Uutinen - 16.02.2018 klo 17.59
Työehtosopimusneuvottelut

Mitä kaupan alan ylityökielto ja plussaldon kerryttämiskielto tarkoittaa? Lue 19.2. päivitetyt vastaukset täältä

Kaupan alan ylityö- ja työajan plussaldon kerryttämiskielto alkaa maanantaina 19.2. kello 6 ja on voimassa toistaiseksi. Lue lisää siitä, miten se vaikuttaa kaupan alalla tehtäviin töihin.

Palvelualojen ammattiliitto PAMin hallitus on julistanut 16.2. ylityökiellon ja työajan plussaldon kerryttämiskiellon koskemaan kaupan alaa. 

Ylityökielto ja työajan plussaldon kerryttämiskielto ovat laillisia työtaistelutoimenpiteitä, joista on ilmoitettu myös työnantajaliitolle ja valtakunnansovittelijalle.

Ylityökielto ja työajan plussaldojen kerryttämiskielto alkaa maanantaina 19.2. kello 6.00. Näillä toimenpiteillä pyritään edistämään PAMin tavoitteita työehtosopimusneuvotteluissa. 


Ylityökielto ja työajan plussaldon kerryttämiskielto koskee niitä työtehtäviä, joihin sovelletaan seuraavia kaupan alaa koskevia työehtosopimuksia:

 • Kaupan työehtosopimus
 • Kaupan atk-toimihenkilöitä koskeva työehtosopimuspöytäkirja
 • S-ryhmän kaupan esimiesten työehtosopimus
 • Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus
 • Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus
 • Hankkija Oy:n myyntihenkilöstöä koskeva pöytäkirja.

Mitä ylityökielto tarkoittaa? 

Kaikkien PAMin solmimien kaupan alan sopimusten mukaiset työt ovat ylityökiellossa. Ylityökiellon aikana kaupan alan työntekijät kieltäytyvät ylitöistä, kun työnantaja kysyy, jäätkö töihin.

Ylityökiellon aikana ulkopuolisen työvoiman tai esimerkiksi tarvittaessa työhön kutsuttavien työntekijöiden tai vuokratyön käyttöä ei hyväksytä korvaamaan ylityökiellosta aiheutuvaa mahdollista työvoimavajetta.

Luottamusmies valvoo vuokratyöntekijöiden ja tarvittaessa työhön kutsuttavien työntekijöiden käyttöä sekä tarvittaessa puuttuu niiden käyttöön.

Älä suostu ylitöihin, ne ovat aina muutenkin vapaaehtoisia

Työnantajalla ei ole oikeutta painostaa sinua ylitöihin. Työntekijää ei voida vaatia tekemään ylitöitä tai määrätä muuttamaan työvuoroluettelon mukaisia työaikojaan.

Ylitöiden tekeminen on aina vapaaehtoista, ja niiden teettämiseen on oltava työntekijän suostumus.

Miksi ylityökielto ja työajan plussaldojen kerryttämiskielto on julistettu?

Palvelualojen ammattiliitto PAMin hallitus julisti ylityökiellon alkavaksi 19. helmikuuta kello 6.00. Ylityökiellolla pyritään edistämään PAMin neuvottelutavoitteiden toteutumista sekä osoittamaan miten paljon kaupan alan normaalista säännöllisestä työstä tehdään ylitöiden ja plusaldojen puitteissa.

Kaupan alalla työntekijät saapuvat usein töihin ennen työaikaa ja jäävät töihin työajan päättymisen jälkeen. Kehotamme työntekijöitä pitäytymään työvuoron mukaisessa työajassa, töitä ei pidä tehdä omalla ajalla.

Mitä ylityö on kaupan alla?

Säännöllisen työn ja lisätyön yhteenlaskettu enimmäismäärä on pääasiassa 40 tuntia. Tämän jälkeen tehtävä työ on ylityötä.

Työpaikalla voi olla käytössä työajan tasoittumisjärjestelmä, jossa viikkotyöaika ei rajoitu edellä mainittuihin enimmäistyöaikoihin vaan työaika voi joustaa järjestelmän puitteissa määriteltyjen tasoittumisjaksojen sisällä. Näissä tilanteissa ylityön määräytyminen katsotaan tapauskohtaisesti.

Huomioitavaa

 • Ylityötä on yli 40 tuntia viikossa tehty työ.
 • Työnantaja voi suunnitella työvuoroluetteloon vuorokaudessa 9 tunnin säännöllisen työajan (tai 10 tuntia, jos siitä on sovittu) ja viikossa 37,5 tuntia. Lisätyötä on 37,5 tunnin ja 40 tunnin väli, ja siitä maksetaan korotettu palkka.
 • Jos työaika järjestetään tasoittumisjärjestelmässä 2-26 viikon tasoittumisjaksoissa, niin vuorokausirajat ovat samat, mutta viikoittainen työaika voi vaihdella 0-48 tunnin välillä. Näin ollen esimerkiksi 10 viikon tasoittumisjaksossa ylityö alkaa 400 tunnin jälkeen.
 • Huomioi, että työnantaja on voinut suunnitella tasoittumisjakson puitteissa yli 40 tunnin työviikkoja. Tämä on mahdollista, koska työaika tasoittuu tasoittumisjaksossa keskimääräiseksi työajaksi.
 • Jos työnantaja tarjoaa jo julkaistuun työvuorolistaan lisäksi työvuoroja, voi työntekijä ottaa tunteja vastaan, kunhan ne eivät ylitä ylityörajoja. Jos työnantaja pyytää nimenomaan ylityöhön, on siitä kieltäydyttävä.
 • Jos työpaikalla on pekkaspäivät käytössä, niin vuorokautiset rajat ovat samat, mutta säännöllinen työaika on 40 tuntia viikossa.


