Uutinen - 04.06.2019 klo 15.15
Liittokokous

Liittokokousedustajat: Toimeentulo, osaaminen ja eriarvoisuuden poistaminen tärkeitä tavoitteita

Kysyimme liittokokousedustajilta, mikä on kaikkein tärkeintä PAMin tulevien vuosien tiekartassa, tavoiteohjelmassa. He nostivat esille muun muassa laadukkaan palvelun pamilaisilla aloilla työntekijöiden osaamisesta huolehtimalla.

"Kaikki tavoiteohjelman luonnoksen pääteemat ovat tärkeitä, mutta itselleni kaikkein olennaisin on ensimmäinen, eli miten työntekijöiden osaamisella syntyy paras palvelu. Koulutuksen merkitys on näkynyt itsellenikin kaupan alan työntekijänä: olen nähnyt miten alan koulutuksesta on leikattu ja mitä siitä seuraa. Pitäisi saada koulutus sellaiselle tasolle, että saadaan ammattitaitoista väkeä alalle. Kokonaisuutena näkisin, että tavoiteohjelmaluonnoksessa on otettu huomioon tärkeimmät teemat ja se on hyvin valmisteltu."

Johanna Järvenpää, myyjä, Oulu

"Tärkein on kohta sopimusjärjestelmän tulevaisuudesta, eli tes-neuvotteluista. Se on tärkein siksi, että palkalla pitää tulla toimeen. Se on jäänyt nyt viime vuosina viime porvarihallituksen aikana varjoon. Työnteon pitää kannattaa, ja monilla työntekijöillä on myös perhettä elätettävänä. Usein pitää etsiä toinenkin työ, kun yhdellä ei tule toimeen, ja joissakin ammateissa voi jäädä eurooppalaisen köyhyysrajan alapuolelle. Uskon, että tavoiteohjelman kokonaisuudesta tulee hyvä, vaikka lopullinen versio nähdään vasta työryhmävaiheen jälkeen."

Berhan Ahmadi, Kokki, Turku

"Minulle tärkein kohta on inhmillinen yhteiskunta, koska viime vuosina on menty eriarvoiseen suuntaan ja luokkaerot ovat kasvaneet. Tässä asiassa pitää muuttaa suuntaa. Nyt minulla onkin suuret odotukset tulevalle uudelle maan hallitukselle. Inhimillisyyttä tosiaan tarvitaan lisää, sillä eriarvoisuus näkyy varhaiskasvatuksesta vanhustenhoitoon."

Piia Kuusniemi, päätoiminen pääluottamusmies/kokki, Hyvinkää

"Minusta tärkein on ensimmäinen kohta, paras palvelu osaamisella. Tämä asia vaikuttaa paljon ravintola-alalla. Usein työpaikoilla on vain vähän työntekijöitä, ja silloin osaaminen ja hyvä perehdytys korostuvat, että työt saadaan silti hoidettua ja palvelu pidettyä laadukkaana. Työantajan puolelta kiitoksen antaminen ja ylipäänsä palaute nousee entistä tärkeämpään rooliin, vaikka tietysti palkan merkitys säilyy ja venymisestä pitää palkita. Sitä mietinkin tavoiteohjelman kokonaisuudessa, että palkkataso ei ole siinä erikseen esillä, vaikka se mainitaan useammassakin kohdassa."

Timo Virtanen, pääluottamusmies/tarjoilija, Jyväskylä

Mikä tavoiteohjelma?

Tavoiteohjelma määrittää PAMin päämäärät ja tavoitteet, jotka toimivat pohjana strategialle ja siten myös liiton valtuuston ja hallituksen työlle.

Liittokokous käy tänään tiistaina lähetekeskustelua tavoiteohjelmasta, minkä jälkeen teemakohtaiset työryhmät vielä käsittelevät sitä. Kuusi pääteemaa ovat paras palvelu, tes-järjestelmän uudistaminen, yritysvastuu, työntekijöiden osaamisen kehittäminen, inhmillinen yhteiskunta ja tulevaisuuden ammattiliiton palvelut.

Mahdollisten viilausten jälkeen paketti on määrä hyväksyä kokouksen viimeisenä päivänä torstaina. Teemoista ja ennen liittokokousta työstetystä ohjelmaluonnoksesta voi jo nyt lukea lisää PAMin verkkosivujen liittokokousosiosta.

 

 

Teksti: Tuomas Lehto

 

Uusimmat

Suosituimmat