Artikkeli - 26.03.2019 klo 09.45
Työelämä

Kun palkalla ei elä

”Palkkatyököyhyyteen vaikuttaa vahvasti myös työelämän prekarisaatio eli siirtyminen kokoaikaisista ja pysyvistä työsuhteista kohti työn ja työttömyyden välimaastoon sijoittuvia epävarmoja epätyypillisiä työsuhteita

”Palkkatyököyhyyteen vaikuttaa vahvasti myös työelämän prekarisaatio eli siirtyminen kokoaikaisista ja pysyvistä työsuhteista kohti työn ja työttömyyden välimaastoon sijoittuvia epävarmoja epätyypillisiä työsuhteita", sanoo PAMille selvityksen tehnyt Niina Tanner. Kuva: Liisa Takala.

Suomessa on arviolta noin puoli miljoonaa työssäkäyvää köyhää. Köyhyyteen heitä ajaa esimerkiksi silpputyö ja pula työtunneista, sanoo PAMille selvityksen palkkatyököyhyydestä ja sen kustannuksista tehnyt Niina Tanner.

Keskeisiksi syiksi palkkatyököyhyyteen nousevat tutkimuksen mukaan yllättäen muuttuvat elämäntilanteet ja yksinhuoltajuuden sukupuolittuneisuus. Yksinhuoltajaperheissä vain 14 prosentissa on huoltajana isä.

Palkkatyököyhyydellä tarkoitetaan tilannetta, jossa työntekijän palkkatulot eivät edes yhdistettynä muiden perheenjäsenten tuloihin riitä nostamaan hänen kotitalouttaan köyhyydestä.

Tuore Töissä, mutta köyhä – palkkatyököyhyys ja sen kustannukset ravintola- ja kiinteistöpalvelualoilla -selvitys on jatkoa tutkija Niina Tannerin aiemmalle, Mulle, mulle ja – sosiaaliluukulle -raportille. Siinä selvitettiin vähittäiskaupan alan palkkatyököyhyyden taloudellisia vaikutuksia veronmaksajille. Nyt Tanner on keskittynyt selvityksessään ravintola- ja kiinteistöpalvelualoihin.

”Palkkatyököyhyyteen vaikuttaa vahvasti myös työelämän prekarisaatio eli siirtyminen kokoaikaisista ja pysyvistä työsuhteista kohti työn ja työttömyyden välimaastoon sijoittuvia epävarmoja epätyypillisiä työsuhteita. Näitä ovat esimerkiksi pätkä- ja osa-aikatyöt, nollatuntisopimuksella työskentely sekä itsensä työllistäminen”, Tanner sanoo.

Silpputyöt ja siten työssäkäyvien köyhyysriskit kasautuvat monella mittarilla palvelualojen työntekijöille. Esimerkiksi vastentahtoinen osa-aikatyö on yleistä yksityisillä palvelualoilla. Majoitus- ja ravitsemisalalla lähes seitsemän kymmenestä ja kiinteistöpalvelualalla reilusti yli puolet osa-aikaisista tekee vajaata viikkoa kokoaikatyön puuttumisen vuoksi.

”Soviteltua päivärahaa saadakseen on työntekijöiden täytynyt ilmoittautua TE-toimistoon työttömiksi työnhakijoiksi, mikä tarkoittaa, että he ovat oman ilmoituksensa perusteella valmiita vastaanottamaan kokoaikatyötä”, Tanner korostaa. ”Siitä tiedämme, että juuri nämä ihmiset ovat kokoaikatyötä vailla.”

Toimeentulonsa tueksi voi hakea soviteltua ansiopäivärahaa, jos työskentelee osa-aikaisesti tai on osittain lomautettu.

”Hyvinvointivaltion koneisto on myös niin monimutkainen, ettei se aukea kaikille eivätkä kaikki jaksa taistella apua saadakseen”

Silpputyöt ja köyhyys tarkoittavat myös sitä, että tuhannet työssäkäyvät joutuvat tilkitsemään toimeentuloaan sosiaaliturvalla – esimerkiksi juuri sovitellulla päivärahalla, asumistuella tai sosiaaliturvan viimesijaisimmalla muodolla eli toimeentulotuella. Palkkatyököyhyyden yhteiskunnallinen hintalappu oli noin 500 miljoonaa euroa vuonna 2017.

