Artikkeli - 03.12.2019 klo 14.02
Nuoret

Liiton toimintaan uusia näkökulmia korkeakouluharjoittelijoilta

Vasemmalta oikealle: Veera Nikkilä, Maija Kekkonen, Minna Majaniemi, Sanni Vuorinen ja Hanna Ingman. Kuva: Anna Autio

Vasemmalta oikealle: Veera Nikkilä, Maija Kekkonen, Minna Majaniemi, Sanni Vuorinen ja Hanna Ingman. Kuva: Anna Autio

PAMissa syksyn aikana työskennelleet korkeakouluharjoittelijat vauhdittivat keskustelua ilmastomuutoksesta ja sen vaikutuksista työelämään omien projektiensa lisäksi.

Syksyn ajan PAMissa on työskennellyt viisi korkeakouluharjoittelijaa. Omien projektiensa lisäksi heidän tavoitteenaan on ollut pohtia, miten ilmastonmuutos muuttaa työelämää sekä löytää vastauksia siihen, miten työntekijöiden asema ilmastonmuutoksen aiheuttamissa muutoksissa huomioidaan oikeudenmukaisesti. Näitä kysymyksiä harjoittelijat työstivät yhdessä liitossa työskentelevien asiantuntijoiden kanssa.

”Monella korkeakouluopiskelijalla on tuoretta kokemusta yksityisten palvelualojen töistä. Siitäkin saa näkökulmia liiton kehittämiseen”, PAMin tutkimuspäällikkö Antti Veirto sanoo.

"Toivoimme, että he rohkeasti kyseenalaistaisivat valintojamme ja toimintatapojamme. Uutta ajateltavaa he antoivatkin, vaikkapa juuri yhteiseen ilmastonmuutos –projektiin liittyen, jonka tuotoksia on tarkoitus hyödyntää PAMin toiminnassa jatkossa, Veirto lisää.

PAMin projektipäällikkö Erja Uosukainen on tehnyt tiivistä yhteistyötä harjoittelijoiden kanssa. Hän toteaa, että kunkin harjoittelijan yksittäiset projektit ovat hyödyttäneet harjoittelijoiden omia oppimistavoitteita. Lisäksi liitto sai uusia ja tuoreita näkökulmia.

"Jokaista harjoittelujaksoa voi kutsua PAMin näkökulmasta erittäin onnistuneeksi. Uskoisin, että jatkoa on tulossa", Uosukainen summaa.

Harjoittelijat Veera Nikkilä, Maija Kekkonen, Minna Majaniemi, Sanni Vuorinen ja Hanna Ingman toteavat yhdestä suusta viihtyneensä PAMissa ja mikä tärkeintä, oppineensa harjoittelujaksolla paljon uutta, joka hyödyttää heitä myös omissa opinnoissaan.

Veera työsti neliosaisen podcastin eli verkossa jaettavan keskustelusarjan. Se käsitteli ilmastonmuutosta, työelämää ja ay-liikettä. Hän on viestinnän ja median kandidaatti, joka tekee paraikaa englannin filologian etäopintoja.

"Olen aina rakastanut ihmisten haastattelemista ja tarinankertomista tekstimuodossa, mutta podcast ja audio veivät mennessään. Toivon saavani tuottaa samankaltaisia projekteja myös jatkossa. Harjoittelun onnistumiseen vaikutti monikin tekijä: muiden harkkareiden laaja sivistys ja kannustus (meillä oli loistava porukka) ja ohjaajani neuvot. Minua auttoi myös oma hulluus ja kyky heittäytyä tuntemattomaan tiedostaen kuinka pihalla joutuukaan välillä olemaan, jotta tekemisessään voi onnistua.

Luotan myös enemmän omaan kykyyni oppia uutta. Kiitos PAMin, syksystä jäi aikaansaava ja uutta oppinut fiilis. Sillä on mukava päättää vuosikymmen."

Veera Nikkilä

Maijan tavoitteena oli suunnitella Helsinki-Uusimaan keskustoimistolle viestintäsuunnitelma, jolla viestintää ja sisältöjä saisi kehitettyä ja viestinnän toteuttamisesta tulisi helpompaa. Maija on opiskelutaustaltaan historioitsija.

"Harjoittelu sujui minusta todella hyvin! Sain omasta mielestäni suunniteltua ja koottua lopulliseen suunnitelmaan melko kattavan kokonaisuuden tavoitteita, sisältöä ja ohjeita, joista voi tarpeen mukaan valikoida tarvittavat sisällöt. Viestintäsuunnitelman teko oli mielenkiintoista ja opetti minulle paljon strategiasuunnittelusta ja järjestöviestinnästä. Projektiohjaajani oli myös innokkaasti mukana projektissa ja hänen kanssaan palloteltiin paljon työn sisältöä.

Harjoittelusta jäi tosi positiivinen fiilis! Meillä oli mahdollisuus perehtyä laajasti PAMin organisaation eri yksiköihin, sidosryhmiin ja liiton monipuoliseen yhteiskunnalliseen- ja jäsentoimintaan. Lisäksi itse sain tutustua myös aluetoimiston arkeen, jossa konkreettisesti jäsenten kanssa työskentely korostuu vielä vahvemmin."

Maija Kekkonen

Minna tarkasteli rakenteellisia tekijöitä, jotka aiheuttavat eläkeläisköyhyyttä PAMin edustamilla toimialoilla. Projekti sopi talous- ja sosiaalihistoriaa opiskelevalle tyypille paremmin kuin hyvin.

"Aiheen harmaudesta huolimatta eläkkeisiin perehtyminen oli superkiinnostavaa. Analysoin eläkekeskustelua viimeisen kymmenen vuoden ajalta, mikä opetti sekä itse eläkejärjestelmästä että siitä, miten eläkkeiden kaltaisia rakenteita kehitetään. Olisin voinut saada vielä enemmän irti aiheesta, jos olisimme saaneet aikaisemmin tilaamamme tilastoaineistot! Tästä huolimatta sain hyvän katsauksen liiton ekonomistin työnkuvaan ohjaajani kautta. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin oman ammatti-identiteetin etsimistä.

PAMilla meidät otettiin avosylin vastaan. Erityisesti mieleen on jäänyt porukan avoimuus ja aito halu tehdä asioita paremmin: Meitä harkkareita rohkaistiin koko harjoittelun ajan kyseenalaistamaan organisaation käytäntöjä ja kertomaan näkökulmistamme rohkeasti, kriittisistäkin. Tai itseasiassa varsinkin niistä – kai se on merkki siitä, että organisaatiossa pystytään käymään rakentavaa keskustelua haastavistakin aiheista. Tästä jäi todella hyvä fiilis. Tuntuu, että PAM sai tästä harjoittelusta yhtä paljon irti kuin me harkkaritkin."

Minna Majaniemi

Sanni pääsi perehtymään ammattiliittojen yhteiskuntapoliittiseen vaikuttamistyöhön osallistumalla yritysvastuulakiin liittyvän vaikuttamissuunnitelman laatimiseen. Projektia edesauttoivat Sannin tausta politiikan tutkimuksen opiskelijana ja järjestöaktiivina sekä kiinnostus yhteiskuntapolitiikkaan ja vaikuttamiseen.

"Sain todella paljon arvokasta kokemusta projekti- ja vaikuttamistyöstä, joista suurin kiitos kuuluu ohjaajilleni. Harjoittelu vastasi odotuksiani ja kokonaisuudessaan siitä jäi todella positiivinen fiilis. Positiiviseen harjoittelukokemukseen panostettiin monin tavoin. Erityisen mielekkääksi koin harjoittelijoiden osaamisen ja tavoitteiden huomioimisen sekä kattavan perehdytyksen."

Sanni Vuorinen

Hanna tarkasteli ammattiyhdistysliikkeen koulutuspolitiikkaa eli jäseniemme koulutusmahdollisuuksia ja aikuiskoulutuksen kehittämistä. Hanna opiskelee uskontotiedettä ja yleistä ja aikuiskasvatustiedettä.

"Harjoittelu sujui oikein mallikkaasti! Tuottamani koulutusselvityksen myötä pääsin näkemään suomalaisen koulutusjärjestelmän toimintaa itselleni uudesta näkökulmasta ja oppimaan paljon työmarkkinoiden lainalaisuuksista. Kokonaisuudessaan ihan loistava harkka!"

Hanna Ingman

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat