Uutinen - 20.10.2017 klo 13.08
Työehdot

Kuuron työntekijän työsuhde purettiin koeajalla heikoin perustein – PAMin lakimies: ”Onko työntekijän suoja riittävällä tasolla?”

Kuva: Getty Images

Kuva: Getty Images

Työnantaja vetosi oikeudenkäynnissä siihen, ettei kommunikaatio esimiehen ja työntekijän välillä toiminut riittävän hyvin eikä työntekijä tulkinkaan välityksellä ymmärtänyt annettuja ohjeita. Pirkanmaan käräjäoikeus piti esimiehen kertomusta uskottavana.

Kuuro ja ulkomaalaistaustainen työntekijä työskenteli puhtaushallinta-alan yrityksessä yhdeksän päivää elokuussa 2016. Työntekijän työsuhde purettiin koeaikana.

Työntekijä itse koki, ettei hänelle annettu riittävää perehdytystä siivoojan tehtäviin eikä työnantaja ottanut huomioon yhdenvertaisuuslaissa säädettyjä kohtuullisen mukautusten vaatimuksia. Yhdenvertaisuuslain mukaan työnantajan on tehtävä asianmukaiset mukautukset, jotta vammainen henkilö voi suoriutua työtehtävistä ja edetä työuralla muiden kanssa yhdenvertaisesti.

Työnantaja vetosi oikeudenkäynnissä siihen, ettei kommunikaatio esimiehen ja työntekijän välillä toiminut riittävän hyvin eikä työntekijä tulkinkaan välityksellä ymmärtänyt annettuja ohjeita. Työnantaja myös vetosi siihen, ettei työntekijän suomen kielen kirjallinen taito ollut tehtävän edellyttämällä tasolla.

Pirkanmaan käräjäoikeus piti oikeudenkäynnissä kuullun esimiehen kertomusta uskottavana. Käräjäoikeus totesi, ettei viestintä työntekijän ja hänen lähiesimiehensä välillä ole toiminut riittävällä tavalla, jotta työtehtävät olisivat tulleet tehdyiksi siten, kuten työnantaja halusi.

Käräjäoikeuden tuomion mukaan koeaikamääräyksen tarkoituksena on antaa työnantajalle mahdollisuus testata työntekijän soveltuvuus hänelle osoitettuun työhön ja että mainitun syyn perusteella vastaajalla on ollut oikeus purkaa kantajan työsopimus koeaikana.

PAMin lakimies Henry Vähtäri huomauttaa, että koeaikana työsuhteen päättämiskynnys on tämänkin tuomion perusteella huomattavan matalalla.

”Kovinkaan ihmeellisiä perusteita työnantajan ei tarvitse koeaikapurulle esittää. Voidaankin perustellusti kysyä, onko työntekijän suoja koeaikana riittävällä tasolla”, Vähtäri sanoo.

 

 

Teksti: Lotta Jokinen

 

Uusimmat

Suosituimmat