Kun työtä on tarjolla vähän, voi sen vastaanottaminen käytännössä myös johtaa toimeentulo-ongelmien syvenemiseen. Syynä ovat usein etuuksien ja palkan yhteensovittamiseen liittyvät käsittelyviiveet. Paperisodan vuoksi sosiaaliturvaa ei aina edes haeta.

On havaittu, että esimerkiksi nollatuntisopimukset voivat muodostaa riskin sekä fyysiselle että psyykkiselle terveydelle.

”Hyvinvointivaltion koneisto on myös niin monimutkainen, ettei se aukea kaikille eivätkä kaikki jaksa taistella apua saadakseen”, Tanner toteaa.

”Kova kilpailu polkee palkkoja kipa-alalla”

”En ole suoraan kuullut, että palkkoja olisi tarvinnut jatkaa sosiaalituilla. Varmasti kuitenkin jonkun kiinteistöhuoltoalallakin on niin tarvinnut tehdä, sitä en epäile. Esimerkiksi yksinhuoltajan on varmasti vaikea ottaa päivystys- tai lumityövuoroja, joista lisäansioita olisi saatavilla.

Mielestäni kiinteistöpalvelualaa vaivaa kovan kilpailun aiheuttama oravanpyörä, joka väistämättä näkyy alan työntekijöiden palkoissa. Toivottavasti tämä suuntaus muuttuu lähitulevaisuudessa.”

Niko Heinänen, Kiinteistöhuollon pääluottamusmies, Coor Service Management Oy

”Osa-aikatyö on tullut jäädäkseen”

”Majoitusalan ja varsinkin ravintola-alan palvelujen kysyntä on muodostunut yhä sesonkiluontoisemmaksi. Palveluilla on riittävä kysyntä vain pienen osan päivästä tai se on painottunut vahvasti viikonloppuun. Tästä huolimatta kokoaikaisten osuus on 64 %. Yritykset eivät siksi pysty tarjoamaan jokaiselle työntekijälle kokoaikaista työpaikkaa vaikka haluaisivat. Ei edes työehtosopimuksen hyviä työaikajärjestelmiä käyttämällä.

Osa-aikatyö on tullut jäädäkseen ja se on arvokasta. Siksi seuraavan hallituksen tulisi luoda nykyistä yksinkertaisempi järjestelmä (esim. negatiivinen tulovero), joka tekisi osa-aikatyöstä nykyistä kannattavampaa työntekijöille.”

Timo Lappi, toimitusjohtaja, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

”Palkkatyököyhyyteen voidaan vaikuttaa tasa-arvopolitiikalla”

”Palkkatyököyhyys on täyttä totta aloillamme. Tilannetta voidaan helpottaa esimerkiksi lainsäädännöllä eli pitämällä huolta siitä, että työntekijöille turvataan elämiseen riittävät työtunnit. Myös sosiaaliturvan uudistuksella voidaan vaikuttaa työntekijöiden tilanteeseen. Suomen iso ongelma on se, että naisten työstä maksetaan miesten työtä selvästi vähemmän. Tähän voidaan vaikuttaa esimerkiksi aktiivisella tasa-arvopolitiikalla.” 

Egezona Kllokoqi-Bublaku, PAMin sosiaalipoliittinen asiantuntija

”Työn ja sosiaaliturvan yhdistäminen helpommaksi”

”Ansiotyön ja sosiaaliturvan yhdistämisen pitäisi olla Suomessa helpompaa niissä tilanteissa, joissa työstä saatavat ansiot jäävät hyvin pieniksi.

Meillä on kehitetty palkkatyön ja sosiaaliturvan yhdistämiseen monia mahdollisuuksia. Käytännössä yhdistäminen on kuitenkin nykyisellään aivan liian vaikeaa.

Seuraavalla hallituskaudella tulisikin pureutua tähän ongelmaan.”

Antti Kauhanen, Tutkimusjohtaja,Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

 

 

Teksti: Lotta Jokinen

 

Uusimmat

Suosituimmat