Kuinka ylityökielto vaikuttaa osa-aikaisella sopimuksella työskentelevään?

Osa-aikaisella työsopimuksella työskentelevä työntekijä voi kieltojen aikana työskennellä enintään 40 tuntia viikossa, jos tasoittumisjaksoa ei ole käytössä. Tämän jälkeen tehty työ on ylityötä.

Jos työnantaja tarjoaa osa-aikatyöntekijälle lisätunteja voi hän ottaa niitä vastaan, kunhan ne eivät ylitä ylityörajoja.

Työpaikalla voi olla käytössä työajan tasoittumisjärjestelmä, jossa viikkotyöaika ei rajoitu edellä mainittuihin enimmäistyöaikoihin vaan työaika voi joustaa järjestelmän puitteissa määriteltyjen tasoittumisjaksojen sisällä. Näissä tilanteissa ylityön määräytyminen katsotaan tapauskohtaisesti.

Vuokratyöntekijät ja tarvittaessa työhön kutsuttavat

Mikäli työntekijä on tehnyt säännöllisesti tiettyihin yrityksiin keikkaa, voi hän jatkaa sitä normaalisti vuokratyöyrityksen kautta.

Vuokratyövoiman tai tarvittaessa työhön kutsuttavien käyttöä ei saa laajentaa kieltojen aikana.

Mitä tarkoittaa työajan plussaldon kerryttämiskielto?

PAMin hallitus julisti työajan plussasaldon kerryttämiskiellon alkavaksi 19. helmikuuta kello 6.00.

Työntekijät, joiden kanssa on sovittu liukuvasta työajasta (esimerkiksi työhön voi saapua aamulla kello 7-10 välisenä aikana ja poistua illalla kello 15-18) voivat kerryttää plussaldoa.

Nyt julistetun plussaldon kerryttämiskiellon aikana on pitäydyttävä 7,5 tunnin päivittäisessä työajassa. Työntekijät, joilla on mahdollisuus käyttää liukumia, eivät kerrytä plussaldoa tekemällä normaalia 7,5 tuntia pidempiä työpäiviä.

Työajan plussaldon kerryttämiskielto on laillinen työtaistelutoimi.


Ylityökielto ja hätätyö

Ylityökielto ja työajan plussaldon kerryttämiskielto eivät koske hätätyötä (työaikalaki 21§). Hätätyön teettäminen on mahdollista vain työaikalaissa säädetyissä poikkeuksellisissa olosuhteissa. Työnantajan on ilmoitettava työsuojeluviranomaiselle kirjallinen selvitys hätätyön syystä. Hätätyöksi luetaan käytännössä esimerkiksi työ, jolla estetään henkeä vaarantavien tilanteiden syntyminen.

Kiellot ei koske myöskään tehtäviä, joissa se vaarantaisi yhteiskunnalle elintärkeitä toimintoja tai aiheuttaa haittaa yleiselle edulle. Näiden töiden suorittamiseen ylityökiellon ja työajan plussaldon kerryttämiskiellon ollessa voimassa, on haettava erillinen lupa Palvelualojen ammattiliitosta.

Jos työnantaja painostaa rikkomaan kieltoja?

Ota yhteyttä luottamusmieheen, jos koet työnantajan painostavan sinua rikkomaan ylityökieltoa tai plussaldon kerryttämiskieltoa.

Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä, ota yhteyttä PAMiin.

Työntekijän osallistuminen lailliseen työtaisteluun ei oikeuta työnantajaa purkamaan tai irtisanomaan työsuhdetta eikä päättämään koeajalla olevan tai määräaikaisen työsuhdetta. Työnantaja ei saa syrjiä lakkoon osallistuvaa työntekijää esim. kun päätetään työtunneista, työajoista, palkankorotuksista ym. asioista (Rikoslaki 47 luku, 3 §).

Koska ylityö- ja työajan plussaldon kerryttämiskielto päättyy?

Kieltojen päättymisestä ilmoitetaan erikseen. 

Lisätietoja tai apua

Ota yhteyttä omaan luottamusmieheesi tai lähimpään PAMin aluetoimistoon, jos sinulle herää lisää kysymyksiä ylityökiellosta ja työajan plussasaldon kerryttämiskiellosta.

Uutista ja ohjeistuksia päivitetty 19.2. kello 11:50.

Päivitetty 19.2. klo 13:05: tarkennettu otsikkoa ja ingressiä päivitetyn tiedon takia.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat