Uutinen - 20.09.2019 klo 11.09
Työehtosopimusneuvottelut

Mitä muutoksia toivoisit alasi työehdoissa? Vastaa kyselyymme!

PAMin tärkein tehtävä on neuvotella palvelualoille työehtosopimukset. Mitä muutoksia ja uudistuksia sinä toivot alasi työehtoihin? Kuva: GettyImages.

PAMin tärkein tehtävä on neuvotella palvelualoille työehtosopimukset. Mitä muutoksia ja uudistuksia sinä toivot alasi työehtoihin? Kuva: GettyImages.

Työehtosopimusneuvottelut tekevät tuloaan. Lähetä terveisesi neuvottelupöytään vastaamalla PAMin kyselyyn.

PAMissa valmistaudutaan parasta aikaa tuleviin työehtosopimusneuvotteluihin. Neuvottelujen tuloksena syntyy työehtosopimus, joka tehdään määräajaksi eli työehtosopimuskaudeksi.

Työehtosopimuksissa sovitaan työssä noudatettavista vähimmäisehdoista, kuten palkasta, työajasta, sairausajanpalkasta, arkipyhäkorvauksista jne. Ehdot ovat minimiehtoja, joita työnantajan tulee vähintään noudattaa kaikkiin työntekijöihinsä.

Neuvotteluja varten pyydämme nyt jäseniltä laajasti näkemyksiä pamilaisten alojen työehtojen sisältöön. Kutsumme sinut mukaan vaikuttamaan tulevaan neuvottelukierrokseen vastaamalla liiton kyselyyn. Kerro meille miten työehtoja voisi uudistaa ja parantaa. Kysely on auki 29.9.2019 asti.

Vastaa kyselyyn suomeksi tai ruotsiksi.

Neuvottelukierroksen alku häämöttää
PAM aloittaa neuvottelut työnantajaliittojen tai yksittäisten yritysten kanssa työehdoista yksityisille palvelualoille, kun kunkin työehtosopimuksen voimassaoloaika lähenee loppuaan. PAM neuvottelee yli 30 työehtosopimusta, joiden joukossa suurimmat alat ovat kaupan ala, matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluala sekä kiinteistöpalveluala. Sekä kaupan- että kiinteistöpalvelualan työehtosopimukset ovat voimassa 31.1.2020 ja matkailu, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus 31.3.2020 asti.

Työehtosopimusten tekemistä määrittelee työehtosopimuslaki. Muu työlainsäädäntö, kuten esimerkiksi työaikalaki, vuosilomalaki ja työsopimuslaki, määrittelevät reunaehtoja työehtosopimusten sisällölle. Työehtosopimuksissa on kuitenkin sovittu monet työehdot paremmiksi kuin mitä ne on laissa määrätty.

Miten työehtosopimus syntyy? Käy lukemassa lisää PAMin wikikortista. Tutustu myös oman alasi työehtosopimukseesi täältä

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat