Uutinen - 02.10.2018 klo 08.56
Työelämä

Korkein oikeus antoi tuomionsa Stockmannin lomautuskiistaan

PAMin ratkaisupäällikkö Arja Pohjolan mukaan Korkeimman oikeuden linjaava tuomio säilytti säästölomautuksissa jatkossakin melko tiukat kriteerit työntekijäpuolen tappiosta huolimatta.

Lihamestarina ja myyjänä Stockmannilla toimineen työntekijän lomautustapausta on seurattu pitkään. Käräjäoikeudessa 2013 työntekijäpuoli hävisi, hovioikeudessa 2016 voitti. Maanantaina Korkein oikeus laittoi tapaukselle pisteen ja päätyi käräjäoikeuden kannalle.

Lomautus koski käytännössä koko henkilökuntaa, noin viittä tuhatta työntekijää, joista noin puolet valitsi lomarahojen ottamisen vapaaksi lomautuksen vaihtoehtona. Lomautus kesti 12 työpäivää touko-heinäkuussa 2013. Samalla Stockmanniin kuitenkin palkattiin uutta henkilökuntaa osastolle, jossa lihamestari työskenteli.

Stockmannin edellytykset tarjota työtä olivat tilapäisesti vähentyneet. Yhtiöllä oli siten ollut peruste henkilöstönsä lomautukseen, mutta oikeudessa puitiin sitä, olisiko yksittäiselle työntekijälle tullut tarjota työtä, kun osastolle kerran palkattiin uutta henkilökuntaa.

Korkeimman oikeuden mukaan työnantajalla ei ollut velvoitetta tarjota pitkäaikaiselle työntekijälleen työtä lomautuksen ajaksi. Stockmann olisi kylläkin voinut työtä tarjota, mutta lomautusaika oli lyhyt ja lomauttaminen kohdistui suureen määrään työntekijöitä. Korkein oikeus katsoi, että lomautuksilla tavoiteltujen säästöjen toteutuminen olisi vaarantunut, jos yhtiö olisi pyrkinyt järjestämään hänelle toisia tehtäviä. Korkeimman oikeuden mukaan yhtiö oli pyrkinyt menettelemään tasapuolisesti työntekijöitään kohtaan säästötoimista päättäessään.

Velvollisuus tarjota työtä säilyy

PAMin ratkaisupäällikön Arja Pohjolan mukaan Korkein oikeus asettaa tuomiossaan melko tiukat kriteerit säästölomautusten toteuttamiselle. Tuomion perusteluissa tuodaan esiin työntarjoamisvelvoitteen olemassaolo myös säästölomautuksissa.

"Työnantaja ei voi työnjohdollisten mukavuussyiden takia jättää työtä tarjoamatta. Työnantajan velvoitteena on osoittaa, että muun työn tarjoaminen on mahdotonta tai liiketaloudellisesti epätarkoituksenmukaista", Pohjola arvioi.

Stockmann pystyi tämän osoittamaan säästötoimiinsa vedoten. Pohjolan mukaan asian harkinnassa varmasti vaikutti Stockmannin pitkään jatkuneet, yleisesti tiedossa olleet talousvaikeudet. Myös henkilöstön tasapuolisen kohtelun velvoitteella oli merkitystä asian ratkaisulle, mutta tasapuolisen kohtelun velvoite on kuitenkin toissijainen suhteessa lomautusperusteen olemassaoloon.

Säästölomautukset ovat mahdollisia ja käytössä.

"Tapauksen vaikutus on lähinnä siinä, että säästölomautuksia koskevaa oikeuskäytäntöä, muun muassa työntarjoamisvelvoitteen laajutta koskien, ei juurikaan ole. Tässä nyt on ratkaistu sellainen tapaus."

 

 

 

Teksti: Marja Ikkala

 

Uusimmat

Suosituimmat