvat ensimmäisen päivän luentoihin.

Sellaisessa työpaikassa on myös helpompaa korjata huonoja tilanteita, koska silloin henkilöstöllä on halua löytää ratkaisuja.

”Tämä ei tarkoita sitä, että aina pitäisi olla asioista samaa mieltä. Voidaan olla jopa eri mieltä, mutta osapuolilla on halua löytää se molemminpuolinen tie”.x

Vastakkaisella puolella ovat sellaiset työpaikat, jotka koostuvat ”yksinpuurtajista”. Tällaisella työpaikalla ei tehdä asioita yhteistyöllä ja luottamusta rakennetaan aina tapauskohtaisesti. Silloin luottamuksen määrä jää vähäisemmäksi.

Toisena työsuojelupäivänä jatketaan luottamuksen rakentamisesta monikulttuurisissa työyhteisöissä.

”Suomalaisuuden oleellisena osana pidetään hyvää suomen kielen taitoa. Mikäli työnantajalla on aito halu edistää työntekijöiden suomen kielen taitoa, työnantaja voi tarjota suomen kieleen koulutusta. Näin monet työnantajat jo tekevätkin”, hän sanoo.

Vaikka kielen oppiminen on äärimmäisen tärkeää, se ei saa olla este työelämään pääsylle.
”Työpaikkailmoittelu voi olla syrjivää, jos esimerkiksi siivoustehtäviin vaaditaan täydellistä suomen kielen taitoa, kun työ ei sitä edellytä, Vihersalo muistuttaa”.

”Yhdessä tekeminen ja yhdessä oppiminen lisäisivät vuorovaikutusta ja helpottaisivat myös kotoutumista. Vastuuta ei voi jättää pelkästään uusille tulijoille”, hän lisää.

Kiinnostaako paikallisen sopimisen nelikenttämalli? Lisätietoa Paikallisen sopimisen hyvät käytänteet ja esteet teknologiateollisuudessa –tutkimushankkeesta löytyy täältä.

Työterveyslaitos on tuottanut mittarin, jonka avulla voit arvioida oman työpaikkasi tilannetta. Työkalu Yhdessä sopimisen käytännöt löytyy täältä. 

 

 

Teksti: Marie Sandberg-Chibani

 

Uusimmat

Suosituimmat