Uutinen - 09.04.2020 klo 13.00
Työelämä

Koronaepidemia on kiristänyt työtahtia siivousalalla entisestään

Kuvituskuva, kuvaaja: Annika Rauhala

Kuvituskuva, kuvaaja: Annika Rauhala

Koronavirusepidemia on muuttanut työtahtia ja -tapoja siivouspalvelualalla. Kiire on jatkuvasti läsnä, kun viruksen leviämistä estetään perusteellisella ja huolellisella siivouksella. Luottamusmiehet muistuttavat turvallisten työtapojen, tiedonkulun ja suojavarusteiden tärkeydestä.

Soittokierros siivousalalla toimivien yritysten luottamusmiehille paljastaa, että koronavirusepidemia on tuonut alan työntekijöiden arkeen muutoksia: siivouskohteissa desinfiointia on lisätty huomattavasti ja perinteinen ylläpitosiivous pitää nyt sisällään laajempia kokonaisuuksia. Lisäksi uusia työnantajien ja viranomaisten antamia ohjeita on seurattava tarkasti, perehdytykseen kuluu aikaa ja huolellisuus sekä oman ammattitaidon merkitys on korostunut.

Lounais-Suomen aluepääluottamusmies Erja Killström Lassila ja Tikanojalta kertoo, että koronavirus on aiheuttanut kasvavia vaatimuksia. Hänen mielestään on harmi, ettei se kuitenkaan näy tarpeeksi työntekijöiden siivoustyöhön käytettävissä olevan ajan pitenemisenä.

"Sama kohde, jolle ennen koronaa on määritelty tietty suorittamisaika, täytyy nyt siivota uusia määräyksiä noudattaen samassa ajassa. Kiire on läsnä. Ihmiset siivoavat perusteellisesti ja huolellisesti oman jaksamisensa hinnalla”, hän kertoo ja jatkaa

”Työntekijöille korona-tilanteesta aiheutuvien pelkojen lieventämisen kannalta pidän hyvänä, että meillä on työnantajan toimesta perustettu ympäri Suomea toimivia koronasiivoukseen keskittyviä työporukoita. Ne huolehtivat muun muassa vaativista tiladesinfioinneista ja työnantaja huolehtii ja tukee heitä kyseisessä erityistyötehtävässä”, hän kertoo.
 

Työntekijöiden hyvinvointi koetuksella

PAM on kritisoinut siivous- ja puhtaanapitoalaa vaivaavan jatkuvan kilpailutuksen negatiivista vaikutuksista työntekijöiden työhyvinvointiin ja jaksamiseen toistuvasti.

Luottamusmiehet arvelevat, että koronakriisistä johtuen tilanne saattaa kärjistyä. Tilaajat haluavat palvelut mahdollisimman halvalla ja alalla toimivat yritykset joutuvat hinnoittelemaan sopimukset yhä useammin uusiksi. Työntekijälle tämä tarkoittaa myös kasvavaa huolta oman työtehon riittävyydestä poikkeuksellisina aikoina.

”Koronakriisi on työntekijöiden keskuudessa nostanut esille oikeiden työtapojen ja perehdytyksen merkityksen alan vaativiin työtehtäviin. Jokainen meistä haluaa tehdä työnsä mahdollisimman hyvin ja siksi työohjeita seurataan äärimmäisen tarkasti ja ammattitaidolla”, kertoo alueellinen pääluottamusmies Outi Missi RTK-palveluilta Lahdesta.

Hänen kollegansa, RTK-Palveluiden neuvotteleva pääluottamusmies Sami Mäkinen Porista korostaa, että työntekijöille turvaa tuovat myös riittävät suojausvälineet ja toimintatavat, joilla siivoojien altistusta virukselle pystytään torjumaan.

”Olemme saaneet hengityssuojaimia ja suojalaseja.  Siivouskohteissa ei välttämättä ole mahdollisuutta pestä käsiä. Siksi muun muassa työntekijöille jaetut käsidesit ja -suojahanskat on koettu tärkeiksi, Mäkinen kertoo.

Poikkeusoloissakaan siivoustyötä ei pidä tehdä oman terveyden uhalla.

"Onneksi työnantaja on puuttunut työntekijöiden esille tuomiin epäkohtiin ja huolehtinut näin vastuustaan työntekijöiden työturvallisuudesta”, Mäkinen toteaa.

Tietoa ja informaatiota tarvitaan ”lattiatasolle” saakka

Työssä, jossa työtehtävät suoritetaan tilaajan omissa tiloissa, ei työntekijöillä läheskään aina ole päivittäin mahdollisuutta nähdä esimiehiä tai työkavereita omalla työpaikalla. SOL:n luottamusmies Janne Forsman peräänkuuluttaa työntekijöiden oikeutta saada ohjausta ja opastusta myös kriisin keskellä. Ajankohtainen ja oikean tiedon saaminen ajoissa vähentää turvattomuuden tunnetta.

”Koronan vaikutukset aiheuttavat tietenkin pelkoa. Uusia ohjeistuksia tilanteeseen liittyen syntyy lähes päivittäin. Informaation leviäminen ajallaan sinne, missä siivoustyötä konkreettisesti suoritetaan ja työntekijälle itselleen on osoittautunut välillä haastavaksi. Kaikilla ei ole käytössä esimerkiksi firman omia sähköposteja. Vuorovaikutuksen ja tiedon jakamisen merkitys työnantajan ja työntekijöiden koronaviestinnässä korostuu koko ajan enemmän”, hän toteaa.

Soittokierros luottamusmiehille tuo esille, että ainakin osa työnantajista on ollut ymmärtäväisiä siivoojien kysymyksiä kohtaan. Lisäksi esimerkiksi riskiryhmiin kuuluvien työntekijöiden mahdollisuudet tehdä siivoustyötä koronaepidemian aikana on otettu huomioon muun muassa siivouskohteita vaihtamalla.

Toimeentulon kohtalo askarruttaa

Haastattelun aikana osa luottamusmiehistä kertoo koronasiivoukseen osallistumisen olleen vapaaehtoista sekä työnantajan pidättäytyneen varoitusmenettelystä, kun työntekijä oli kieltäytynyt siivouskohteesta peläten virustartuntaa. Tämänkaltaiset positiiviset esimerkit työnantajan toiminnasta ovat kiitoksen arvoisia.

Luottamusmiesten haastattelujen perusteella näyttää siltä, että laajaa pelkoa koronavirusta kohtaan ei siivousalan työpaikoilla suoraan tunneta. Syy saattaa olla se, että siivoustyötä tehdään aina erilaisissa ja haastavissa olosuhteissa, kuten eritteiden kuin muidenkin ihmisistä peräisin olevien pärskeiden parissa.  

Suurempi pelko, jonka luottamusmiehet kertovat alan työntekijöiltä välittyvän, liittyy omaan toimeentuloon. Mitä jos koronakriisi vain jatkuu ja lomautukset johtavat laajoihin irtisanomisiin, tai yritysten konkursseihin? Kuinka silloin käy siivoojan elämän?

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat